Thông báo 09/TB-BTTTT

Thông báo 09/TB-BTTTT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tách Tổng công ty Bưu chính Việt Nam hoạt động độc lập do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 09/TB-BTTTT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 09/TB-BTTTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2011

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THÀNH HƯNG TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG ĐỀ ÁN TÁCH TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỆT NAM HOẠT ĐỘNG ĐỘC LẬP

Ngày 17/01/2011, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng - Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tách Tổng công ty Bưu chính Việt Nam hoạt động độc lập (Ban chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp để nghe Tổ giúp việc báo cáo nội dung chi tiết Đề cương Đề án tách Tổng công ty Bưu chính Việt Nam hoạt động độc lập (Đề án). Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo.

Sau khi nghe Tổ trưởng Tổ giúp việc báo cáo về chi tiết về dự thảo Đề cương Đề án và các ý kiến phát biểu của thành viên dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã kết luận như sau:

1. Ban chỉ đạo đánh giá cao kết quả làm việc của Tổ giúp việc trong thời gian qua, đã khẩn trương nghiên cứu, xây dựng dự thảo chi tiết Đề cương Đề án.

Trong thời gian tới cần bổ sung thêm vào Đề án nội dung đánh giá về tình hình thực hiện cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và đánh giá chung về cơ chế hỗ trợ của Nhà nước đối với Bưu chính công ích trong thời gian qua.

2. Tổ trưởng Tổ giúp việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng Đề án, trong đó cần tập trung vào một số nội dung sau:

- Đánh giá tình hình thực hiện cung ứng dịch vụ công ích của VNPost; đánh giá về tình hình tổ chức mạng lưới hiện nay.

- Phân tích sự cần thiết, tính cấp thiết chia tách bưu chính hoạt động độc lập; kinh nghiệm quốc tế về quản lý bưu chính, hỗ trợ của Nhà nước đối với bưu chính công ích;

- Đề xuất mô hình tổ chức VNPost sau khi tách khỏi VNPT hoạt động độc lập; phương án chia tách; nghiên cứu lộ trình chuyển đổi tổ chức phù hợp.

3. Tổ chức một số hội thảo, hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các cơ quan liên quan về Đề án trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tổ trưởng Tổ giúp việc chủ trì việc tổ chức Hội thảo nội bộ về các nội dung trong Đề án.

4. Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện nghiên cứu chuyên đề về mô hình tổ chức và điều lệ của VNPost sau khi chia tách; Kế hoạch – Tài chính nghiên cứu thực hiện chuyên đề đánh giá vấn đề thực hiện dịch vụ bưu chính công ích và đề xuất phương thức thực hiện trong thời gian tới; Vụ Bưu chính nghiên cứu chuyên đề đánh giá mô hình quốc tế về bưu chính. Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp dự toán xây dựng nghiên cứu chuyên đề của các đơn vị trình Lãnh đạo Bộ.

5. Ban Chỉ đạo dự kiến sẽ tiến hành họp lần tới vào chiều thứ 2 ngày 17/5/2011 để xem xét, góp ý về nội dung chi tiết dự thảo Đề án.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng tại cuộc họp Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tách Tổng công ty Bưu chính hoạt động độc lập. Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo để các đơn vị, cá nhân liên quan biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng;
- BCĐ, Tổ giúp việc;
- Tập đoàn BCVT VN;
- Tổng công ty BC VN;
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Hoàng Minh Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/TB-BTTTT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu09/TB-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2011
Ngày hiệu lực30/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/TB-BTTTT

Lược đồ Thông báo 09/TB-BTTTT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 09/TB-BTTTT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu09/TB-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýHoàng Minh Phương
        Ngày ban hành30/01/2011
        Ngày hiệu lực30/01/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 09/TB-BTTTT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 09/TB-BTTTT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng

              • 30/01/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/01/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực