Thông báo 11/TB-UB-KT

Thông báo 11/TB-UB-KT năm 1997 về nội dung cuộc họp làm việc với Sở Du lịch thực hiện Nghị định 02/CP năm 1997 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thông báo 11/TB-UB-KT nội dung cuộc họp thực hiện Nghị định 02/CP đã được thay thế bởi Quyết định 101/2001/QĐ-UB bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực từ 01/01/1997 đến 31/12/1999 và được áp dụng kể từ ngày 31/10/2001.

Nội dung toàn văn Thông báo 11/TB-UB-KT nội dung cuộc họp thực hiện Nghị định 02/CP


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 11/TB-UB-KT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 1997

 

THÔNG BÁO

NỘI DUNG CUỘC HỌP LÀM VIỆC VỚI SỞ DU LỊCH VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 02/CP NGÀY 05/01/1995 CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 18/02/1997, Ủy ban nhân dân thành phố đã họp về việc thực hiện Nghị định 02/CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ trong Ngành Du lịch. Sau khi Sở Du lịch báo cáo các vướng mắc và kiến nghị giải quyết, các ngành chức năng (Tư­ pháp, Kế hoạch và Đầu tư­, Thương mại, Công an) đã góp ý thảo luận ; Đồng chí Nguyễn Văn Chí, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kết luận chỉ đạo như sau:

1) Giao Sở Du lịch căn cứ Thông t­ư số 27/LB-TCDL ngày 10/01/1996 của Liên Bộ Tổng Cục Du lịch - Bộ Th­ương mại quy định về điều kiện kinh doanh tại cơ sở l­ưu trú du lịch và nhà hàng ăn uống để hướng dẫn cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố (không phân biệt thành phần kinh tế) thực hiện việc xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Nếu có điều quy định khác nhau giữa các văn bản pháp quy, Sở Du lịch h­ớng dẫn theo quy đinh của cấp có thẩm quyền cao nhất và báo cáo cho Th­ường trực ủy ban.

2) Đối với các hoạt động liên quan cơ sở lưu trú như: vũ trường, karaoke, vật lý trị liệu, lắp đặt hệ thống thông tin, vận chuyển khách du lịch… Sở Du lịch xác nhận, đánh giá quá trình hoạt động của doanh nghiệp, làm cơ sở cho ngành chức năng tham khảo, xét cấp giấy phép theo quy định của mỗi ngành. Riêng quản lý hoạt động ăn uống, bán hàng l­ưu niệm tại các khách sạn đ­ược thực hiện theo thỏa thuận giữa 2 Sở Th­ương mại và Sở Du lịch.

3) Về việc Sở Du lịch kiến nghị ng­ưng cấp phép các cơ sở l­ưu trú du lịch do Ủy ban nhân dân quận, huyện cho phép thành lập: giao Sở Du lịch phối hợp Sở Tư­ pháp rà soát lại các quy định tại Nghị định 02/CP của Chính phủ và Nghị định 66/CP của Chính phủ, chuẩn bị dự thảo quyết định trình Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết nhằm quản lý chặt chẽ loại hình kinh doanh đòi hỏi phải có đủ điều kiện bảo đảm trật tự an ninh.

4) Đối với yêu cầu báo cáo hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên đia bàn, Sở Du lịch cần trao đổi Cục Thống kê thành phố để thống nhất nội dung biểu mẫu báo cáo và hướng dẫn của liên ngành để đạt mục tiêu quản lý Nhà n­ước, tạo đìêu kiện cho các doanh nghiệp hoạt động theo đúng pháp luật thuận tiện cho kinh doanh.

5) Về việc tham gia các ch­ương trình phát triển ngành du lịch, xét duyệt các công trình đầu tư Ngành Du lịch, xây dựng và triển khai quy hoạch Ngành Du lịch (văn bản số 87/SDL ngày 18/02/1997 và số 88/SDL ngày 29/01/1997 của Sở Du lịch) đã đ­ược xác định rõ khi quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Du lịch (Quyết định số 4269/QĐ-UB-NC ngày 18/9/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nư­ớc của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh). Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư­ trao đổi các thông tin thuộc nội dung nêu trên cho Sở Du lịch nắm để cùng tham gia nghiên cứu, phối hợp trong công tác quản lý và thu hút đầu tư.

6) Nhằm hoàn thành tốt việc quản lý Nhà n­ước Ngành Du lịch trong tình hình thị trường ngày càng phát triển, cần tăng c­ường bộ máy quản lý cụ thể các phòng chức năng như: quản lý khách sạn, lữ hành, kế hoạch đầu tư… cho đủ năng lực xử lý công việc ngày càng nhiều và phức tạp. Giao Sở Du lịch phối hợp Ban Tổ chức Chính quyền thành phố xem xét giải quyết theo quy định phân cấp quản lý viên chức Nhà nước.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo các ý kiến chỉ đạo kết luận nêu trên để các ngành liên quan triển khai thực hiện.

 

 

T/L ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Hậu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/TB-UB-KT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu11/TB-UB-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/1997
Ngày hiệu lực28/02/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/10/2001
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/TB-UB-KT

Lược đồ Thông báo 11/TB-UB-KT nội dung cuộc họp thực hiện Nghị định 02/CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 11/TB-UB-KT nội dung cuộc họp thực hiện Nghị định 02/CP
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu11/TB-UB-KT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hậu
        Ngày ban hành28/02/1997
        Ngày hiệu lực28/02/1997
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/10/2001
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Thông báo 11/TB-UB-KT nội dung cuộc họp thực hiện Nghị định 02/CP

          Lịch sử hiệu lực Thông báo 11/TB-UB-KT nội dung cuộc họp thực hiện Nghị định 02/CP