Điều ước quốc tế Khongso

Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam - Rumani

Nội dung toàn văn Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam Rumani


THỎA THUẬN HỢP TÁC

GIỮA BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ BỘ TƯ PHÁP RUMANI

Bộ Tư pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tư pháp Rumani (sau đây gọi là các Bên),

Ý thức được tầm quan trọng về vai trò của các cơ quan tư pháp cấp quốc gia và quốc tế của các Bên,

Nhận thức được tầm quan trọng của hợp tác quốc tế và sự cần thiết phải hài hòa pháp luật trong nước với các tiêu chuẩn quốc tế,

Với mong muốn củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa hai nước,

Đồng ý thỏa thuận như sau:

Điều 1

Các Bên phát triển quan hệ hợp tác trên cơ sở Thỏa thuận này, trong phạm vi thẩm quyền của mình và phù hợp với pháp luật quốc gia cũng như các cam kết quốc tế của mỗi Bên.

Điều 2

Thỏa thuận này được áp dụng trong các hoạt động sau:

1. Trao đổi dữ liệu và thông tin về các vấn đề pháp luật chung mà các Bên cùng quan tâm;

2. Trao đổi kinh nghiệm ở cấp chuyên gia;

3. Thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế nhằm tăng cường hợp tác tư pháp giữa hai nước và hoàn thiện hệ thống pháp luật của mỗi nước;

4. Phát triển các lĩnh vực hợp tác khác được sự đồng ý của các Bên.

Điều 3

Các Bên khuyến khích các cơ quan của mình hợp tác trực tiếp với nhau hoặc tham gia các thỏa thuận hợp tác khác theo quy định của pháp luật mỗi nước. Các thỏa thuận này sẽ được thông qua ở cấp Bộ và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Bên khuyến khích và hỗ trợ các cơ quan, tổ chức khác trong lĩnh vực tư pháp nhằm phát triển các thỏa thuận quốc tế và thiết lập các quan hệ đối tác tốt đẹp.

Điều 4

Nếu cần thiết, các Bên sẽ tổ chức tham vấn định kỳ để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh, tìm giải pháp để tăng cường hiệu quả của việc thực hiện Thỏa thuận này và nâng cao quan hệ hợp tác song phương về pháp luật và tư pháp.

Điều 5

Trên cơ sở có đi có lại và phù hợp với pháp luật trong nước, các Bên sẽ tự chủ tất cả các chi phí phát sinh trong việc thực hiện Thỏa thuận này cho các hoạt động diễn ra trên lãnh thổ nước mình, nếu không có thỏa thuận khác.

Điều 6

Thỏa thuận này có thể được sửa đổi, bổ sung sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của các Bên. Việc sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực với các điều kiện tương tự như của Thỏa thuận này.

Điều 7

Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực sau khi các Bên nhận được thông báo cuối cùng, theo đó các Bên cam kết đã hoàn thành các thủ tục pháp lý nội bộ cần thiết cho việc thực thi Thỏa thuận. Thỏa thuận sẽ có hiệu lực vô thời hạn nếu một trong các Bên không yêu cầu chấm dứt bằng cách thông báo cho Bên kia bằng văn bản trước ít nhất ba (03) tháng.

Làm tại Bucharest, ngày 15 tháng 7 năm 2013, thành hai bản gốc, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Ru-ma-ni và tiếng Anh, các văn bản đều có giá trị pháp lý như nhau. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào trong việc giải thích Thỏa thuận này giữa các Bên, bản tiếng Anh sẽ được làm cơ sở.

 

TM. BỘ TƯ PHÁP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Hà Hùng Cường
Bộ trưởng

TM. BỘ TƯ PHÁP
RUMANI

Robert Marius Cazanciuc
Bộ trưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật Khongso

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2013
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật Khongso

Lược đồ Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam Rumani


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam Rumani
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Rumani
        Người kýHà Hùng Cường, Robert Marius Cazanciuc
        Ngày ban hành15/07/2013
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam Rumani

              Lịch sử hiệu lực Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam Rumani

              • 15/07/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực