Thông báo 03/TB-BTTTT

Thông báo 03/TB-BTTTT kết luận của Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn tại Hội nghị triển khai biện pháp tăng cường ngăn chặn tin nhắn rác, lừa đảo và Nghị định 77/2012/NĐ-CP về chống thư rác do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 03/TB-BTTTT kết luận Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn tại Hội nghị triển khai


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/TB-BTTTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG ĐỖ QUÝ DOÃN TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG NGĂN CHẶN TIN NHẮN RÁC, TIN NHẮN LỪA ĐẢO VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 77/2012/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHỐNG THƯ RÁC

Ngày 13/11/2012, các Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn, Lê Nam Thắng, Nguyễn Minh Hồng đã chủ trì Hội nghị Triển khai các biện pháp ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo và Nghị định số 77/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ về chống thư rác. Tham dự Hội nghị có đại diện của các Bộ: Công an, Tài chính, Công thương, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông TP.Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh; các đơn vị thuộc Bộ: Văn phòng Bộ, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), Cục Viễn thông, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Vụ Pháp chế; Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel); các doanh nghiệp thông tin di động, doanh nghiệp viễn thông cùng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn (CSP); các cơ quan thông tấn, báo chí.

Sau khi nghe báo cáo của Thanh tra Bộ, đại diện các Bộ, Ngành, các đơn vị thuộc Bộ, các doanh nghiệp thảo luận nguyên nhân và thực trạng phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo, các khó khăn, bất cập trong hoạt động cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn và đề xuất các giải pháp, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo như sau:

1. Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT)

Khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn đồng thời triển khai các quy định về phòng ngừa và ngăn chặn tin nhắn rác tại Nghị định số 77/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ về chống thư rác; Triển khai, hướng dẫn quy trình, thủ tục và yêu cầu các doanh nghiệp thông tin di động, doanh nghiệp CSP, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quảng cáo qua tin nhắn đăng ký mã số quản lý, tên định danh; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất và xây dựng quy định về dải số dành cho việc gửi tin nhắn quảng cáo và cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn; Đề xuất ban hành các quy định về cước gửi tin nhắn quảng cáo trên mạng viễn thông; Quy định tiêu chí kiểm soát số lượng, tốc độ và tần suất nhắn tin từ một người sử dụng dịch vụ.

Tăng cường rà soát, theo dõi các dấu hiệu phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo và cung cấp cho cơ quan chức năng để xử lý; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thanh tra, cơ quan quản lý nhà nước liên quan, cơ quan an ninh để điều tra xử lý tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo; điều phối các doanh nghiệp viễn thông di động, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn ngăn chặn, xử lý các nguồn phát tán tin nhắn rác.

2. Cục Viễn thông

Là đầu mối liên hệ với Văn phòng Chính phủ xin ý kiến để sớm ban hành Nghị định quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng thay thế Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

Xây dựng quy định quản lý, cấp và thu hồi đầu số cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông. Có cơ chế đảm bảo việc kết nối thuận tiện giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung và doanh nghiệp viễn thông để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung kinh doanh một cách minh bạch, giảm thiểu các tiêu cực trong quá trình hoạt động cung cấp dịch vụ.

Xây dựng quy định giá cước tin nhắn, cước cuộc gọi áp dụng đối với dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông, phân biệt rõ cước tin nhắn, cước cuộc gọi với cước dịch vụ nội dung.

Đề xuất ban hành các quy định nhằm quản lý chặt chẽ các chủng loại thiết bị cho phép lắp sim điện thoại để gửi tin nhắn với tốc độ cao.

3. Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp CSP, cá nhân tham gia nghiên cứu, sản xuất, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ nội dung một cách hiệu quả. Ứng dụng có hiệu quả các sản phẩm, dịch vụ nội dung vào công tác chỉ đạo, điều hành, sản xuất của các cơ quan, doanh nghiệp đồng thời đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh của đông đảo người dân, của toàn xã hội.

4. Thanh tra Bộ

Tăng cường phối hợp với Trung tâm VNCERT, các cơ quan an ninh điều tra để triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các sai phạm có liên quan tới hành vi phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo. Chỉ đạo các Sở Thông tin và Truyền thông xử lý nghiêm việc phát tán tin nhắn rác. Đình chỉ cung cấp dịch vụ đối với các trường hợp phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan công an nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự.

Khẩn trương chỉ đạo triển khai thanh tra diện rộng việc đăng ký, lưu giữ, sử dụng thông tin thuê bao di động trả trước trên phạm vi toàn quốc.

5. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tiếp tục tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý các sai phạm có liên quan tới hành vi phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo trên địa bàn quản lý của Sở.

Chỉ đạo các cơ quan báo, đài trên địa bàn tăng cường thời lượng, bài viết tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân hiểu các quy định của pháp luật về chống thư rác, tác hại của tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo, luôn cảnh giác, tự bảo vệ mình để tránh bị lợi dụng. Chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn trẻ em không sa đà vào các trò chơi không rõ nguồn gốc. Không đọc các thông tin, tải game, phần mềm thông qua tin nhắn rác.

6. Các doanh nghiệp thông tin di động, doanh nghiệp viễn thông

Tăng cường giám sát chặt chẽ đối với các doanh nghiệp CSP, xử lý theo hợp đồng hoặc theo quy định nội bộ của doanh nghiệp, chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với các CSP phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo, tin nhắn wappush.

Chủ động nghiên cứu, xây dựng hệ thống kỹ thuật kiểm soát tốc độ tin nhắn và nội dung tin nhắn nhằm phát hiện tin nhắn rác.

Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp CSP đã được cấp mã số quản lý kết nối với hệ thống kỹ thuật của mình để cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn.

Chủ động phối hợp với doanh nghiệp CSP không tính cước và hoàn trả lại cho người sử dụng đối với các tin nhắn lỗi, tin nhắn không được cung cấp dịch vụ, tin nhắn do nhầm lẫn, tin nhắn do người sử dụng bị lừa đảo, đảm bảo quyền lợi của người sử dụng.

Thông tin quảng cáo phải có nội dung rõ ràng, không được gây nhầm lẫn cho người sử dụng khi quảng cáo dịch vụ qua tin nhắn.

Quản lý chặt chẽ, không để cán bộ, nhân viên lợi dụng sơ hở để sao chép cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao di động bán ra ngoài nhằm phục vụ cho mục đích phát tán tin nhắn rác hoặc các mục đích vi phạm pháp luật khác.

Không khuyến mại tràn lan, phá giá thị trường, tạo kẽ hở cho các tổ chức, cá nhân lợi dụng các gói cước nhắn tin giá rẻ phục vụ phát tán tin nhắn rác. Thực hiện nghiêm túc các quy định về khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động.

Tiếp tục nhắn tin cảnh báo về tin nhắn rác cho người sử dụng theo nội dung tại Mục 7 Chỉ thị số 04/CT-BTTTT ngày 30/12/2011của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Đặc biệt tăng cường thực hiện nhắn tin cảnh báo vào các ngày lễ, dịp tết.

Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT ngày 13/4/2012 quy định về quản lý thông tin thuê bao trả trước và Thông tư số 14/2012/TT-BTTTT ngày 12/10/2012 quy định giá cước dịch vụ thông tin di động.

7. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung CSP, CP

Khẩn trương thực hiện các thủ tục để đăng ký mã số quản lý; tên định danh (nếu có sử dụng) với Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng quy định tại Nghị định số 77/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 90/2008/NĐ-CP về chống thư rác.

Tại bất kỳ mục, chức năng nào của chương trình phần mềm, trò chơi cài đặt trên máy điện thoại, wapcharging hoặc các liên kết qua internet cho phép đăng ký sử dụng, nghe, xem, tải thông tin, sản phẩm, dịch vụ nhưng có tính phí, phải niêm yết rõ ràng, chính xác giá, cước; Trước khi sử dụng chức năng cho phép đăng ký sử dụng, nghe, xem, tải thông tin, sản phẩm, dịch vụ tiếp tục phải có thông tin cảnh báo về giá, cước đồng thời phải cho phép người sử dụng xác nhận đồng ý, không đồng ý mỗi lần thực hiện với mức phí đã được đưa ra. Nghiêm cấm việc trừ cước nhiều lần của người sử dụng dịch vụ.

Cùng với các doanh nghiệp thông tin di động, doanh nghiệp viễn thông, khi quảng cáo dịch vụ nội dung qua tin nhắn, bình chọn trên truyền hình, báo nói, báo in, tin nhắn, v.v... phải cung cấp thông tin liên tục, rõ ràng thông tin về giá cước. Thông tin về giá, cước không bị trôi, chạy khi quảng cáo trên truyền hình, phải có lời thoại thuyết minh về giá cước.

Rà soát, loại bỏ khỏi hệ thống thiết bị, cơ sở dữ liệu các trò chơi game không rõ nguồn gốc, có yếu tố lừa đảo, đồi trụy; loại bỏ các dịch vụ có nội dung nhảm nhí, vi phạm thuần phong mĩ tục, thông tin có nội dung mê tín dị đoan, cờ bạc, lô đề; không cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả sổ xố.

Cùng với các doanh nghiệp di động thực hiện lưu trữ cơ sở dữ liệu một cách đầy đủ, an toàn trong vòng ít nhất một năm theo quy định tại Nghị định số 77/2012/NĐ-CP.

Các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp thông tin di động, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung cần nghiên cứu kỹ, thực hiện đầy đủ các quy định tại Chỉ thị số 04/CT-BTTTT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo, Nghị định số 90/2008/NĐ-CP Nghị định số 77/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 90/2008/NĐ-CP về chống thư rác.

8. Các cơ quan báo chí, các đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương

Tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ tác hại của tin nhắn rác, không nhắn tin phản hồi hoặc làm theo hướng dẫn đối với các tin nhắn không rõ nguồn gốc, nội dung quảng cáo, mời chào hoặc mạo danh các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Khuyến cáo người dân không nhắn tin đến các đầu số cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn nếu bản thân người sử dụng chưa hiểu rõ hoặc không nắm chắc thông tin về dịch vụ và giá cước dịch vụ.

Khi quảng cáo dịch vụ nội dung qua tin nhắn, dịch vụ nhắn tin trúng thưởng hoặc các chương trình bình chọn, quyên góp, ủng hộ phải niêm yết thường xuyên, liên tục, rõ ràng thông tin về giá cước, phải có lời thoại thuyết minh về giá cước.

Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo Kết luận của Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn để các Vụ, Cục, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan biết, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT);
- Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel);
- Các đài phát thanh, truyền hình, cơ quan báo chí;
- Các doanh nghiệp thông tin di động;
- Các doanh nghiệp viễn thông;
- Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn;
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Trọng Phát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/TB-BTTTT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu03/TB-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2013
Ngày hiệu lực09/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/TB-BTTTT

Lược đồ Thông báo 03/TB-BTTTT kết luận Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn tại Hội nghị triển khai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 03/TB-BTTTT kết luận Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn tại Hội nghị triển khai
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu03/TB-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Trọng Phát
        Ngày ban hành09/01/2013
        Ngày hiệu lực09/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 03/TB-BTTTT kết luận Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn tại Hội nghị triển khai

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 03/TB-BTTTT kết luận Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn tại Hội nghị triển khai

           • 09/01/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/01/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực