Thông báo 110/TB-VPCP

Thông báo số 110/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 110/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng làm việc lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:  110/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 08 tháng 4 năm 2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Phó Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Sinh Hùng, Trương Vĩnh Trọng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quí I năm 2008, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2008. Cùng dự có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Lao động-Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Văn phòng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo và nêu một số đề nghị, ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Thành ủy; ý kiến của các Phó Thủ tướng và lãnh đạo các Bộ, cơ quan Trung ương, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Thành phố Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, hiện đang chiếm khoảng 22% GDP, 1/3 thu ngân sách, 40% giá trị kim nghạch xuất khẩu của cả nước. Vì vậy, việc Thành phố hoàn thành kế hoạch sẽ có ý nghĩa rất lớn đến kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của cả nước.

Mặc dù, quí I năm 2008 gặp nhiều khó khăn do lạm phát tăng cao, kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng kinh tế của Thành phố vẫn đạt tốc độ tăng trưởng khá (tăng 11% so với cùng kỳ); công nghiệp tăng 13%, dịch vụ tăng 11,5%, xuất khẩu tăng 26,8%, nông nghiệp tăng 5,3%, thu ngân sách đạt 30% kế hoạch cả năm và tăng 72,4% so cùng kỳ, môi trường đầu tư được cải thiện tốt hơn (vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 15,6 lần so với cùng kỳ năm 2007 và hơn 4000 doanh nghiệp mới được thành lập); an ninh, chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; môi trường đầu tư được cải thiện; an sinh xã hội được quan tâm. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đã đạt được.

Tuy vậy, kinh tế-xã hội của Thành phố vẫn còn nhiều khó khăn do nền kinh tế thế giới đang có xu hướng suy giảm, lạm phát tăng cao, giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp không lớn và công nghiệp gia công vẫn chiếm chủ yếu trong tỷ trọng công nghiệp của Thành phố; nhập khẩu lớn, tương đương với 90% GDP. Bên cạnh đó, tiến độ giải ngân vốn ODA chậm và giá trị sản xuất công nghiệp những tháng gần đây có xu hướng giảm dần, nhất là các ngành hàng dệt, may, da giày, đồ gỗ, thuốc lá, điện tử.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:

Để tiếp tục chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2008 trong điều kiện lạm phát tăng, tình hình kinh tế thế giới đang có nhiều biến động phức tạp, Thành phố và các Bộ, ngành Trung ương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Đối với thành phố Hồ Chí Minh:

a) Phải bảo đảm cân đối các mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng và sản xuất như điện, xăng dầu, sắt thép, lương thực, để không được đẩy giá lên cao gây biến động xã hội; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống buôn lậu và gian lận thương mại, không để tình trạng lợi dụng lạm phát để đẩy giá lên cao làm rối loạn thị trường.

b) Tiến hành rà soát và có biện pháp kiểm soát các khoản thu để tăng thu cho ngân sách nhà nước. Đồng thời, thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên; giảm hội họp, tham quan, tiếp khách, sử dụng điện thoại, ô tô...

c) Tiến hành ngay việc rà soát các dự án đầu tư công, kiên quyết thực hiện việc cắt giảm, đình hoãn, giãn tiến độ các công trình, dự án chưa cấp thiết, chưa phát huy hiệu quả để tập trung vốn đầu tư cho các công trình, dự án có hiệu quả, có khả năng hoàn thành trong năm 2008 hoặc đầu năm 2009 phục vụ sản xuất, kinh doanh theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

d) Quan tâm và ưu tiên thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là đối với người nghèo, đối tượng chính sách.

đ) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách đối với người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất để kịp thời chấn chỉnh người sử dụng lao động phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về lao động, tạo quỹ nhà ở cho công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất...; phối hợp với tổ chức công đoàn thương lượng, đàm phán, giải quyết tranh chấp lao động, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và đời sống cho người lao động.

2. Đối với các Bộ, ngành Trung ương:

a) Phối hợp chặt chẽ với thành phố Hồ Chí Minh để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách nhằm khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh và đẩy mạnh thu hút đầu tư đảm bảo tăng trưởng kinh tế cao và bền vững góp phần thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

b) Tiếp tục thực hiện các biện pháp kinh tễ vĩ mô, thắt chặt tiền tệ, kiểm soát chặt chẽ tổng các phương tiện thanh toán, đảm bảo ổn định giá cả, sản xuất và đời sống nhân dân.

c) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và có các biện pháp định hướng tiêu dùng để góp phần kiềm chế lạm phát.

d) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động của các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại, các công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư, kể cả các ngân hàng thương mại, quỹ đầu tư nước ngoài... trong phạm vi cả nước và trên địa bàn Thành phố để chấn chỉnh kịp thời những tiêu cực trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ và đảm bảo hệ thống các ngân hàng thương mại hoạt động lành mạnh, đóng góp tích cực cho sự ổn định chính trị, xã hội và sự phát triển bền vững của nền kinh tế nói chung.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA THÀNH PHỐ:

1. Về Xây dựng các công trình ngầm:

a) Đồng ý Thành phố được áp dụng hình thức xử phạt bổ sung "tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề" theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà đối với các nhà thầu vi phạm nhiều lần, tại một hoặc nhiều công trình, dự án khác nhau:

Về mức xử phạt phù hợp với điều kiện thực tiễn của Thành phố: Thành phố thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà và Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về hướng dẫn một số Điều của Luật Xây dựng xử lý trật tự xây dựng đô thị.

b) Giao Bộ Xây dựng khẩn trương ban hành các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng đối với tuy-nen kỹ thuật, hào kỹ thuật, công trình giao thông ngầm trong đô thị, công trình công cộng ngầm trong đô thị để các địa phương triển khai công tác ngầm hóa các công trình hạ tầng kỹ thuật theo Nghị định số 41/2007/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ.

2. Về việc điều chỉnh giá dự toán các dự án sử dụng vốn ODA: đồng ý các chủ đầu tư được tính toán lại giá gói thầu thi công (phần trượt giá) của các dự án ODA trên cơ sở tính lại giá nguyên vật liệu và vật liệu xây dựng kể từ ngày Thông tư số 05/2008/TT-BXD ngày 22 tháng 02 năm 2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng có hiệu lực thi hành.

3. Về phát hành trái phiếu Chính phủ:

Giao Bộ Tài chính tiếp tục triển khai phương án phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu để giúp thành phố Hồ Chí Minh có nguồn vốn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm; đồng thời, thống nhất với Bộ Tài chính về phương án sử dụng nguồn vốn trái phiếu, trên cơ sở sử dụng vốn có hiệu quả, đúng mục đích.

4. Về quản lý hoạt động của các tổ chức tín dụng, các quỹ đầu tư, các công ty chứng khoán, công ty bất động sản trên địa bàn:

a) Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, điều chỉnh, bổ sung các quy định, điều kiện bắt buộc trong trường hợp các tổ chức tín dụng (ngân hàng) muốn mở rộng kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực như thành lập công ty tài chính, công ty chứng khoán, đầu tư bất động sản, mở sàn giao dịch vàng, đá quý... Chú ý xem xét, cân nhắc kỹ về tính khả thi của đề án, phương thức hoạt động cũng như năng lực tài chính để đảm bảo các tổ chức tín dụng sau khi thành lập có thể đi vào hoạt động có hiệu quả, đúng quy định pháp luật; có chế tài mạnh mẽ đối với các trường hợp vi phạm. Đồng thời, triển khai sớm việc kiểm tra hoạt động của các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại, các công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư, kể cả các ngân hàng thương mại, quỹ đầu tư nước ngoài... trên địa bàn Thành phố.

b) Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cụ thể việc kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực.

5. Giao Bộ Xây dựng sớm hướng dẫn cụ thể cho địa phương về việc thực hiện chủ trương "cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam được quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam như người ở trong nước"; đồng thời, rà soát, cắt giảm các thủ tục không cần thiết đối với giao dịch về nhà ở, đất ở, góp phần phát triển thị trường bất động sản lành mạnh và đúng hướng.

6. Đồng ý phân cấp mạnh hơn cho Thành phố thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; Thành phố phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất những lĩnh vực phân cấp cụ thể với tinh thần phân cấp để giải quyết công việc được nhanh hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Giao Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 93/2001/NĐ-CP phù hợp với các quy định tại Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nhằm đáp ứng tốt yêu cầu quản lý nhà nước của đô thị loại đặc biệt và nhất là thực hiện thí điểm chính quyền đô thị tại Thành phố theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa X).

7. Về thực hiện thí điểm chính quyền đô thị:

a) Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính Phủ sớm hoàn thiện thủ tục, trình Chính phủ xem xét, quyết định về Đề án thực hiện thí điểm chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.

b) Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thành phố triển khai thực hiện thí điểm việc nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã theo Thông báo kết luận số 15-KL/TW ngày 18 tháng 10 năm 2007 của Bộ Chính trị. Trong quá trình thực hiện, nếu vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

8. Về thành lập Công ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện chức năng, nhiệm vụ tiếp nhận và thực hiện quyền đại diện sở hữu vốn nhà nước của Ủy ban nhân dân Thành phố tại các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp cổ phần hóa trực thuộc Thành phố: Bộ Tài chính hướng dẫn Thành phố thực hiện phù hợp với yêu cầu mới về quản lý vốn nhà nước của Thành phố.

9. Thực hiện Luật Cư trú trên địa bàn Thành phố: giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp khẩn trương nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành các quy định cụ thể về điều kiện nhập cư để từng bước hạn chế việc tăng dân số cơ học cục bộ vào Thành phố, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế vĩ mô và giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

10. Về một số đề nghị liên quan đến việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 278/TB-VPCP ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ:

a) Các Bộ, ngành Trung ương có liên quan và Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Thông báo số 278/TB-VPCP ngày 31 tháng 12 năm 2007 nêu trên.

b) Đối với quy hoạch giao thông đường sắt: đồng ý việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch giao thông đường sắt như đề nghị của Thành phố. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương nghiên cứu, xem xét việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch trên, trình Thủ tưống Chính phủ xem xét, quyết định.

c) Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, làm việc với Thành phố thống nhất kế hoạch triển khai vận động vốn ODA đầu tư 3 tuyến đường sắt metro (số 4, 5 và 6).

d) Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Thành phố nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách để tháo gỡ các vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án xây dựng công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn Thành phố.

đ) Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao -  kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyển giao, để các địa phương triển khai thực hiện.

e) Về tuyến đường cao tốc liên vùng phía Nam: Thành phố và các Bộ, ngành liên quan thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản: số 1994/VPCP-CN ngày 27 tháng 3 năm 2008 về việc công tác chuẩn bị đầu tư đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và số 6883/VPCP-CN ngày 27 tháng 11 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư Dự án đường cao tốc liên vùng phía Nam.

f) Đồng ý chủ trương việc Thành phố chủ động tìm kiếm, kêu gọi đầu tư dự án Nhà máy xử lý nước thải lưu vực Tham Lương - Bến Cát theo hình thức BT; tiếp tục ưu tiên ghi vốn JBIC cho Thành phố thực hiện các hạng mục chủ yếu của giai đoạn 2 dự án Tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên.

g) Giao Ủy ban nhân dân 12 tỉnh, thành phố thuộc lưu vực sông Đồng Nai (bao gồm các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh) khẩn trương triển khai thực hiện Đề án "Bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và định kỳ 6 tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với chất thải độc hại, nước thải tại các khu công nghiệp, khu chế xuất phải được xử lý đạt tiêu chuẩn quy định, trước khi thải ra sông, rạch; giao Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất thành lập Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai và khẩn trương ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban này trong quý II năm 2008.

h) Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sớm ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát môi trường ở địa phương; đồng thời, làm việc với thành phố Hồ Chí Minh để rà soát, bổ sung biên chế và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho lực lượng cảnh sát môi trường Thành phố hoàn thành nhiệm vụ.

i) Về hỗ trợ cho công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghệ cao: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ mức hỗ trợ năm 2008 và dự kiến năm 2009.

k) Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương làm việc với thành phố Hồ Chí Minh để thống nhất đề xuất với Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổ công tác, tổ chức đàm phán với nhà đầu tư dự án tổng hợp đa mục tiêu tại Khu đô thị Cảng Hiệp Phước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

l) Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 7222/VPCP-VI ngày 12 tháng 12 năm 2007 và tại Thông báo số 278/TB-VPCP ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh.

m) Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, xem xét, giải quyết khiếu kiện đông người từ các tỉnh kéo về Thành phố.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- UBND các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh, Bình Phước;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Nội vụ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, TTĐT;
các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, KNTN;
- Lưu: VT, ĐP (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 110/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu110/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2008
Ngày hiệu lực29/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 110/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 110/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng làm việc lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 110/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng làm việc lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu110/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành29/04/2008
        Ngày hiệu lực29/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Thông báo 110/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng làm việc lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh

         Lịch sử hiệu lực Thông báo 110/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng làm việc lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh

         • 29/04/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/04/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực