Thông báo 03/TB-VPCP

Thông báo 03/TB-VPCP năm 2014 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện Quyết định 53/2012/QĐ-TTg về Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 03/TB-VPCP năm 2014 thực hiện QĐ 53 tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học truyền thống


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 53/2012/QĐ-TTG NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH LỘ TRÌNH ÁP DỤNG TỶ LỆ PHỐI TRỘN NHIÊN LIỆU SINH HỌC VỚI NHIÊN LIỆU TRUYỀN THỐNG

Ngày 30 tháng 12 năm 2013, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống. Tham dự họp có đại diện các Bộ, cơ quan: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Sau khi nghe đại diện Bộ Công Thương báo cáo; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

1. Đánh giá chung

Bộ Công Thương cần rút kinh nghiệm trong việc phối hợp với các Bộ, ngành và các doanh nghiệp chủ chốt để xây dựng chính sách đảm bảo tính khả thi của Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.

2. Các công tác cần triển khai trong thời gian tới

a) Giao Bộ Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm rõ khả năng cung ứng nguồn etanol nhiên liệu (bao gồm cả các vấn đề về giống và diện tích trồng cây nguyên liệu, cơ chế đối với người trồng cây nguyên liệu…) đảm bảo ổn định nguồn cung nguyên liệu.

- Nghiên cứu, đề xuất phương án giá bán thích hợp trên cơ sở điều chỉnh tỷ lệ thuế bảo vệ môi trường đối với các loại sản phẩm xăng E5, E10, B5, B10, xăng khoán A92 và xăng khoán A95.

- Rà soát Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu để bổ sung các quy định về xăng sinh học, xem xét phương án các thương nhân đầu mối, các tổng đại lý đều phải tham gia kinh doanh sản phẩm nhiên liệu sinh học.

- Tính toán kỹ, thống nhất với các Bộ, ngành về giá, từ đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 01 năm 2014.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan rà soát các quy định kỹ thuật quản lý sản xuất, bảo quản và tồn trữ nhằm hạn chế thay đổi phương thức quản lý và tăng chi phí quá trình hình thành sản phẩm; xác định được định mức chi phí kỹ thuật đối với quá trình phối trộn, tồn trữ, vận chuyển và phân phối etanol nhiên liệu và xăng E5 làm cơ sở cho việc xác định giá thành sản phẩm xăng sinh học.

- Đồng thời xây dựng kế hoạch truyền thông nhằm nâng cao hiểu biết và nhận thức về lợi ích của việc sử dụng nhiên liệu sinh học.

b) Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu việc xây dựng quy chuẩn về xăng khoáng nguyên liệu (xăng nền) và rà soát các quy chuẩn kỹ thuật về đảm bảo chất lượng xăng dầu.

c) Các Bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong việc nghiên cứu, đề xuất thêm các phương án, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan có liên quan biết, thực hiện

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: CT, KHCN, TC, GTVT, KHĐT, NNPTNT;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
-  VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, KTN, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), Th

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu03/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2014
Ngày hiệu lực07/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông báo 03/TB-VPCP năm 2014 thực hiện QĐ 53 tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học truyền thống


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 03/TB-VPCP năm 2014 thực hiện QĐ 53 tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học truyền thống
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu03/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành07/01/2014
        Ngày hiệu lực07/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 03/TB-VPCP năm 2014 thực hiện QĐ 53 tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học truyền thống

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 03/TB-VPCP năm 2014 thực hiện QĐ 53 tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học truyền thống

           • 07/01/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/01/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực