Điều ước quốc tế Khongso

Thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Luật sư Việt Nam - Lào giai đoạn 2012-2015

Nội dung toàn văn Thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Luật sư Việt Nam Lào giai đoạn 2012 2015


THỎA THUẬN HỢP TÁC

GIỮA LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ ĐOÀN LUẬT SƯ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

Nhằm tăng cưng và thúc đẩy hơn na quan hệ hp tác pháp luật và pháp gia Việt Nam và Lào, góp phần thắt chặt tình hu nghị đặc biệt, tăng cưng sự hp tác toàn din gia hai Đảng, hai Nhà nưc và hai dân tộc Việt Nam và Lào;

Với mong muốn thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài trong lĩnh vực hành nghề luật sự và quản lý hoạt động luật sư giữa Việt Nam và Lào, nhằm góp phần nâng cao năng lực hành nghề luật sư và hoạt động tự quản của các tổ chức luật sư của mỗi nước;

Tin tưng sự hp tác trong lĩnh vc hành ngh luật và quản luật gia tổ chc luật của hai nưc sẽ tạo ra nhng tin đề và động lc quan trọng để tiếp tục tăng cưng mối quan hệ hp tác song phương trong nhng nh vc quan trọng gii luật sư hai nưc cùng quan tâm;

Liên đoàn Luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam (sau đây gọi Liên đoàn Luật Vit Nam) Đoàn Luật nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (sau đây gọi là Đoàn Luật Lào, gọi chung các Bên gọi riêng là "Bên") nht trí ký thực hiện Thỏa thuận Hợp tác này (sau đây gọi Thỏa thun) với c nội dung hợp tác c thể như sau:

Điu 1

Nguyên tắc hp tác

Phù hợp với pháp luật và phạm vi thẩm quyền của mỗi Bên, các Bên sẽ hợp tác về quản lý luật sư và hành nghề luật sư trên cơ sở cùng có lợi, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau theo các quy định của Thỏa thuận này.

Điu 2

nh vực hp tác

Các Bên tăng cường quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực sau đây:

1. Cung cp cho nhau các thông tin cần thiết về hin trng, thc tin và phương hướng phát trin đội ngũ lut sư của mỗi Bên;

2. Trao đổi kinh nghiệm về thi hành pháp luật và thực tiễn hành nghề luật sư, về hoạt động quản lý của Liên đoàn luật sư, Đoàn luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư, về kỹ năng bào chữa, đại diện trước tòa án và tư vấn pháp luật của luật sư;

3. Trao đổi kinh nghiệm về việc tham gia xây dựng và hoàn thiện pháp luật, thực thi pháp luật, đặc biệt là pháp luật liên quan đến luật sư;

4. Hỗ trợ các nội dung hợp tác khác phù hợp với các mục tiêu và định hướng hợp tác mà hai Bên cùng quan tâm.

Điều 3

Hình thức hợp tác

1. Trao đổi thông tin qua đường thư điện tử hoc gửi văn bn, tài liu về nội dung nêu ti Khon 1 Điu 2 trên đây khi mỗi n có nhu cu;

2. Trao đổi c đoàn nghiên cứu, kho sát học tp kinh nghiệm về những nội dung cụ thể mà các Bên cùng quan tâm;

3. Phối hợp tổ chc hoc tham gia hội tho, tọa đàm do mỗi Bên tổ chức về nhng chuyên đề các Bên cùng quan tâm;

4. Phối hợp tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu hoc hỗ trợ lẫn nhau trong vic bồi dưỡng về k năng hành nghề lut nhm nâng cao năng lực chuyên môn, đo đức hành nghề lut sư và vai t ca lut sư trong Nhà c xã hội;

5. Chia sẻ kinh nghiệm hợp tác k thuật trong xây dựng tài liu tập hun nâng cao nghiệp vụ cho luật sư;

6. Trao đổi, cập nht thường xuyên các văn bn quy phm pháp luật, thông tin, tài liệu pháp luật theo yêu cu và phù hợp với pháp luật của các Bên;

7. Các hình thức hợp tác khác mà hai Bên cùng quan tâm.

Điều 4

Kinh phí hoạt động

Mọi hot động hợp tác trong Thỏa thuận này s được thực hin theo kh năng kinh phí đáp ng của mỗi Bên đưc ghi trong kế hoch hàng năm do các Bên thoả thun bng văn bn. Nguồn kinh phí cho c hot động hợp tác có thể đưc huy động từ bên thứ ba.

Điều 5

Thực hiện Thỏa thuận

1. Đầu mối liên hệ của các Bên:

- Liên đoàn luật sư Việt Nam: Ủy ban Hợp tác quốc tế;

- Đoàn Luật sư Lào: Ủy ban Hợp tác quốc tế.

Các cơ quan đu mối giúp lãnh đo của mỗi Bên trong việc xây dựng, thực hiện và đánh g chương trình hợp tác hàng năm giữa các Bên, ng cường trao đổi, tìm kiếm giải pháp nhm phát trin và nâng cao hiệu qu hợp tác.

2. Tr trưng hợp các Bên có thỏa thun khác, chm nht trước ngày 30 tháng 9 hàng năm, c Bên thông qua trao đổi bng văn bn hoc gp g trc tiếp thảo luận thống nht Kế hoạch hot động hợp tác cụ thể cho năm tiếp theo phù hợp với Thỏa thuận này.

3. Các Bên sẽ tiến hành đánh g các hot động hp tác đã thực hiện trong khuôn khổ Thỏa thuận này.

Điều 6

Sửa đổi, bổ sung

Thỏa thuận này có thể được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở thống nhất bng văn bn giữa c Bên. Các nội dung mà các Bên đã thống nht sửa đi, bổ sung được coi là một bộ phn hợp thành của Thỏa thuận này.

Điều 7

Điều khoản cuối cùng

1. Thỏa thuận này có hiệu lực trong thời hạn ba (03) năm kể từ ngày ký và được mặc nhiên gia hn mỗi lần ba (03) năm cho đến khi một trong các Bên quyết định chm dứt theo quy định tại Khon 2 Điu này.

2. Mỗi Bên có th chm dứt Thỏa thuận này vào bt k lúc nào bng cách thông báo bng văn bn cho Bên kia về quyết định chm dứt của mình. Vic chm dứt sẽ có hiệu lực sau sáu (06) tháng k từ ngày Bên kia nhn đưc thông báo chm dứt.

3. Vic chm dứt Thỏa thuận này không nh hưởng đến việc hoàn thành c hot động đang được tiến hành, theo c nội dung c thể trong hot động đó, được quy định tại Thỏa thuận này.

Làm tại Qung Bình, ngày 07 tháng 09 năm 2012, thành hai (02) bn, mỗi bn bng tiếng Vit, tiếng Lào tiếng Anh, các văn bn đu có g trị ngang nhau. Trong trưng hợp có sự giải thích khác nhau, bn tiếng Anh sẽ được dùng làm cơ sở.

 

TM. LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ
NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
Luật sư Nguyễn Văn Thảo
Phó Chủ tịch thường trực

TM. ĐOÀN LUẬT SƯ
NƯỚC CHDCND LÀO
Luật sư Ounheuane Kenpaseuth
Chủ tịch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật Khongso

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2012
Ngày hiệu lực07/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật Khongso

Lược đồ Thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Luật sư Việt Nam Lào giai đoạn 2012 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Luật sư Việt Nam Lào giai đoạn 2012 2015
       Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
       Số hiệuKhongso
       Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào
       Người kýNguyễn Văn Thảo, Ounheuane Kenpaseuth
       Ngày ban hành07/09/2012
       Ngày hiệu lực07/09/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Luật sư Việt Nam Lào giai đoạn 2012 2015

             Lịch sử hiệu lực Thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Luật sư Việt Nam Lào giai đoạn 2012 2015

             • 07/09/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/09/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực