Thông báo 1114/TB-ATTP

Thông báo 1114/TB-ATTP năm 2014 ban hành mẫu Giấy chứng nhận sản phẩm thực phẩm do Cục An toàn thực phẩm ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 1114/TB-ATTP 2014 mẫu Giấy chứng nhận sản phẩm thực phẩm


BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1114/TB-ATTP

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM THỰC PHẨM

Để thực hiện tốt công tác quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm thông báo về việc thay đổi một số mẫu giấy chứng nhận sản phẩm thực phẩm, cụ thể như sau:

1. Thay đổi các mẫu giấy chứng nhận sản phẩm thực phẩm dưới đây (có mẫu giấy kèm theo):

- Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy.

- Giấy xác nhận công bố phù hợp với quy định an toàn thực phẩm.

2. Các mẫu được nêu tại điểm 1 của Thông báo này bắt đầu được thực hiện từ ngày 09/06/2014.

3. Các loại giấy được nêu tại điểm 1 của Thông báo này đã được cấp trước ngày 09/06/2014.

Cục An toàn thực phẩm thông báo để các cơ quan liên quan, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b/c);
- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (để biết);
- Tổng Cục Hải quan; Cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản - Bộ NN&PTNT; Vụ Khoa học công nghệ - Bộ CT; Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Bộ KHCN (để biết);
- Các cơ quan kiểm tra nhà nước về ATTP nhập khẩu (để biết);
- Website Cục;
- Lưu: VT, SP.

CỤC TRƯỞNG
Trần Quang Trung

 

BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:         /         /ATTP-TNCB

Hà Nội, ngày  tháng  năm 20….

 

GIAO TIẾP NHẬN CÔNG BỐ HỢP QUY

Cục An toàn thực phẩm xác nhận Bản công bố hợp quy của:

Tên tổ chức, cá nhân:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                                     Fax:

Email:

Cho sản phẩm:

Do……………………………………………………………………..sản xuất phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN…………BYT

Bản thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của doanh nghiệp, không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố.

Định kỳ……..năm tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc đăng ký bản công bố hợp quy.

 

Nơi nhận:
- Tổ chức, cá nhân;
- Lưu: SP.

CỤC TRƯỞNG

 

BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:         /         /ATTP-XCBN

Hà Nội, ngày  tháng  năm 20….

 

XÁC NHẬN CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM

Cục An toàn thực phẩm xác nhận đã nhận công bố phù hợp với quy định an toàn thực phẩm của:

Tên tổ chức, cá nhân:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                                     Fax:

Email:

Cho sản phẩm:

Do………………………………………………………………..sản xuất phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện chế độ kiểm tra và kiểm nghiệm định kỳ theo quy định hiện hành và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố.

Định kỳ………năm tổ chức, cá nhân phải thực hiện lại việc đăng ký bản công bố phù hợp với quy định an toàn thực phẩm.

 

 

Nơi nhận:
- Tổ chức, cá nhân;
- Lưu: SP.

CỤC TRƯỞNG

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1114/TB-ATTP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu1114/TB-ATTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2014
Ngày hiệu lực16/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1114/TB-ATTP

Lược đồ Thông báo 1114/TB-ATTP 2014 mẫu Giấy chứng nhận sản phẩm thực phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 1114/TB-ATTP 2014 mẫu Giấy chứng nhận sản phẩm thực phẩm
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu1114/TB-ATTP
        Cơ quan ban hànhCục an toàn thực phẩm
        Người kýTrần Quang Trung
        Ngày ban hành16/05/2014
        Ngày hiệu lực16/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 1114/TB-ATTP 2014 mẫu Giấy chứng nhận sản phẩm thực phẩm

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 1114/TB-ATTP 2014 mẫu Giấy chứng nhận sản phẩm thực phẩm

              • 16/05/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/05/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực