Điều ước quốc tế Khongso

Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam - Hung-ga-ri

Nội dung toàn văn Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam Hung-ga-ri


THỎA THUẬN HỢP TÁC

GIỮA BỘ TƯ PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ BỘ HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ TƯ PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA HUNG-GA-RI

Bộ Tư pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Hành chính công và Tư pháp nước Cộng hòa Hung-ga-ri (sau đây gọi là "hai Bên"),

Với mong muốn củng cố và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa hai Bên;

Tin tưởng rằng hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa hai Bên sẽ làm nền tảng và động lực thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hợp tác song phương trong những lĩnh vực khác mà hai nước cùng quan tâm;

Thỏa thuận như sau:

Điều 1

Nội dung hợp tác

Trong phạm vi thẩm quyền của mình, trên cơ sở tuân thủ pháp luật và cam kết quốc tế của nước mình, hai Bên sẽ hợp tác trong các lĩnh vực dưới đây:

1. Xây dựng và hoàn thiện về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp và các thiết chế bổ trợ tư pháp;

2. Trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về pháp luật và tư pháp nhằm hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp pháp lý, dịch vụ pháp lý, hoàn thiện hoạt động của các cơ quan tư pháp của hai Bên nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và các pháp nhân của hai nước;

3. Đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng thực thi pháp luật cho các cán bộ ngành Tư pháp;

4. Trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực soạn thảo luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác, đặc biệt là những kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và tư pháp trong quá trình chuyển đổi, hội nhập vào nền kinh tế thế giới và xây dựng Nhà nước pháp quyền.

5. Tăng cường năng lực thực hiện Hiệp định Tương trợ Tư pháp và pháp lý trong lĩnh vực dân sự và hình sự đã ký kết giữa hai nước;

6. Trao đổi kinh nghiệm trong việc áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tư pháp và thực thi pháp luật;

7. Hợp tác trong các lĩnh vực khác mà hai Bên quan tâm, phù hợp với pháp luật và cam kết quốc tế của nước mình.

Điều 2

Hình thức hợp tác

Hai Bên sẽ tiến hành hợp tác dưới các hình thức sau:

1. Trao đổi các Đoàn cấp Lãnh đạo Bộ hai năm một lần, dựa trên tinh thần tự nguyện của mỗi nước;

2. Trao đổi các cán bộ sang nghiên cứu, khảo sát, trao đổi kinh nghiệm công tác tại mỗi Bên;

3. Tổ chức hoặc tham gia hội nghị, hội thảo về các vấn đề mà hai Bên quan tâm;

4. Phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương về lĩnh vực pháp luật và tư pháp mà hai Bên tham gia;

5. Trao đổi tài liệu và ấn phẩm pháp luật trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp khi mỗi Bên có yêu cầu;

6. Các hình thức hợp tác khác mà hai Bên cùng mong muốn.

Điều 3

Cơ quan đầu mối

Hai Bên giao cho các đơn vị trực thuộc sau đây làm đầu mối để liên lạc trực tiếp trong quá trình thực hiện Thỏa thuận:

Phía Bộ Tư pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Vụ Hợp tác quốc tế,

Phía Bộ Hành chính công và Tư pháp Hung-ga-ri: Văn phòng Phó Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề về Liên minh Châu Âu và Hợp tác về Tư pháp quốc tế.

Điều 4

Chế độ thông tin

1. Mỗi Bên đảm bảo bí mật thông tin và các tài liệu nhận được từ Bên kia khi Bên chuyển giao muốn bảo mật và không muốn công bố thông tin. Mức độ bảo mật của thông tin và tài liệu này do Bên chuyển giao quy định.

2. Thông tin và các tài liệu nhận được trên cơ sở Thỏa thuận này, nếu không có sự đồng ý của Bên cung cấp, sẽ không được sử dụng vào mục đích khác so với mục đích đã yêu cầu.

3. Mỗi Bên chỉ có thể chuyển giao cho bên thứ ba thông tin và các tài liệu nhận được trên cơ sở Thỏa thuận này, nếu thông tin và các tài liệu này là văn bản được công bố công khai ở quốc gia Bên cung cấp và nếu một trong các Bên không yêu cầu phải có sự đồng ý trước về việc chuyển giao cho bên thứ ba trước khi cung cấp.

Điều 5

Ngôn ngữ

Ngôn ngữ sử dụng khi tiến hành hợp tác trong khuôn khổ Thỏa thuận này là tiếng Anh, trừ khi hai Bên có thỏa thuận khác cho hoạt động hợp tác cụ thể.

Điều 6

Tài chính, chi phí

1. Việc thực hiện các hoạt động hợp tác được tiến hành trong khả năng nhân lực, tổ chức và tài chính của mỗi Bên.

2. Về nguyên tắc, mỗi Bên sẽ tự chi trả các chi phí cho hoạt động hợp tác của mình trừ khi hai Bên có thỏa thuận khác cho từng hoạt động cụ thể.

Điều 7

Đánh giá thực hiện

1. Hai Bên nhất trí hai năm một lần tổ chức đánh giá việc thực hiện Thỏa thuận này và cùng nỗ lực tìm kiếm giải pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác.

2. Thời gian và cách thức đánh giá thực hiện Thỏa thuận sẽ do Cơ quan đầu mối của hai Bên thống nhất.

Điều 8

Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ

1. Thỏa thuận này có thể được sửa đổi, bổ sung theo thỏa thuận bằng văn bản của hai Bên.

2. Mỗi Bên có thể chấm dứt hiệu lực của Thoả thuận này vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách thông báo bằng văn bản cho Bên kia. Việc chấm dứt hiệu lực sẽ bắt đầu sau 6 (sáu) tháng kể từ ngày Bên kia nhận được thông báo bằng văn bản.

Điều 9

Hiệu lực

Thỏa thuận này có hiệu lực trong 5 năm kể từ ngày ký và được mặc nhiên gia hạn mỗi lần 5 năm.

Làm tại Hà Nội ngày 15 tháng 11 năm 2012 thành hai bản, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Hung-ga-ri và tiếng Anh; các văn bản đều có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự giải thích khác nhau, văn bản tiếng Anh sẽ được dùng làm cơ sở.

 

TM. BỘ TƯ PHÁP
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Hà Hùng Cường
Bộ trưởng

TM. BỘ HÀNH CHÍNH CÔNG
VÀ TƯ PHÁP
NƯỚC CỘNG HÒA HUNG-GA-RI
Navracsics Tibor
Bộ trưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật Khongso

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2012
Ngày hiệu lực15/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật Khongso

Lược đồ Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam Hung-ga-ri


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam Hung-ga-ri
       Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
       Số hiệuKhongso
       Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Cộng hoà Hungary
       Người kýHà Hùng Cường, Navracsics Tibor
       Ngày ban hành15/11/2012
       Ngày hiệu lực15/11/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam Hung-ga-ri

             Lịch sử hiệu lực Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam Hung-ga-ri

             • 15/11/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/11/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực