Thông báo 06/TB-DPAS

Thông báo 06/TB-DPAS phát hành bộ sách “Chính sách tài chính đất đai và quy chế tài chính phục vụ di dời” và “Chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước khu vực hành chính sự nghiệp và Ban Quản lý dự án” do Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ về tài sản ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 06/TB-DPAS phát hành bộ sách Chính sách tài chính đất đai


CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
TRUNG TÂM KHAI THÁC DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ TSNN VÀ DV VỀ TÀI SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/TB-DPAS

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2011

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC PHÁT HÀNH SÁCH BỘ SÁCH “CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI VÀ QUY CHẾ TÀI CHÍNH PHỤC VỤ DI DỜI” VÀ “CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC KHU VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN”

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý tài sản nhà nước, quản lý tài chính đất đai, thời gian vừa qua Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và các cấp có thẩm quyền đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (thay cho thuế nhà, đất); Quy chế tài chính phục vụ di dời theo quy hoạch đô thị, lệ phí trước bạ; chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp (gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị) và Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước.

Nhằm giúp cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan cập nhật và nắm được một cách có hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản lý, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật cũng như thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật, Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản và dịch vụ về tài sản (DPAS) thuộc Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính đã tổng hợp và biên soạn Bộ sách gồm 2 cuốn:

Cuốn 1: “Chính sách tài chính đất đai và Quy chế tài chính phục vụ di dời”. Nội dung cuốn sách tổng hợp đầy đủ các văn bản liên quan đến chính sách thu tiền sử dụng đất; chính sách thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quy chế tài chính phục vụ di dời; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và lệ phí trước bạ. (Số trang: 304 trang; Giá bìa: 190.000 đồng/cuốn.)

Cuốn 2: “Chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước khu vực hành chính sự nghiệp và Ban Quản lý dự án”. Nội dung liên quan đến tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản nhà nước; đầu tư xây dựng, mua sắm; xử lý (thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu hủy) tài sản nhà nước; quản lý, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước (bao gồm cả vốn ODA) khi dự án kết thúc; sắp xếp nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ... (Số trang: 320 trang; giá bìa: 195.000 đồng/cuốn.)

Để thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc tra cứu, áp dụng, các biên tập viên đã cập nhật đầy đủ văn bản mới nhất, đồng thời chú thích rõ các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ.

 Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua sách đăng ký (theo mẫu đính kèm) và liên hệ trực tiếp qua điện thoại hoặc Email về: Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ về tài sản, Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính (Phòng 825, trụ sở Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội);

-  Điện thoại: 04.2220.2828 (lẻ 8182, 8179); Fax: 04.2220.2859.

-  Email: [email protected]

- Tài khoản số: 0301002898284 tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm.

 

Trung tâm DPAS xin trân trọng thông báo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHTH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Phương Hảo

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Mua bộ sách: “Chính sách tài chính đất đai và quy chế tài chính phục vụ di dời”
và “Chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước khu vực hành chính sự nghiệp và Ban Quản lý dự án.”

Kính gửi: Trung tâm Khai thác dữ liệu Quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ về tài sản (DPAS)

Họ tên: ..................................................................................................................................

Đơn vị công tác: .....................................................................................................................

Điện thoại: ……………………………. Fax: ................................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................................

Mã số thuế: ...........................................................................................................................

Đặt mua:

STT

Nội dung

Số lượng (Quyển)

Đơn giá (VNĐ)

Thành tiền (VNĐ)

1

Quyển 1: “Chính sách tài chính đất đai và Quy chế tài chính phục vụ di dời”

 

190.000

 

2

Quyển 2: “Chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước khu vực hành chính sự nghiệp và Ban Quản lý dự án”;

 

195.000

 

 

Tổng cộng

 

 

 

(Giá trên đã bao gồm thuế VAT)

Hình thức thanh toán              □ Tiền mặt                      □ Chuyển khoản

(Lưu ý: Nếu thanh toán chuyển khoản, đề nghị đơn vị Fax ủy nhiệm chi cho Trung tâm về số máy: 04.2220.2859)

 

 

….., ngày ……. tháng ….. năm 2011
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/TB-DPAS

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu06/TB-DPAS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2011
Ngày hiệu lực19/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông báo 06/TB-DPAS phát hành bộ sách Chính sách tài chính đất đai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 06/TB-DPAS phát hành bộ sách Chính sách tài chính đất đai
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu06/TB-DPAS
        Cơ quan ban hànhTrung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ về tài sản
        Người kýNguyễn Thị Phương Hảo
        Ngày ban hành19/08/2011
        Ngày hiệu lực19/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 06/TB-DPAS phát hành bộ sách Chính sách tài chính đất đai

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 06/TB-DPAS phát hành bộ sách Chính sách tài chính đất đai

              • 19/08/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/08/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực