Thông báo 108/TB-VPCP

Thông báo 108/TB-VPCP năm 2021 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về giải quyết vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân cấp xã do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 108/TB-VPCP 2021 thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc Phó Chỉ huy trưởng Quân sự


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2021

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT VƯỚNG MẮC TRONG THỰC HIỆN BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỐI VỚI PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ, PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN VÀ NGƯỜI LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

Ngày 14 tháng 5 năm 2021 , tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đa m đã chủ trì cuộc họp về việc giải quyết vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; đại diện các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội. Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận như sau:

1. Thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ và ý kiến các Bộ, cơ quan về việc báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý giải quyết vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân cấp xã như sau:

a) Đối với các chức danh là Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an cấp xã có thời gian làm việc từ tháng 11 năm 2003 đến nay, nếu đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội khi đủ điều kiện hoặc được bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

b) Đối với người lao động do Ủy ban nhân dân cấp xã ký hợp đồng lao động từ đủ 03 tháng trở lên đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tiền lương làm căn cứ đóng là mức tiền lương ghi trong hợp đồng lao động theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì được giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội nếu đủ điều kiện hoặc bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định.

2. Giao Bộ Tư pháp có ý kiến chính thức bằng văn bản về thẩm quyền quyết định phương án xử lý tại điểm 1 nêu trên (Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội hay Quốc hội), báo cáo Thủ tướng Chính phủ (đồng gửi Bộ Nội vụ) trước ngày 20 tháng 5 năm 2021.

3. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tư pháp, giao Bộ Nội vụ tiếp thu, hoàn thiện báo cáo, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: NV, TP, LĐTBXH, CA, QP, TC;
- Bảo hiểm xã hội VN;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg,
các Vụ: TH, PL, TKBT, KGVX, TCCV, QHĐP;
- Lưu: VT, KTTH (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 108/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu108/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2021
Ngày hiệu lực17/05/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 108/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 108/TB-VPCP 2021 thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc Phó Chỉ huy trưởng Quân sự


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 108/TB-VPCP 2021 thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc Phó Chỉ huy trưởng Quân sự
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu108/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Thị Thu Vân
        Ngày ban hành17/05/2021
        Ngày hiệu lực17/05/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 108/TB-VPCP 2021 thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc Phó Chỉ huy trưởng Quân sự

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 108/TB-VPCP 2021 thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc Phó Chỉ huy trưởng Quân sự

             • 17/05/2021

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/05/2021

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực