Thông báo 102/TB-VPCP

Thông báo 102/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về tin học hóa trong bảo hiểm y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 102/TB-VPCP 2015 kết luận của Phó Thủ tướng về tin học hóa trong bảo hiểm y tế


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/TB-VPCP

Hà nội, ngày 27 tháng 03 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP VỀ TIN HỌC HÓA TRONG BẢO HIỂM Y TẾ

Ngày 16 tháng 03 năm 2015, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp về tin học hóa trong bảo hiểm y tế. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Y tế và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam kết luận như sau:

Bảo hiểm y tế là chính sách quan trọng được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đối với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân về bảo đảm tài chính cho việc khám, chữa bệnh của người dân.

Nhằm bảo đảm quyền lợi của nhân dân tham gia bảo hiểm y tế được minh bạch, tạo điều kiện cho việc giám sát, kiểm tra, quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế cũng như ngăn chặn việc lợi dụng, lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, yêu cầu Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương liên quan, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam xây dựng mã định danh tạm thời đối với tất cả đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên toàn quốc và quy định sử dụng mã định danh tạm thời này làm cơ sở dữ liệu quản lý người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành mã định danh cá nhân của quốc gia.

2. Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thống nhất danh mục yêu cầu đầu ra dữ liệu của phần mềm quản lý cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và lộ trình thực hiện trên phạm vi toàn quốc, thông báo trước ngày 10 tháng 4 năm 2015 cùng các văn bản hướng dẫn cho tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế áp dụng; bảo đảm việc cung cấp dữ liệu đầu ra hoàn thành trong năm 2015, đồng thời không ảnh hưởng đến công tác ứng dụng công nghệ thông tin của cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đang sử dụng; đối với các trường hợp phần mềm không áp dụng được danh mục yêu cầu đầu ra dữ liệu, Bộ Y tế phối hợp Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chỉ đạo doanh nghiệp công nghệ thông tin cung cấp phần mềm để triển khai áp dụng thực hiện. Việc cung cấp phần mềm và đào tạo sử dụng phần mềm miễn phí trong toàn bộ quá trình sử dụng.

3. Đối với thuốc tân dược, thuốc y học cổ truyền sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam xây dựng mã xác định thuốc tân dược tạm thời dựa theo từng số đăng ký thuốc đã được Cục quản lý Dược - Bộ Y tế cấp; mã xác định thuốc tạm thời đối với thuốc y học cổ truyền dựa theo danh mục thuốc y học cổ truyền chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh được Bộ Y tế ban hành tại văn bản quy phạm pháp luật, để làm cơ sở dự liệu về thuốc sử dụng trong thanh toán bảo hiểm y tế.

Đối với các trường hợp chưa xây dựng được mã xác định thuốc tân dược tạm thời vì trùng số đăng ký thuốc và các lý do khác, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam làm việc với Bộ Y tế để thống nhất xử lý.

4. Đối với vật tư y tế, dịch vụ chuyên môn kỹ thuật sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam xây dựng mã xác định từng loại vật tư y tế tạm thời theo danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế; mã xác định từng dịch vụ chuyên môn kỹ thuật tạm thời theo quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, được Bộ Y tế ban hành tại văn bản quy phạm pháp luật, sử dụng trong thanh toán bảo hiểm y tế.

Đối với các trường hợp chưa xây dựng được mã xác định từng dịch vụ chuyên môn kỹ thuật tạm thời vì chưa thống nhất được tên dịch vụ và các lý do khác, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam làm việc với Bộ Y tế để thống nhất xử lý.

5. Về kết nối liên thông hệ thống thông tin y tế, bảo hiểm xã hội và cơ sở khám, chữa bệnh, thanh toán bảo hiểm y tế trong toàn hệ thống

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp Bộ Y tế quyết định lựa chọn doanh nghiệp công nghệ thông tin triển khai đường truyền kết nối hệ thống thông tin nêu trên để thuê và trả phí dịch vụ, dựa trên tiêu chí giá thuê dịch vụ và các tiện ích cung cấp, bảo đảm đáp ứng được yêu cầu của việc thực hiện, quản lý bảo hiểm y tế. Việc thuê và quyết định giá phí dịch vụ theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Tổ chức thực hiện:

Chậm nhất trong tháng 4 năm 2015, Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thống nhất xong mã xác định thuốc tân dược tạm thời và dịch vụ chuyên môn kỹ thuật.

Chậm nhất trong tháng 6 năm 2015 doanh nghiệp công nghệ thông tin phải triển khai chạy thử nghiệm kết nối dữ liệu giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cả 4 tuyến: Xã, huyện, tỉnh và trung ương và thanh toán bảo hiểm y tế với cơ quan quản lý y tế, bảo hiểm xã hội trên hệ thống mạng điện tử toàn quốc đối với 3 địa phương là Thái Nguyên, Bắc Ninh và Thành phố Hải Phòng.

Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chủ động xử lý những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm công tác tin học hóa bảo hiểm y tế thông qua thuê công nghệ thông tin của doanh nghiệp đúng kế hoạch đề ra; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền.

7. Dự án hợp tác với Hàn Quốc về “thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế”.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong bảo hiểm y tế, Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện theo hướng thuê dịch vụ công nghệ thông tin. Dự án “thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế” sẽ giám sát, kiểm tra, đánh giá đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong bảo hiểm y tế nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, KTTH, V.IlI, TH, HC;
- Lưu: VT, KGVX (3b), ĐXC.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 102/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu102/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2015
Ngày hiệu lực27/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 102/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 102/TB-VPCP 2015 kết luận của Phó Thủ tướng về tin học hóa trong bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 102/TB-VPCP 2015 kết luận của Phó Thủ tướng về tin học hóa trong bảo hiểm y tế
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu102/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành27/03/2015
        Ngày hiệu lực27/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 102/TB-VPCP 2015 kết luận của Phó Thủ tướng về tin học hóa trong bảo hiểm y tế

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 102/TB-VPCP 2015 kết luận của Phó Thủ tướng về tin học hóa trong bảo hiểm y tế

              • 27/03/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/03/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực