Điều ước quốc tế 73/2010/SL-LPQT

Thỏa thuận sửa đổi Nghị định thư tài chính giữa Việt Nam - Pháp

Nội dung toàn văn Thỏa thuận sửa đổi Nghị định thư tài chính giữa Việt Nam - Pháp


BỘ NGOẠI GIAO
--------

 

Số: 73/2010/SL-LPQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2010

 

Thỏa thuận sửa đổi Nghị định thư tài chính ngày 12 tháng 9 năm 2001 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp, ký tại Hà Nội ngày 25 tháng 11 năm 2010, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 11 năm 2010.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh Nguyệt

 

THỎA THUẬN

SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH THƯ TÀI CHÍNH NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2001 GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA PHÁP

Để tăng cường tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa hai nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp đã đồng ý ký kết Thỏa thuận sửa đổi nghị định thư ký ngày 12 tháng 9 năm 2001 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mục đích là tài trợ phần vốn bổ sung với số tiền tối đa là 1.470.000 € (một triệu bốn trăm bảy mươi nghìn euro) cho dự án “Xử lý nước thải, chất thải rắn và bảo vệ môi trường của thành phố Hội An”.

Thỏa thuận sửa đổi này là một phần không tách rời của nghị định thư tài chính giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp cho dự án “Xử lý nước thải, chất thải rắn và bảo vệ môi trường thành phố Hội An” ký ngày 12 tháng 9 năm 2001. Nội dung điều 2 của Nghị định thư này đã được sửa đổi ngày 13 tháng 5 năm 2005 thông qua trao đổi thư có giá trị như thỏa thuận sửa đổi nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa Pháp và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chấp thuận việc chuyển đổi công tác quản lý các thỏa ước vay đối với các khoản vay của Kho bạc Pháp từ Cơ quan Phát triển Pháp sang Natexis Banques Populaires, nay có tên là Natixis, từ ngày 15 tháng 6 năm 2005. Nội dung các điều 1 và 5 được quy định trong Thỏa thuận sửa đổi này thay thế nội dung các điều tương ứng của Nghị định thư ký ngày 12 tháng 9 năm 2001 các điều khác của Nghị định thư ký ngày 12 tháng 9 năm 2010 và việc chuyển đổi công tác quản lý Thỏa ước vay cho Natixis được giữ nguyên hiệu lực.

Một Thỏa thuận sửa đổi của thỏa ước vay ký ngày 29 tháng 01 năm 2004 giữa Bộ Tài chính Việt Nam, thay mặt và đại diện cho Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cơ quan Phát triển Pháp, đại diện và thay mặt Chính phủ Cộng hòa Pháp, nay được thay thế bởi Natixis (Ban các Hoạt động Thể chế), sẽ được ký kết để phù hợp với những thay đổi do Thỏa thuận sửa đổi nghị định thư này mang lại.

Điều 1. Số tiền và đối tượng tài trợ

Chính phủ nước Cộng hòa Pháp thỏa thuận dành cho Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam một khoản tài trợ nhằm thực hiện dự án “Xử lý nước thải, chất thải rắn và bảo vệ môi trường thành phố Hội An”, dự án nằm trong những ưu tiên phát triển kinh tế của Việt Nam. Khoản cho vay của Chính phủ Pháp với số tiền tối đa là 10 312 043 € (mười triệu ba trăm mười hai nghìn không trăm bốn mươi ba euro) dùng để mua hàng hóa và dịch vụ của Pháp liên quan đến việc thực hiện dự án.

Điều 5. Thời hạn khoản cho vay của Chính phủ Pháp

Để được hưởng khoản cho vay của Chính phủ Pháp xác định tại điều 1 nêu trên, các hợp đồng phải được mở quyền rút vốn muộn nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2010.

Việc rút tiền của khoản vay Chính phủ Pháp trong khuôn khổ nghị định thư này phải được thực hiện muộn nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2012.

Thỏa thuận sửa đổi Nghị định thư ngày 12 tháng 9 năm 2001 này có hiệu lực kể từ ngày ký, với điều kiện thực hiện việc triển khai nguồn vốn đối ứng cần thiết để hoàn thành dự án và ước tính khoản vốn này là 700 000 euro (bảy trăm nghìn euro).

Để làm bằng, các đại diện của hai Chính phủ, được ủy nhiệm hợp pháp, đã ký và đóng dấu vào bản thỏa thuận này.

Làm tại Hanoi, ngày 25 tháng 11 năm 2010

(Lập thành bốn bản gốc, hai bản bằng tiếng Pháp, hai bản bằng tiếng Việt, các văn bản đều có giá trị như nhau).

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Cao Viet Sinh
Vice - Ministre du Plan et des investissements

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA PHÁP

Pierre Lellouche
Secrétaire d’Etat
Chargé du Commerce Extérieur

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 73/2010/SL-LPQT

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệu73/2010/SL-LPQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2010
Ngày hiệu lực25/11/2010
Ngày công báo05/01/2011
Số công báoTừ số 17 đến số 18
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 73/2010/SL-LPQT

Lược đồ Thỏa thuận sửa đổi Nghị định thư tài chính giữa Việt Nam - Pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thỏa thuận sửa đổi Nghị định thư tài chính giữa Việt Nam - Pháp
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệu73/2010/SL-LPQT
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà Pháp, Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
        Người kýCao Viết Sinh, Pierre Lellouche
        Ngày ban hành25/11/2010
        Ngày hiệu lực25/11/2010
        Ngày công báo05/01/2011
        Số công báoTừ số 17 đến số 18
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thỏa thuận sửa đổi Nghị định thư tài chính giữa Việt Nam - Pháp

              Lịch sử hiệu lực Thỏa thuận sửa đổi Nghị định thư tài chính giữa Việt Nam - Pháp

              • 25/11/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/01/2011

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/11/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực