Thông báo 11/TB-UBDT

Thông báo 11/TB-UBDT kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải tại cuộc họp giao ban công tác chỉ đạo, điều hành tuần 07 và triển khai nhiệm vụ công tác tuần 08 năm 2016 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 11/TB-UBDT kết luận công tác chỉ đạo điều hành tuần 7 triển khai nhiệm vụ công tác tuần 8 2016


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/TB-UBDT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM LÊ SƠN HẢI TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TUẦN 07 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TUẦN 08 NĂM 2016

Ngày 22/02/2016, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, đồng chí Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì họp giao ban về kết quả công tác chỉ đạo, điều hành tuần 07 và triển khai nhiệm vụ công tác tuần 08 năm 2016. Tham dự cuộc hp có đầy đủ các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm; đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Văn phòng Ủy ban, Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Tổng hợp, Chính sách Dân tộc, Dân tộc thiểu số, Pháp chế, Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Tuyên truyền, Trung tâm thông tin. Sau khi nghe Văn phòng Ủy ban báo cáo kết quả công tác chỉ đạo điều hành tuần 07 và triển khai nhiệm vụ công tác tuần 08, ý kiến tham gia của các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị dự họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải kết luận như sau:

1. Cơ bản đồng ý với nội dung Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành tuần 07 và triển khai nhiệm vụ công tác tuần 08 năm 2016; giao Văn phòng Ủy ban tiếp thu các ý kiến góp ý của Lãnh đạo Ủy ban và các đại biểu dự họp đbổ sung hoàn thiện báo cáo.

2. Giao Văn phòng Ủy ban và các Vụ, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tập trung, khẩn trương hoàn thành các công việc đtổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016.

3. Giao Vụ Kế hoạch-Tài chính:

- Khẩn trương hoàn thiện báo cáo phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020, trình Lãnh đạo Ủy ban gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/02/2016.

- Chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan rà soát lại kế hoạch và kinh phí phân bổ xây dựng các Đề án, chính sách.

4. Giao Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng chủ trì, làm việc với Văn phòng Ủy ban, báo cáo LĐUB về việc tổ chức Lễ cất nóc công trình Trụ sở cơ quan UBDT tại 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 năm 2016.

5. Về các đề án, chính sách, giao các Vụ, đơn vị tiếp tục làm việc, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ.

6. Về chế độ thông tin, báo cáo:

- Yêu cầu các Vụ, đơn vị khi tham mưu, trình Lãnh đạo Ủy ban các văn bản liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành... phải gửi Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến để biết. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định, nhất là các Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ tuần, tháng; lãnh đạo Vụ, đơn vị phải chịu trách nhiệm về các nội dung, thông tin trong Báo cáo.

- Giao Văn phòng Ủy ban tổng hp, chuẩn bị kỹ nội dung các Báo cáo. Yêu cầu Chánh Văn phòng Ủy ban phải duyệt, ký và chịu trách nhiệm về nội dung.

Trên đây là Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải tại cuộc họp giao ban công tác chỉ đạo điều hành tuần 07 và triển khai nhiệm vụ công tác tuần 08 năm 2016, Văn phòng Ủy ban thông báo để các Vụ, đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- TT, PCN Đỗ Văn Chiến (để b/c);
- Các TT, PCN (để b/c);
- Các Vụ, đ
ơn vị (để t/h);
- Đảng ủy cơ quan UBDT;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu VT, TKTH.

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Sỹ Tá

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/TB-UBDT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu11/TB-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/02/2016
Ngày hiệu lực23/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/TB-UBDT

Lược đồ Thông báo 11/TB-UBDT kết luận công tác chỉ đạo điều hành tuần 7 triển khai nhiệm vụ công tác tuần 8 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 11/TB-UBDT kết luận công tác chỉ đạo điều hành tuần 7 triển khai nhiệm vụ công tác tuần 8 2016
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu11/TB-UBDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýNguyễn Sỹ Tá
        Ngày ban hành23/02/2016
        Ngày hiệu lực23/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 11/TB-UBDT kết luận công tác chỉ đạo điều hành tuần 7 triển khai nhiệm vụ công tác tuần 8 2016

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 11/TB-UBDT kết luận công tác chỉ đạo điều hành tuần 7 triển khai nhiệm vụ công tác tuần 8 2016

              • 23/02/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/02/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực