Thông báo 110/TB-VPCP

Thông báo 110/TB-VPCP năm 2016 về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 110/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 110/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG HÒA BÌNH TẠI CUỘC HỌP VỀ ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP”

Ngày 17 tháng 5 năm 2016, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp về Đề án “Đi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” (gọi tắt là Đề án). Tham dự có Bộ Tư pháp là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Tư pháp báo cáo về tình hình thực hiện Đề án từ năm 2010 đến nay, ý kiến của các đại biu dự họp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kết luận như sau:

Nhất trí với những đánh giá về tình hình và kết quả thực hiện Đề án nêu trong dự thảo báo cáo, về các kết quả đạt được cũng như những hạn chế, vướng mắc và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong những thời gian tới.

Từ khi triển khai thực hiện Đề án đến nay, hoạt động giám định tư pháp đã có những chuyn biến tích cực trong nhận thức và hoạt động của các bộ, ngành, địa phương, về thchế tiếp tục được hoàn thiện cơ bản, cơ sở vật chất của tổ chức giám định tư pháp được quan tâm, đầu tư một bước, hoạt động giám định tư pháp đã có tiến bộ đáng k, từng bước đáp ứng yêu cầu của hoạt động tố tụng và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Tuy nhiên, vẫn còn tn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục như: yêu cầu giám định tư pháp ở một số lĩnh vực chưa thực sự được đáp ứng đầy đủ, kịp thời; nhận thức của các ngành, các cấp có chuyn biến nhưng chưa đầy đủ, còn một số nhiệm vụ chưa được chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt hoặc nếu có thì chưa bảo đảm yêu cầu; các quy trình, quy chuẩn giám định tư pháp ở các lĩnh vực chưa được ban hành đầy đủ và đáp ứng yêu cầu giám định; một số tổ chức giám định tư pháp công lập chưa kiện toàn; cơ sở vật chất của nhiều tổ chức giám định còn thiếu thn, lạc hậu, chưa bảo đảm; các cơ quan tiến hành tố tụng chưa thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm đối với công tác giám định tư pháp...

Để bảo đảm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, phát huy kết quả, kinh nghiệm trong các năm qua, các bộ, ngành, địa phương cần chủ động tập trung triển khai tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan tiến hành tố tụng cần tiếp tục đẩy mạnh phbiến, quán triệt nội dung Đề án, các quy định của pháp luật về giám định tư pháp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác giám định tư pháp; tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Đề án và Luật giám định tư pháp.

2. Các Bộ, ngành chủ quản khẩn trương ban hành đầy đủ các quy trình giám định chuẩn, bảo đảm đáp ứng yêu cầu của hoạt động giám định ở các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm nguồn nhân lực về giám định tư pháp; có cơ chế, phương án về tổ chức thực hiện giám định bảo đảm đáp ứng kịp thời yêu cầu của hoạt động tố tụng.

3. Đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng ở cấp Trung ương (cơ quan điều tra, Viện kim sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao) chỉ đạo thực hiện việc thống kê, đánh giá tình hình trưng cầu, yêu cầu giám định, dự báo nhu cầu giám định; đánh giá, sử dụng kết luận giám định; tăng cường thông tin, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan quản lý giám định tư pháp.

4. Bộ Y tế cần quan tâm, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan tháo gỡ các vướng mắc khó khăn, đẩy mạnh việc xây dựng trụ sở Viện Pháp y quốc gia trên địa bàn thành phố Hà Nội.

5. Các Bộ, ngành khẩn trương tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Đề án trong những năm qua. Bộ Tư pháp là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo ở cấp Trung ương hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Đề án, Luật giám định tư pháp và Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo tại các Phiên họp, cuộc họp về giám định tư pháp trước đây, làm rõ những kết quả đạt được, đặc biệt những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục.

6. Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan chuẩn bị họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án vào đầu tháng 6 năm 2016 và chuẩn bị để tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án vào tháng 8 năm 2016; đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Đề án ở giai đoạn tiếp theo gắn với cải cách tư pháp đến năm 2020 để phát huy kết quả thực hiện Đề án trong thời gian qua và tiếp tục bảo đảm các biện pháp tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong thời gian tới.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
quan thuộc Chính phủ;
-
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện trư
ng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: V.I, KGVX, NC;
- Lưu: Văn thư, PL (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Kiều Đình Thụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 110/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu110/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2016
Ngày hiệu lực01/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 110/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 110/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 110/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp 2016
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu110/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýKiều Đình Thụ
        Ngày ban hành01/06/2016
        Ngày hiệu lực01/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 110/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp 2016

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 110/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp 2016

             • 01/06/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/06/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực