Thông báo 101/TB-BNN-ĐMDN

Thông báo 101/TB-BNN-ĐMDN kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần về kết quả thẩm định kế hoạch sản xuất, kinh doanh 5 năm (2011-2015) và năm 2012 của Tổng công ty Lương thực miền Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 101/TB-BNN-ĐMDN kết luận Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần kết quả


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 101/TB-BNN-ĐMDN

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG DIỆP KỈNH TẦN VỀ KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH 5 NĂM (2011-2015) VÀ NĂM 2012 CỦA TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM

Ngày 16/12/2011, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần - Chủ tịch Hội đồng thẩm định kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, các Tổng công ty 91, 90 và các công ty TNHH một thành viên thuộc Bộ (Hội đồng thẩm định), chủ trì Hội đồng thẩm định kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2011-2015) và năm 2012 của Tổng công ty Lương thực Miền Nam. Tham gia thẩm định có Lãnh đạo Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Lãnh đạo Vụ Tài chính, đại diện Công Đoàn ngành; đại diện Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng công ty Lương thực Miền Nam.

Sau khi nghe Tổng công ty Lương thực Miền Nam báo cáo tóm tắt Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2011-2015) và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Tổng công ty và Báo cáo thẩm định của Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp; các ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định, ý kiến tham gia của đại diện Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến của cơ quan liên quan thuộc Bộ, Tổng công ty Lương thực Miền Nam. Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần kết luận như sau:

1. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2011-2015) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Tổng công ty Lương thực Miền Nam trình Bộ với các nội dung chủ yếu sau:

- Kế hoạch lập phù hợp với định hướng phát triển của ngành.

- Về cơ bản biểu mẫu tổng hợp kế hoạch phù hợp với quy định của Bộ. Chỉ tiêu kế hoạch xây dựng có căn cứ thể hiện mục tiêu phấn đấu cao của Tổng công ty.

- Về cơ bản các giải pháp triển khai thực hiện có căn cứ khoa học, khả thi trên cơ sở đánh giá bài học kinh nghiệm giai đoạn trước tương ứng.

2. Yêu cầu Tổng công ty tiếp thu, chỉnh sửa để hoàn thiện kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

a) Về định hướng chiến lược:

Hội đồng thành viên bàn bạc, thống nhất khái quát hóa mục tiêu chiến lược và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, trong đó chú trọng việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần đảm bảo an sinh xã hội (lương thực); chú trọng phương thức đầu tư, liên kết đầu tư có nguồn nguyên liệu ổn định để chế biến gạo chất lượng cao xuất khẩu.

Về đầu tư phát triển phải xác định thứ tự ưu tiên dự án mũi nhọn của Tổng công ty để tập trung đầu tư vào ngành nghề kinh doanh chính (tránh dàn trải), sớm hoàn thành dự án đầu tư đưa vào khai thác, sử dụng (có lộ trình cụ thể từng dự án đầu tư đưa vào khai thác sử dụng).

Xác định rõ Tổng công ty tập trung đầu tư có hiệu quả vào ngành sản xuất kinh doanh chính. Việc thoái vốn đầu tư ra ngoài ngành phải quyết liệt hơn (nhưng không bằng mọi giá) và phải tính toán hiệu quả, bảo toàn vốn nhà nước đã đầu tư. Từ nay về sau, Tổng công ty không được đầu tư ra ngoài ngành, nếu không có ý kiến bằng văn bản của Chính phủ.

b) Về kết cấu biểu mẫu, chỉ tiêu:

Tách bạch rõ chỉ tiêu của tổ hợp mẹ - con và chỉ tiêu của mẹ; Tính logic một số chỉ tiêu (tích lũy tăng vốn chủ sở hữu…), thuyết minh tăng, giảm các chỉ tiêu kế hoạch (nhất là chỉ tiêu tăng, giảm đột biến); thuyết minh cân đối các nguồn vốn đầu tư dài hạn của Công ty mẹ để thực hiện các dự án đầu tư phát triển của Công ty mẹ; danh mục các dự án đầu tư 2011-2015 và năm 2012;

c) Về giải pháp cụ thể triển khai thực hiện:

- Giải pháp tăng cường quản lý, giám sát người đại diện vốn ở doanh nghiệp khác.

- Các giải pháp để cân đối các nguồn vốn dài hạn phục vụ đầu tư phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2011-2015, triển khai đầu tư cụ thể năm 2012 và nguồn vốn đầu tư.

- Các giải pháp về tiếp tục sắp xếp, đổi mới; tái cơ cấu Tổng công ty.

- Giải pháp về tổ chức thực hiện đến các công ty con của Công ty mẹ.

3. Về tổ chức thực hiện

- Giao Hội đồng thành viên, Ban điều hành Tổng công ty Lương thực miền Bắc tiếp thu, chỉnh sửa theo các nội dung nêu trên trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2011-2015) và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Tổng công ty (tổ hợp mẹ - con), Công ty mẹ Tổng công ty Lương thực Miền Nam. Để có đủ căn cứ trình Thủ tướng Chính phủ, Tờ trình Kế hoạch 5 năm 2011-2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty (gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ) phải khái quát hóa được toàn bộ nội dung của kế hoạch (nhất là mục tiêu chiến lược), riêng số liệu các chỉ tiêu chủ yếu phải có số liệu của Tổ hợp mẹ - con, trong đó có số liệu của Công ty mẹ.

- Ban Đổi mới và Quản lý DNNN theo chức năng, nhiệm vụ Bộ giao (Quyết định số 2949/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 01/12/2011), chủ động hướng dẫn, đôn đốc Tổng công ty khẩn trương hoàn thành việc tiếp thu chỉnh sửa theo nội dung trên.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục TCDN-Bộ Tài chính;
- Vụ KH, Vụ Tài chính;
- Công đoàn ngành;
- Tổng công ty LTMN;
- Lưu: VP, ĐMDN (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
BAN ĐỔI MỚI VÀ QUẢN LÝ DNNN
Nguyễn Hữu Điệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 101/TB-BNN-ĐMDN

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu101/TB-BNN-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2012
Ngày hiệu lực11/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 101/TB-BNN-ĐMDN

Lược đồ Thông báo 101/TB-BNN-ĐMDN kết luận Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần kết quả


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 101/TB-BNN-ĐMDN kết luận Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần kết quả
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu101/TB-BNN-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Hữu Điệp
        Ngày ban hành11/01/2012
        Ngày hiệu lực11/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 101/TB-BNN-ĐMDN kết luận Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần kết quả

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 101/TB-BNN-ĐMDN kết luận Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần kết quả

             • 11/01/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/01/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực