Thông báo 01/TB-SVHTT

Thông báo 01/TB-SVHTT về cấp mới và đổi giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường do Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 01/TB-SVHTT cấp mới và đổi giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường


UBND TỈNH KON TUM
SỞ VĂN HÓA – THÔNG TIN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/TB-SVHTT

Kon Tum, ngày 10 tháng 01 năm 2007

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CẤP MỚI VÀ ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE, VŨ TRƯỜNG

Kính gửi: Phòng Văn hóa – Thông tin – Thể thao các huyện thị.

Căn cứ Chỉ thị 17/2005/CT-TTG ngày 25/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường;
Căn cứ Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư 54/2006/TT-BVHTT ngày 06/6/2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin Hướng dẫn Quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường;
Căn cứ Thông tư 69/2006/TT-BVHTT ngày 8/8/2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin Hướng dẫn thực hiện một số quy định về kinh doanh vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ;
Căn cứ Quy hoạch tạm thời về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-UB ngày 04/01/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum;
Để tăng cường công tác QLNN trên lĩnh vực VHTT đồng thời tạo thuận lợi cho các đối tượng kinh doanh dịch vụ văn hóa;

THÔNG BÁO

1. Từ ngày 15/01/2007 đến 15/02/2007, Sở VHTT tiếp tục thực hiện việc cấp mới và đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trong toàn tỉnh theo mẫu Giấy phép kinh doanh mới do Bộ VHTT quy định.

2. Đối tượng thực hiện việc cấp, đổi Giấy phép kinh doanh:

2.1. Mọi đối tượng có nhu cầu kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường có đủ điều kiện theo quy định và phù hợp với Quy hoạch tạm thời về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-UB ngày 04/01/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum;

2.2. Các hộ đã có Giấy phép hành nghề karaoke, vũ trường do Sở VHTT cấp nhưng đã hết thời hạn ghi trong Giấy phép hành nghề.

2.3. Các hộ đã có giấy phép hành nghề karaoke, vũ trường do Sở VHTT cấp mà chưa hết hạn ghi trong giấy phép cũng phải đổi lại Giấy phép kinh doanh theo mẫu mới. Giấy phép hành nghề đã cấp theo mẫu cũ dù chưa hết hạn ghi trong giấy phép cũng không còn giá trị sử dụng kể từ ngày 15/3/2007.

2.4. Hồ sơ đề nghị cấp, đổi Giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường gồm:

2.4.1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (theo mẫu);

2.4.2. Biên bản kiểm tra điều kiện kinh doanh (Do cơ quan chức năng lập);

2.4.3. Biên bản thỏa thuận đồng ý của các hộ liền kề với hộ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường;

2.4.4. Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh do Phòng đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch đầu tư) hoặc UBND các huyện, thị cấp;

2.4.5. Hợp đồng có giá trị pháp lý việc thuê mướn địa điểm kinh doanh (nếu là thuê mướn).

Các đối tượng có nhu cầu kinh doanh karaoke, vũ trường liên hệ các Phòng VHTT-TT các huyện thị (hoặc Phòng Quản lý nghiệp vụ, Sở VHTT) để được cấp mẫu đơn. Phí cấp mẫu đơn và hướng dẫn thủ tục 50.000 đ/Bộ hồ sơ (Không chấp nhận các hồ sơ không phải do các Phòng VHTT–TT các huyện thị hoặc sở VHTT phát hành).

3. Đối với các khách sạn, cơ sở lưu trú được xếp hạng từ 2 Sao trở lên không phải đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường, nhưng phải đảm bảo các điều kiện kinh doanh theo Thông tư 69/2006/TT-BVHTT ngày 28/8/2006 của Bộ VHTT và phải gửi thông báo bằng văn bản cho Sở Văn hóa – Thông tin, ghi rõ số lượng phòng karaoke, vũ trường, địa điểm kinh doanh, họ tên, trình độ chuyên ngành của người trực tiếp điều hành vũ trường theo Quy định.

4. Đề nghị các Phòng VHTT–TT phổ biến Thông báo này cho các đối tượng kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn và khi ký xác nhận hồ sơ việc cấp mới và đổi Giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường, phải tiến hành kiểm tra lại điều kiện kinh doanh của tất cả các đối tượng. Các mẫu đơn phải đóng dấu treo của cơ quan phát hành (Sở VHTT đã gửi mẫu cho Phòng VHTT–TT các huyện, thị). Hồ sơ đề nghị cấp, đổi Giấy phép kinh doanh phải đảm bảo các điều kiện theo mục 2.4 của Thông báo này.

Sở Văn hóa – Thông tin thông báo để các đối tượng kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trong toàn tỉnh và các Phòng VHTT–TT các huyện, thị biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/c);
- BTG tỉnh ủy (B/c);
- Sở KHĐT (P/h)
- VP UBND các huyện, thị (P/h);
- PA25 CA tỉnh (P/h);
- Thanh tra Sở VHTT (Đ/b);
- Các Phòng VHTT-TT (T/h);
- Báo KT, Đài PTTH tỉnh (P/h T/truyền);
- Lưu NV + VP

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Vĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/TB-SVHTT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu01/TB-SVHTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2007
Ngày hiệu lực10/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/TB-SVHTT

Lược đồ Thông báo 01/TB-SVHTT cấp mới và đổi giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 01/TB-SVHTT cấp mới và đổi giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu01/TB-SVHTT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýTrần Vĩnh
        Ngày ban hành10/01/2007
        Ngày hiệu lực10/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 01/TB-SVHTT cấp mới và đổi giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 01/TB-SVHTT cấp mới và đổi giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường

            • 10/01/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/01/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực