Thông báo 1071/TB-BGTVT

Thông báo 1071/TB-BGTVT năm 2015 kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn

Nội dung toàn văn Thông báo 1071/TB-BGTVT kết luận bộ trưởng giao thông vận tải Đinh La Thăng làm việc với Lạng Sơn 2015


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1071/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐINH LA THĂNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH LẠNG SƠN

Ngày 24/12/2015, tại Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Đinh La Thăng đã có bui làm việc với Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn. Tham dự buổi làm việc về phía tnh Lạng Sơn có đồng chí Trần Sỹ Thanh - y viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lý Vinh Quang - Phó Chủ tịch phụ trách UBND tnh; đồng chí Tô Hùng Khoa - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Công Trưởng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo các Sở, ban, ngành và Văn phòng UBND tỉnh. Về phía Bộ GTVT cùng tham dự có đồng chí Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Văn phòng Bộ, Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư (PPP), Tng cục Đường bộ Việt Nam, Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương, Cục QLXD&CLCTGT, Cục Đường sắt Việt Nam, Ban QLDA 2, Ban QLDA An toàn giao thông, Tng công ty Đường sắt Việt Nam; Cổng thông tin điện tử và Báo Giao thông.

Sau khi nghe đồng chí Lý Vinh Quang - Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh báo cáo, đề xuất, kiến nghị; ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Đinh La Thăng kết luận như sau:

Bộ GTVT chân thành cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã dành thời gian đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ. Bộ xin chúc mừng và đánh giá rt cao những thành tựu phát trin kinh tế - xã hội mà tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong 5 năm qua, đặc biệt là năm 2015 từ tập trung ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, công tác xóa đói giảm nghèo, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn... Vi sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Lạng Sơn đã hoàn thành vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trở thành một tỉnh có mức tăng trưởng cao trong cả nước. Đồng thời, Bộ GTVT xin ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các Sở, ban, ngành của tỉnh, đặc biệt là Sở GTVT đã có sự phối hợp rất chặt chẽ với Bộ trong công tác quản lý nhà nước về GTVT, đầu tư, phát triển, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, công tác kiểm soát tải trọng phương tiện và quản lý hoạt động kinh doanh vận tải cũng như công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Đối với các kiến nghị của tỉnh, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Về triển khai dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (Km45+100 - Km108+500), kết hợp tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 đoạn Km1+800 - Km106+500, tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn theo hình thức BOT

- Yêu cầu Ban QLDA An toàn giao thông chđạo Nhà đầu tư xây dựng kế hoạch tiến độ thi công chi tiết để làm căn cứ triển khai thực hiện. Đối với hợp phần tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 đoạn Km1+800 - Km106+500 thuộc dự án, yêu cầu phải sớm triển khai ngay việc thi công thảm bê tông nhựa toàn bộ mặt đường, tiến độ hoàn thành trước ngày 30/9/2016; đối vi tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (Km45+100 - Km108+500) phải quyết liệt chỉ đạo triển khai hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra vào cuối năm 2017.

- Yêu cầu Nhà đầu tư BOT dự án khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, đồng thời triển khai ngay các công việc trên hiện trường. Khẩn trương làm việc với các ngân hàng để ký hợp đồng tín dụng cho dự án, đồng thời góp đủ vốn chủ sở hữu theo quy định.

- Cục QLXD&CLCTGT tăng cường giám sát, thường xuyên kiểm tra hiện trường để kịp thời xử lý, giải quyết các tồn tại, vướng mắc, dứt khoát thay thế đối với đơn vị có năng lực yếu làm chậm tiến độ của dự án.

2. Về dự án đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đoạn Km1+800 - Km45+100: theo báo cáo của tỉnh Lạng Sơn, hiện nay, có Nhà đầu tư quan tâm đầu tư dự án theo hình thức BOT. Giao Ban PPP phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn làm việc cụ thể với Nhà đầu tư về phương án đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Về đầu tư xây dựng tuyến tránh thị trấn Na Sầm và tránh đèo Bó Củng trên Quốc lộ 4A; dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4A đoạn Km0 - Km66: Bộ GTVT đã đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Đề nghị UBND tỉnh phối hp với Bộ cùng giải trình với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận triển khai.

4. Về dự án cải tạo nền, mặt đường Quốc lộ 4A đoạn Km8 - Km29 và Km40 - Km66: Hiện Bộ GTVT đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn kế hoạch năm 2016 cho dự án khoảng 70 tỷ, Thủ tướng Chính phủ đang giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để cân đối. Phần vốn còn lại sẽ tiếp tục được bố trí trong kế hoạch 2016 - 2020.

5. Về dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3B đoạn Xuất Hóa - cửa khẩu Pò Mã, tỉnh Lạng Sơn: Bộ GTVT đã đưa dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Trước mắt, để đảm bảo điều kiện khai thác an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường bảo trì, sửa chữa các vị trí hư hỏng, đặc biệt tại các gói thầu số 01 (Km66+600 - Km70), gói thầu số 02 (Km70 - Km74), gói thầu số 06 (Km88+824 - Km92+626.11), gói thầu số 08 (Km97+100 - Km101+259) và đoạn từ thị trấn Thất Khê đến cửa khẩu Nà Nưa; phối hợp với Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương nghiên cứu đề xuất của tỉnh về việc bố trí vốn 2016 để sửa chữa đoạn Km105 - Km129 (đã được Bộ chấp thuận chủ trương tại văn bản số 16402/BGTVT-KCHT ngày 10/12/2015).

6. Về đầu tư vị trí cảng cạn trên địa bàn tỉnh: Bộ GTVT thống nhất với đề xuất của tỉnh về việc giao cho Nhà đầu tư nghiên cứu thực hiện đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Bộ GTVT sẽ hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch chi tiết hệ thống cảng cạn và các thủ tục có liên quan để Nhà đầu tư có thể triển khai trong Quý I/2016.

7. Về đầu tư xây dựng nút giao khác mức giữa Quốc lộ 1B với đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng: Bộ GTVT đã đưa dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Tuy nhiên, để có thsớm triển khai nút giao này, đề nghị tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Sở GTVT phối hợp với Ban PPP nghiên cứu, nếu đủ căn cứ pháp lý thì có thể xem xét bsung vào dự án đu tư BOT Quốc lộ 1 đoạn Bắc Giang - Lạng Sơn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai.

8. Về đầu tư nâng cấp tuyến đường sắt liên vận quốc tế Đồng Đăng - Hà Nội và xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng ga vận tải quốc tế Đồng Đăng đạt tiêu chuẩn ga hạng I: giao Tng công ty Đường sắt Việt Nam, trong năm 2016 phải hoàn thành việc đầu tư nâng cấp bao gồm cả ga hành khách và ga hàng hóa; đồng thi, điều chỉnh lại hoạt động của các chuyến tàu cho phù hp, ưu tiên tập trung vào vận chuyển hàng hóa, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ vận tải hành khách.

9. Về đầu tư nâng cấp các tuyến đường ra biên giới, đường ra các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng: theo phân cấp đây là công trình thuộc trách nhiệm quản lý, đầu tư của địa phương, đề nghị tỉnh cân đối ngân sách địa phương để đầu tư. Trường hợp khó khăn, đề nghị tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ. Bộ GTVT sẽ có văn bản ủng hộ và phối hp.

10. Về đầu tư dự án cải tạo nền, mặt đường Quốc lộ 4B đoạn Km33 - Km47 và Km58 - Km80: Bộ GTVT đã đưa dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Đề nghị tỉnh phi hợp chặt chẽ với Bộ để có thể sớm triển khai dự án.

11. Về nâng mức phân bổ nguồn 35% thu phí ô tô hàng năm từ Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương cho Quỹ bảo trì đường bộ Lạng Sơn: Bộ GTVT xin ghi nhận đxuất của tỉnh và mong tỉnh hết sức thông cảm, chia sẻ vì nguồn vốn của Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương còn rất hạn chế. Trong thời gian tới, để đảm bảo việc lưu thông đi lại của người dân được thuận lợi và an toàn, Bộ GTVT và Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương sẽ xem xét, ưu tiên bố trí thêm kinh phí cho tỉnh Lạng Sơn để đầu tư sửa chữa một số dự án cấp bách.

12. Một số đề nghị đối với tỉnh Lạng Sơn

- Đnghị tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng giao thông đang và sẽ được triển khai trên địa bàn tnh, đặc biệt là đối với dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Lng Sơn, đoạn qua địa phận tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời, tăng cường giám sát trong quá trình triển khai dự án.

- Tiếp tục quan tâm, tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện và quản lý hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thời điểm dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 sắp tới; tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp để kiềm chế, giảm tai nạn giao thông theo mục tiêu đã được đề ra tại các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trư
ng (để b/c);
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn;
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VT, VP(TH-Trung
).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Đức Thuận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1071/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu1071/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2015
Ngày hiệu lực28/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1071/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 1071/TB-BGTVT kết luận bộ trưởng giao thông vận tải Đinh La Thăng làm việc với Lạng Sơn 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 1071/TB-BGTVT kết luận bộ trưởng giao thông vận tải Đinh La Thăng làm việc với Lạng Sơn 2015
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu1071/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýVũ Đức Thuận
        Ngày ban hành28/12/2015
        Ngày hiệu lực28/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 1071/TB-BGTVT kết luận bộ trưởng giao thông vận tải Đinh La Thăng làm việc với Lạng Sơn 2015

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 1071/TB-BGTVT kết luận bộ trưởng giao thông vận tải Đinh La Thăng làm việc với Lạng Sơn 2015

              • 28/12/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/12/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực