Thông báo 01/TB-VPCP

Thông báo 01/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, nhất là thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Ngọ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 01/TB-VPCP năm 2014 kết luận đấu tranh chống buôn lậu hàng giả gian lận thương mại


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI, NHẤT LÀ THỜI GIAN TỪ NAY ĐẾN TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP NGỌ

Ngày 28 tháng 12 năm 2013 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, nhất là thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Ngọ. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch và đại diện lãnh đạo các cơ quan: Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế và Cục Quản lý thị trường. Sau khi nghe Bộ Công Thương báo cáo và ý kiến của các đồng chí dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến kết luận như sau:

1. Thời gian qua, các Bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng đã chủ động triển khai công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, tình hình buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, trong đó có sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng chưa tốt, công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại hiệu quả chưa cao, một số quy định của pháp luật chưa rõ ràng, còn chồng chéo, chưa phù hợp bị các đối tượng lợi dụng. Tác hại của việc buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất trong nước, gây thất thu lớn ngân sách nhà nước mà còn tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự xã hội và sức khỏe của người dân.

2. Để làm tốt công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, nhất là thời gian này từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, yêu cầu:

- Các Bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, địa bàn để có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phối hợp chặt chẽ, đấu tranh có hiệu quả nhằm ngăn chặn kịp thời tình trạng buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; có phương án phù hợp để điều tra, phát hiện, làm rõ các đường dây "ổ nhóm" buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả để có biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, trong đó chú ý các tuyến, địa bàn trọng điểm, các loại hàng cấm hoặc dễ bị buôn lậu, kinh doanh trái phép như: đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực, rượu, bia, thuốc lá, thực phẩm, gia cầm, xăng dầu…; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh và nâng cao năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ làm công tác này; chủ động luân chuyển, điều động, xử lý nghiêm hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm những cán bộ có biểu hiện vi phạm, tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại; đồng thời động viên, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực thi công vụ.

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế có trách nhiệm phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, ngăn chặn triệt để thực phẩm nhập lậu, đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng, không để xảy ra dịch bệnh.

- Bộ Công Thương phải nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình thị trường, xu hướng tiêu dùng để kịp thời có các phương án hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 và Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2009 về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới; phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi Thông tư liên tịch số 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA ngày 12 tháng 5 năm 2011 hướng dẫn chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

- Bộ Tài chính kịp thời có hướng dẫn việc mua sắm trang thiết bị cho các lực lượng chức năng và kinh phí phục vụ công tác chống buôn lậu.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn kiên quyết đấu tranh, kịp thời phát hiện các hành vi vận chuyển hàng cấm, buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; địa bàn nào để xảy ra buôn lậu thì lực lượng nơi đó phải chịu trách nhiệm; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là nếu để xảy ra việc vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và đốt pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ ở địa phương.

- Các phương tiện thông tin, đài, báo phải làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, nhất là từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, tăng cường thời lượng tuyên truyền công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; cấp ủy, chính quyền địa phương phải trực tiếp theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo làm tốt công tác vận động, tuyên truyền cho người dân hiểu, thấy rõ tác hại để không tham gia buôn lậu, không tàng trữ, buôn bán, đốt pháo nổ và không tiếp tay, sản xuất, kinh doanh hàng giả.

3. Giao Bộ Công Thương phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ Đề án kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 15 tháng 01 năm 2014.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ban Chỉ đạo 127 Trung ương;
- Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng;
- Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển;
- Tổng cục Hải quan;
- Tổng cục Thuế;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Thông tấn xã Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NC, KTTH, TCCV, KGVX, TKBT, TH;
- Lưu: VT, V.I (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu01/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/01/2014
Ngày hiệu lực02/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 01/TB-VPCP năm 2014 kết luận đấu tranh chống buôn lậu hàng giả gian lận thương mại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 01/TB-VPCP năm 2014 kết luận đấu tranh chống buôn lậu hàng giả gian lận thương mại
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu01/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Nên
        Ngày ban hành02/01/2014
        Ngày hiệu lực02/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 01/TB-VPCP năm 2014 kết luận đấu tranh chống buôn lậu hàng giả gian lận thương mại

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 01/TB-VPCP năm 2014 kết luận đấu tranh chống buôn lậu hàng giả gian lận thương mại

           • 02/01/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/01/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực