Thông báo 06/TB-VP

Thông báo 06/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Hồng tại cuộc họp về tình hình đầu tư tài chính qua mạng, và đảm bảo an ninh cho vận chuyển tiền, rút tiền từ ngân hàng do Văn phòng Hội đồng nhân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 06/TB-VP hình đầu tư tài chính qua mạng đảm bảo an ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/TB-VP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NGUYỄN THỊ HỒNG TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH QUA MẠNG, VÀ ĐẢM BẢO AN NINH CHO VẬN CHUYỂN TIỀN, RÚT TIỀN TỪ NGÂN HÀNG

Sáng ngày 26 tháng 12 năm 2007, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Hồng đã chủ trì cuộc họp về việc: tình hình đầu tư tài chính qua mạng và đảm bảo an ninh cho vận chuyển tiền, rút tiền từ ngân hàng. Cùng tham dự cuộc họp có sự hiện diện của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố; Công an thành phố; Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố; Sở Giao thông – Công chính; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao dịch chứng khoán thành phố; Các ngân hàng thương mại Nhà nước gồm: Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương thành phố; Sở Giao dịch II Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sài Gòn; Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh; Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Mạc Thị Bưởi; Các ngân hàng thương mại cổ phần gồm: Á Châu; Sài Gòn Thương Tín; Eximbank; Chi nhánh ngân hàng TMCP Hàng Hải tại thành phố; Sở Giao dịch II Ngân hàng Công thương Việt Nam (có mời nhưng vắng mặt).

Sau khi nghe báo cáo của Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố, đại diện Công an thành phố và các đơn vị liên quan; ý kiến đề xuất của đại diện các ngân hàng thương mại, Sở, ngành tham dự; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Hồng có kết luận chỉ đạo như sau:

Về tình hình đầu tư tài chính qua mạng, việc này Ủy ban nhân dân thành phố đã họp và có chỉ đạo tại Thông báo số 838/TB-VP ngày 27 tháng 11 năm 2007. Theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố; trước hết hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của ngành Công an đã tích cực phối hợp với các ngành liên quan có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn, tích cực phá án nên gần đây tình hình cướp giật có lắng lại, tình hình kinh doanh tiền qua mạng đã được phá án.

Tuy nhiên, gần đây theo báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố tình hình cướp giật tài sản của những người vừa lĩnh tiền từ ngân hàng ra đã xảy ra tại 14 Chi nhánh ngân hàng với 16 vụ việc. Qua các vụ cướp giật tài sản cho thấy bọn cướp giật ngày càng lộng hành, với nhiều hành vi táo bạo hơn, chúng có thể giết người nếu gặp sự chống cự. Tính chất nghiêm trọng còn thể hiện không chỉ ở việc mất tài sản, thiệt hại tiền của, tính mạng của khách hàng bị đe dọa mà còn tạo tâm lý hoang mang, bất an trong cộng đồng dân cư, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn.

Từ thực trạng trên, vấn đề đặt ra là phải có những biện pháp hữu hiệu nhất, sớm ngăn chặn tình hình đầu tư tài chính qua mạng và đảm bảo an ninh cho khách hàng khi rút tiền từ ngân hàng, cho các ngân hàng khi vận chuyển tiền từ Hội sở chính đến các chi nhánh, điểm giao dịch, và các máy rút tiền (ATM) đồng thời đảm bảo an ninh, chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn. Yêu cầu các Sở, ban ngành thành phố, các đơn vị liên quan phải quan tâm thực hiện một số công việc sau:

1. Ngành ngân hàng, từng đơn vị phải có biện pháp hữu hiệu, chủ động phòng chống, tăng cường công tác bảo vệ, phát hiện, ngăn ngừa, hạn chế không để kẻ xấu trà trộn vào bên trong để theo dõi khách hàng. Mỗi ngân hàng tự nhắc nhở khách hàng nêu cao tinh thần cảnh giác, khi phát hiện hành vi khả nghi cần báo ngay cho ngân hàng, công an, đồng thời có biện pháp giữ gìn tài sản của mình. Giao Chi nhánh ngân hàng Nhà nước thành phố có chỉ đạo xuyên suốt, triển khai hướng dẫn, giám sát, kiểm tra hệ thống bảo vệ của từng ngân hàng (việc lắp đặt các thiết bị giám sát, hệ thống quản lý, bảo vệ…) để kịp thời nhắc nhở. Chi nhánh ngân hàng Nhà nước thành phố cần phát huy tốt hơn nữa vai trò đầu mối trong việc trao đổi, kịp thời thông báo, cung cấp thông tin để các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng trên địa bàn biết, cảnh giác, học tập, rút kinh nghiệm đảm bảo giữ gìn an toàn tài sản cho khách hàng và ngân hàng.

2. Về việc xây dựng lực lượng bảo vệ mang tính chuyên nghiệp ở các ngân hàng đây là vấn đề cần quan tâm: Giao ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố nghiên cứu mô hình thành lập Công ty bảo vệ như ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu đã thực hiện – để từng bước xây dựng lực lượng bảo vệ được đào tạo bài bản, mang tính chuyên nghiệp – đây là mô hình ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố cần nghiên cứu thêm, nếu hiệu quả và phù hợp thì nên nhân rộng ra để các ngân hàng học tập, chủ động xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp đủ điều kiện bảo vệ an toàn tài sản cho khách hàng và ngân hàng.

3. Về lâu dài cần có biện pháp khuyến khích khách hàng áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Trước mắt để hạn chế các vụ cướp giật tiền của khách hàng và ngân hàng xảy ra trên địa bàn; giao Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố trao đổi với các ngân hàng thương mại nghiên cứu, phát triển hơn nữa dịch vụ phục vụ khách hàng vận chuyển tiền (đến ngân hàng và từ ngân hàng về), cần phát triển dịch vụ này trở thành dịch vụ thông dụng của ngành ngân hàng trong giai đoạn hiện nay.

4. Về tình hình đầu tư tài chính qua mạng; trước thực trạng hiện nay vẫn còn xuất hiện những tổ chức lừa đảo dụ dỗ người dân đầu tư tài chính qua mạng; để đề phòng, tránh thiệt hại như đã từng xảy ra trước đây; giao Chi nhánh ngân hàng Nhà nước thành phố có Văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để phối hợp với Bộ Công an và các Bộ ngành liên quan sớm có biện pháp thông báo chính thống và thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, cung cấp kịp thời cho dân chúng các thông tin cần thiết, giúp cho người dân biết những tổ chức kinh doanh tiền lừa đảo chưa được cấp phép, hiểu rõ hơn những rủi ro khi kinh doanh tài chính qua mạng để chủ động phòng tránh.

5. Về việc các ngân hàng thương mại cổ phần xin trang bị các công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ khi làm nhiệm vụ; giao Công an thành phố nghiên cứu các cơ chế chính sách hiện nay, phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố nắm thêm tình hình thực tế và tính đặc thù của ngành ngân hàng để có Văn bản kiến nghị Bộ Công an và các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

6. Về vấn đề các ngân hàng đề nghị được sử dụng lề đường để đậu xe chuyển tiền trong vòng 10 đến 15 phút để đảm bảo an toàn tài sản khi vận chuyển tiền vào các chi nhánh, đến các máy rút tiền ATM… và xin sử dụng lề đường trước ngân hàng để giữ xe cho khách hàng, đảm bảo thuận lợi và an toàn cho khách hàng khi đến ngân hàng giao dịch gửi và rút tiền (hiện nay chưa cho phép, ngân hàng vi phạm là bị phạt); giao Sở Giao thông – Công chính nghiên cứu, phối hợp với Chi nhánh ngân hàng Nhà nước thành phố nắm thêm tình hình thực tế và tính đặc thù của ngành ngân hàng, có ý kiến đề xuất trong phạm vi 10 ngày làm việc trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố để các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên: (các thành phần dự họp – nêu trên)
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (để phối hợp);
- TT/TU, TT/UBND.TP;
- Văn phòng Thành ủy;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Phòng TCTMDV (2b), ĐT, PC-NC, THKH;
- Lưu: VT, (TM/Tr-O) MH.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Huỳnh Khánh Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/TB-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu06/TB-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/01/2008
Ngày hiệu lực03/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/TB-VP

Lược đồ Thông báo 06/TB-VP hình đầu tư tài chính qua mạng đảm bảo an ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 06/TB-VP hình đầu tư tài chính qua mạng đảm bảo an ninh
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu06/TB-VP
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHuỳnh Khánh Hiệp
        Ngày ban hành03/01/2008
        Ngày hiệu lực03/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 06/TB-VP hình đầu tư tài chính qua mạng đảm bảo an ninh

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 06/TB-VP hình đầu tư tài chính qua mạng đảm bảo an ninh

              • 03/01/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/01/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực