Thông báo 100/TB-VPCP

Thông báo 100/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 100/TB-VPCP 2021 kết luận về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2021

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC TRƯƠNG HÒA BÌNH VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO QUYỀN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN NHÀ NƯỚC TẠI TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VTC

Ngày 14 tháng 4 năm 2021, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp về việc chuyn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC (sau đây gọi là Tổng công ty VTC). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ban chỉ đạo Đi mới và Phát triển doanh nghiệp, Tng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Tng công ty VTC. Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng Chính phủ và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình kết luận như sau:

1. Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tng công ty VTC đthực hiện cphần hóa. Trường hợp không đủ điều kiện cổ phần hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất Thủ tướng Chính phủ hình thức sắp xếp khác theo quy định.

2. Đài Tiếng nói Việt Nam (Đài VOV):

- Chỉ đạo Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC (Đài VTC) xây dựng phương án tái cơ cấu nợ, trong đó có phương án trả nợ cho Tổng công ty VTC, đảm bảo khả thi, kiên quyết giải quyết dứt điểm, không để kéo dài làm phát sinh nợ và bảo đảm nguyên tắc không dùng tiền ngân sách để trả nợ. Trước ngày 30 tháng 5 năm 2021, Đài VOV trình Thủ tướng Chính phủ phương án này; trường hợp không thực hiện đúng thời hạn và yêu cầu nêu trên, Tổng Giám đốc Đài VOV, Tổng Giám đốc Đài VTC chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ.

- Đánh giá sự cần thiết, vai trò của Đài VTC đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đài VOV. Trường hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đài VOV xây dựng phương án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Yêu cầu Đài VOV, Đài VTC cùng với Tổng công ty VTC hoàn tất các thủ tục, hồ sơ nhận nợ và chuyên chủ thnhận nợ theo cơ cấu nguồn vốn đã được bàn giao.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 281/VPCP-ĐMDN ngày 13 tháng 01 năm 2021 và khoản 3 công văn số 7183/VPCP-ĐMDN ngày 28 tháng 8 năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo đBộ Thông tin và Truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTg, PTTg Trương Hòa Bình;
- Các Bộ: TTTT, KH&ĐT, TP, TC;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- UBQLV nhà nước tại doanh nghiệp;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- SCIC;
- T
ng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân; các Vụ: TH, KTTH, KGVX;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (2b). DH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 100/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu100/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2021
Ngày hiệu lực11/05/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(16/05/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 100/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 100/TB-VPCP 2021 kết luận về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 100/TB-VPCP 2021 kết luận về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu100/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Thị Thu Vân
        Ngày ban hành11/05/2021
        Ngày hiệu lực11/05/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (16/05/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 100/TB-VPCP 2021 kết luận về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 100/TB-VPCP 2021 kết luận về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước

              • 11/05/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/05/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực