Thông báo 0757/2005/TM-DM

Thông báo số 0757/2005/TM-DM về việc thực hiện cấp visa tự động đối với một số chủng loại hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005 do Bộ Thương mại ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 0757/2005/TM-DM thực hiện cấp visa tự động chủng loại hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ năm 2005


BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0757/2005/TM-DM

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2005 

 

THÔNG BÁO

HƯỚNG DẪN VIỆC THỰC HIỆN CẤP VISA TỰ ĐỘNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ CHỦNG LOẠI HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ NĂM 2005 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2005/TTLT/BTM/BCN ngày 01/04/2005 bổ sung sửa đổi Thông tư liên tịch số 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngày 28/7/2004 của liên tịch Bộ Thương mại – Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005;
Căn cứ tình hình xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ 6 tháng đầu năm 2005;
Tiếp theo Thông báo số 0186/TM-DM ngày 01/02/2005 của Bộ Thương mại hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005;
Sau khi thống nhất ý kiến của Bộ Công nghiệp và Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Bộ Thương mại hướng dẫn việc thực hiện cấp visa tự động đối với một số chủng loại hàng dệt may xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005 như sau:

1. Liên Bộ Thương mại – Bộ Công nghiệp tiếp tục thực hiện cấp visa tự động đối với 12 chủng loại hàng (cat.) 200, 301, 332, 341/641, 345, 351/651, 352/652, 359-C/659-C, 447, 620, 622 và 645/646.

2. Khi số lượng cấp visa tự động của một chủng loại hàng (cat.) nêu trên đạt 80% hạn ngạch năm 2005, Bộ Thương mại sẽ dừng cấp visa tự độngđối với chủng loại hàng đó.

3. Khi số lượng cấp visa tự động của một chủng loại hàng (cat.) nêu trên đạt 70% hạn ngạch năm 2005, Bộ Thương mại sẽ thông báo và đề nghị thương nhân trong vòng 05 ngày làm việc gửi đăng ký theo mẫu kèm theo thông báo này đến Bộ Thương mại (Ban Điều hành Hạn ngạch Dệt may) để liên Bộ Thương mại – Bộ Công nghiệp quản lý được tình hình giao hàng để ra quyết định thời gian dừng cấp visa tự động và nguyên tắc giao hạn ngạch còn lại cho phù hợp.

4. Hàng ngày, Bộ Thương mại sẽ thông báo tình hình thực hiện hạn ngạch của từng chủng loại hàng (cat.) trên trang mạng của Bộ Thương mại (www.mot.gov.vn) để thương nhân theo dõi, chủ động ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu.

5. Liên Bộ Thương mại – Bộ Công nghiệp đang làm việc với các cơ quan hữu quan để có biện pháp đảm bảo hạn ngạch cho các thương nhân có nhu cầu và khả năng thực hiện đơn hàng đến hết năm 2005.

Bộ Thương mại thông báo thương nhân biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Thương mại để kịp thời giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo)
- Bộ trưởng Trương Đình Tuyển (để báo cáo)
- Bộ Công nghiệp
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp thực hiện)
- Hiệp hội Dệt may VN
- Sở Thương mại các tỉnh, thành phố
- Các Phòng QLXNK khu vực
- Lưu: VT, DM.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Lê Danh Vĩnh

 

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ NĂM 2005 THEO THÔNG BÁO SỐ 0757/TM-DM NGÀY 30/6/2005

1. Tên thương nhân:

2. Giấy đăng ký kinh doanh số:

3. Mã số doanh nghiệp:

4. Điện thoại: Fax:

5. Email:

6. Địa chỉ giao dịch:

7. Địa chỉ cơ sở sản xuất chính:

8. Tổng số thiết bị hiện có:

9. Tổng số lao động:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

…, ngày… tháng… năm…

Số:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ NĂM 2005 THEO THÔNG BÁO SỐ 0757/TM-DM NGÀY 30/6/2005

Mặt hàng (cat.)

Số lượng XK từ 01/01/2005 đến ngày 00/00/2005

Số lượng đã ký hợp đồng và kế hoạch giao hàng

Ghi chú

Đã SX chờ giao hàng

Đã nhập NPL, chưa SX

Chưa mua NPL

Số lượng

Ngày giao hàng

Số lượng

Ngày giao hàng

Số lượng

Ngày giao hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Thương nhân) cam đoan những nội dung báo cáo nêu trên là đúng, nếu sai (thương nhân) hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                   Người đứng đầu của thương nhân
                                                                                             (Ký tên và đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 0757/2005/TM-DM

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu0757/2005/TM-DM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2005
Ngày hiệu lực30/06/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 0757/2005/TM-DM

Lược đồ Thông báo 0757/2005/TM-DM thực hiện cấp visa tự động chủng loại hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ năm 2005


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông báo 0757/2005/TM-DM thực hiện cấp visa tự động chủng loại hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ năm 2005
     Loại văn bảnThông báo
     Số hiệu0757/2005/TM-DM
     Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
     Người kýLê Danh Vĩnh
     Ngày ban hành30/06/2005
     Ngày hiệu lực30/06/2005
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật16 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Thông báo 0757/2005/TM-DM thực hiện cấp visa tự động chủng loại hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ năm 2005

         Lịch sử hiệu lực Thông báo 0757/2005/TM-DM thực hiện cấp visa tự động chủng loại hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ năm 2005

         • 30/06/2005

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/06/2005

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực