Thông báo 1075/TB-BGTVT

Thông báo 1075/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Văn Công tại Hội nghị trực tuyến Đối thoại doanh nghiệp vận tải biển, cảng biển năm 2014 (lần 2) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 1075/TB-BGTVT kết luận Hội nghị trực tuyến Đối thoại doanh nghiệp vận tải biển cảng biển 2014


B GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1075/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN VĂN CÔNG TẠI HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP VẬN TẢI BIỂN, CẢNG BIỂN NĂM 2014 (LẦN 2)

Ngày 08/10/2014, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Đối thoại doanh nghiệp vận tải biển, cảng biển năm 2014 (lần 2) gồm 3 điểm cầu tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Tham dự Hội nghị, về phía các Bộ, ngành có: đại diện Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Vụ Chính sách thuế, Cục Quản lý giá, Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính); Cục Xuất nhập khẩu, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương); Vụ Kết cấu hạ tầng đô thị (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Vụ Lao động - Tiền lương (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội); Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Tín dụng (Ngân hàng Nhà nước); về phía Bộ GTVT có Phó Chủ tịch chuyên trách UBATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng; đại diện Lãnh đạo các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, các Cục, Tổng cục thuộc Bộ, Viện Chiến lược & Phát triển GTVT; các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tại các địa phương; các doanh nghiệp, hiệp hội vận tải biển, cảng biển, chủ hàng trên cả nước; đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình Trung ương, địa phương và ngành GTVT.

Sau khi nghe Vụ Vận tải báo cáo về kết quả trả lời, giải quyết những kiến nghị, vướng mắc tại Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp vận tải biển và cảng biển (lần 1); tiếp tục lắng nghe các kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, hiệp hội vận tải biển, cảng biển, và ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã kết luận như sau:

Cách đây 02 tháng, ngày 05 tháng 8 năm 2014, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã chủ trì Hội nghị Đối thoại với các doanh nghiệp khai thác cảng biển, vận tải biển và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Bộ trưởng đã trực tiếp trả lời, chỉ đạo đối với những vấn đề lớn thuộc các lĩnh vực nêu trên, đồng thời giao cho các cơ quan của Bộ trả lời tất cả các kiến nghị được nêu tại Hội nghị.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngày 08 tháng 10 năm 2014, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị Đối thoại lần 2.

Bộ GTVT trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Bộ ngành, địa phương, các hiệp hội, các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị tham mưu trực thuộc Bộ.

Bộ GTVT khẳng định việc thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện sẽ được triển khai quyết liệt, triệt để, thường xuyên, lâu dài, bền bỉ, góp phần bảo vệ cơ sở hạ tầng đường bộ, giảm tai nạn giao thông và đưa chi phí vận tải về đúng giá trị thật, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các phương thức vận tải, tạo động lực thúc đẩy phát triển vận tải đa phương thức, giảm giá thành vận tải, bảo vệ môi trường, đặc biệt là phát huy tối đa tiềm năng sẵn có về hệ thống sông ngòi và đường bờ biển kéo dài từ Bắc đến Nam của nước ta.

Bộ GTVT sẽ ghi nhận, tiếp thu đầy đủ những kiến nghị của doanh nghiệp, các hiệp hội; đề nghị các đơn vị chưa có điều kiện phát biểu tiếp tục gửi các ý kiến, kiến nghị, đề xuất bằng văn bản về Bộ GTVT. Bộ GTVT cam kết sẽ giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp hoạt động, hồi phục, phát triển lĩnh vực kinh tế hàng hải theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, phấn đấu đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại.

Đối với các kiến nghị nằm ngoài thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải, Bộ sẽ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan có những chính sách, giải pháp phù hợp để tạo môi trường kinh doanh công bằng, thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp.

Thứ trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

I. Về nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện các văn bản QPPL theo kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp vận tải biển, cảng biển năm 2014 ngày 05/8/2014 (Thông báo kết luận số 816/TB-BGTVT ngày 11/8/2014) và các nội dung sau:

1. Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông

- Khẩn trương phối hợp với Văn phòng Chính phủ sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định bảo vệ kết cấu hạ tầng an toàn hàng hải.

- Chủ trì, phối hợp với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tham mưu Bộ bổ sung quy định “các hoa tiêu hàng hải thực hiện dẫn đường trên các tuyến đường thủy nội địa” vào Thông tư thay thế Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa; hoàn thành trước ngày 15/11/2014.

2. Vụ Tổ chức cán bộ

- Khẩn trương phối hợp với Văn phòng Chính phủ sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định về thực hiện một số điều của Công ước Lao động hàng hải năm 2006.

- Khẩn trương thẩm định để trình Bộ trưởng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2013/TT-BGTVT ngày 23/10/2013 Quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải.

3. Vụ Pháp chế

Khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi Thông tư số 54/2011/TT-BGTVT Quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải theo hướng đơn giản thủ tục và giảm chi phí cho doanh nghiệp cảng, hoàn thành trong năm 2014.

4. Vụ Vận tải

Chủ trì, phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xem xét đề nghị của các doanh nghiệp, đề xuất sửa đổi Thông tư số 15/2014/TT-BTC ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan nhằm tháo gỡ, giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp; dự thảo công văn gửi Bộ Tài chính trong tháng 10/2014.

5. Vụ Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam và Cục Đường thủy nội địa Việt Nam rà soát các nội dung về phí, lệ phí hàng hải và phí, lệ phí đường thủy nội địa quy định tại Quyết định số 98/2008/QĐ-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định về phí, lệ phí hàng hải và Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và Thông tư số 177/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ Đường thủy nội địa để tham mưu cho Lãnh đạo Bộ đề nghị Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung các quy định trên theo hướng khi tàu biển, phương tiện thủy nội địa vào, rời một khu vực hàng hải chỉ phải nộp phí trọng tải, phí bảo đảm hàng hải (đối với tàu biển), lệ phí thủ tục một lần; tàu biển, phương tiện thủy nội địa không phải nộp phí trọng tải, phí bảo đảm hàng hải (đối với tàu biển), lệ phí thủ tục khi di chuyển giữa các cảng, bến thủy nội địa, bến cảng biển, cầu cảng biển trong một khu vực hàng hải thuộc vùng nước cảng biển.

6. Vụ Hợp tác quốc tế

Chủ trì, phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, sửa đổi một số quy định tại Thông tư số 08/2012/TT-BGTVT theo hướng Giấy phép vận chuyển do Sở GTVT địa phương cấp cũng có giá trị đi nhiều chuyến trong thời hạn 60 ngày; hoàn thành trong năm 2014.

7. Cục Đăng kiểm Việt Nam

Rà soát lại các quy phạm về tàu biển để có những bổ sung, điều chỉnh, phần nào đáp ứng được những nguyện vọng của một số doanh nghiệp, cụ thể là Hội vận tải biển Diêm Điền và Hiệp hội vận tải biển Thanh Hóa.

8. Cục Hàng hải Việt Nam

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Thông tư số 62/2013/TT-BGTVT Ban hành định mức Kinh tế kỹ thuật khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải.

II. Về một số nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

1. Vụ Pháp chế

Nghiên cứu, tham mưu Bộ giao nhiệm vụ cho Cục Hàng hải Việt Nam quản lý (thí điểm) một số cảng, bến thủy nội địa chưa có Cảng vụ Đường thủy nội địa quản lý.

2. Cục Hàng hải Việt Nam

- Chủ động làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Hải quan trong tháng 10/2014 để tháo gỡ những khó khăn về thủ tục trên tuyến vận tải kết nối giữa các cảng biển Việt Nam với Campuchia; nếu cần thiết phải báo cáo để Thứ trưởng trực tiếp làm việc với các cơ quan nêu trên.

- Khẩn trương nghiên cứu, báo cáo Bộ phương án nâng giá sàn đối với khu vực Cái Mép - Thị Vải.

- Làm việc với Hiệp hội cảng biển Việt Nam, các doanh nghiệp khai thác cảng biển để thống nhất không giảm giá dịch vụ tại cảng biển dưới áp lực của các hãng tàu nước ngoài, và ngược lại không tăng giá một cách phi lý đối với các doanh nghiệp vận tải biển trong nước.

- Làm rõ trách nhiệm chậm triển khai hoàn thành nạo vét luồng hàng hải Hải Phòng và Sài Gòn - Vũng Tàu; khẩn trương đôn đốc các cơ quan, đơn vị nhanh chóng hoàn thành việc nạo vét.

- Rà soát giá dịch vụ lai dắt tại các cảng biển, xử lý nghiêm trường hợp các cảng vụ khu vực gây khó khăn cho doanh nghiệp, nghiên cứu sửa đổi các quy định về sử dụng tàu lai để giảm chi phí cho doanh nghiệp; báo cáo Bộ trong tháng 11/2014.

- Nghiên cứu đề xuất áp dụng giá dịch vụ bốc, xếp tối thiểu tại cảng biển khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Hải Phòng.

- Nghiên cứu việc chỉ ghi khu vực cảng đến trong Vận đơn đường biển, không ghi rõ bến cảng dỡ hàng cụ thể để thuận tiện cho việc điều động tàu, tránh hiện tượng ùn tắc hàng hóa.

- Chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu các việc thu các loại phí, lệ phí tại cảng theo hướng mức phí đối với tàu nước ngoài không cao hơn so với khu vực, đồng thời giảm mức phí đối với tàu Việt Nam vận tải nội địa để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

- Khảo sát, đề xuất công bố thêm khu neo đậu tại khu vực cho tàu chở hàng nguy hiểm, nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải tại khu vực Vĩnh Xương - Thường Phước.

3. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

Nghiên cứu, đề xuất việc cấp Giấy phép vận tải quá cảnh cho phương tiện thủy nội địa qua Campuchia theo hướng thuận lợi, đơn giản (ủy quyền cho cảng vụ khu vực); báo cáo Bộ trong tháng 10/2014.

4. Cục Đăng kiểm Việt Nam

Tập hợp các ý kiến liên quan đến tải trọng xe, dự thảo văn bản trả lời; Vụ Vận tải tham mưu báo cáo Lãnh đạo Bộ văn bản trả lời doanh nghiệp.

5. Tổng công ty Bảo đảm An toàn hàng hải miền Bắc và Tổng công ty Bảo đảm An toàn hàng hải miền Nam

Khẩn trương hoàn thành dự án duy tu nạo vét luồng hàng hải Hải Phòng và Vũng Tàu - Sài Gòn; nếu còn để chậm tiến độ Bộ sẽ có biện pháp xử lý.

6. Vụ Hợp tác quốc tế

Làm việc với phía Campuchia để đề nghị phía bạn tăng thời gian làm việc tại cửa khẩu lên 24/24h.

7. Vụ Vận tải:

- Dự thảo văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép:

+ Xếp hàng quá trọng tải quy định £ 10% đối với hàng hóa là bao kiện (cụ thể là đối với trường hợp nếu xếp thêm 01 bao/kiện thì vượt tải trọng dưới 10%, nhưng nếu không xếp thêm thì lượng hàng chuyên chở lại nhỏ hơn tải trọng cho phép) để tận dụng trọng tải và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

+ Xe ô tô của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chở than vượt quá tải trọng nhiều lần cho phép nhưng lưu hành trên đường chuyên dùng do Tập đoàn đầu tư được tiếp tục hoạt động.

- Phối hợp với Văn phòng Bộ sắp xếp lịch hợp giữa lãnh đạo Bộ GTVT và lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước trước ngày 10/10 2014 để giải quyết việc sử dụng bản sao Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển khi thế chấp tàu biển. Nếu Bộ GTVT và Ngân hàng Nhà nước không thống nhất được phương án giải quyết thì Bộ sẽ kiến nghị Chính phủ chỉ đạo xử lý.

- Chủ trì, phối hợp cùng Cục Hàng hải Việt Nam và các cơ quan, đơn vị tổng hợp, tham mưu các trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp; hoàn thành trong tháng 10/2014.

III. Đối với các doanh nghiệp khai thác vận tải biển, cảng biển

1. Cần chủ động nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, bộ máy marketing, tận dụng tối đa năng lực của các phương tiện vận tải, phương tiện bốc xếp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập và mở rộng thị trường.

2. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp siết chặt kiểm soát tải trọng xe.

3. Tiếp tục có những kiến nghị, đề xuất tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động, gửi Bộ để xử lý, giải quyết.

IV. Bộ Giao thông vận tải trân trọng đề nghị

1. Các Bộ, ngành xem xét, sớm giải quyết những kiến nghị của các doanh nghiệp đã đề cập tại Hội nghị Đối thoại, cũng như những vấn đề khác mà Bộ GTVT đã có văn bản gửi Bộ, ngành đề nghị xem xét, giải quyết.

2. Các Hiệp hội có liên quan chủ động nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Bộ GTVT, các cơ quan Nhà nước những giải pháp tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả nhất.

Thừa lệnh Thứ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo nội dung kết luận của Thứ trưởng tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp vận tải biển, cảng biển năm 2014 (lần 2) để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các cơ quan, đơn vị (dự họp);
- Các doanh nghiệp vận tải biển, cảng biển, các hiệp hội (Cục Hàng hải Việt Nam sao gửi);
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Lưu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1075/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu1075/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2014
Ngày hiệu lực17/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1075/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 1075/TB-BGTVT kết luận Hội nghị trực tuyến Đối thoại doanh nghiệp vận tải biển cảng biển 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 1075/TB-BGTVT kết luận Hội nghị trực tuyến Đối thoại doanh nghiệp vận tải biển cảng biển 2014
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu1075/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Lưu
        Ngày ban hành17/10/2014
        Ngày hiệu lực17/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 1075/TB-BGTVT kết luận Hội nghị trực tuyến Đối thoại doanh nghiệp vận tải biển cảng biển 2014

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 1075/TB-BGTVT kết luận Hội nghị trực tuyến Đối thoại doanh nghiệp vận tải biển cảng biển 2014

           • 17/10/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/10/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực