Thông báo 1148/TB-BGDĐT

Thông báo 1148/TB-BGDĐT năm 2019 về điều chỉnh phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nội dung toàn văn Thông báo 1148/TB-BGDĐT 2019 điều chỉnh phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ Giáo dục


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1148/TB-BGDĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO BỘ

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 5000/QĐ-BGDĐT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

Căn cứ Công văn số 562-CV/BCSĐ ngày 25/10/2019 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều chỉnh phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ;

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo Bộ như sau:

1. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phụ trách thêm:

a) Các lĩnh vực: Báo chí, truyền thông giáo dục.

b) Đơn vị: Báo Giáo dục và Thời đại.

2. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phụ trách thêm:

a) Các lĩnh vực: Đảm bảo cơ sở vật chất và hoạt động của cơ quan Bộ.

b) Đơn vị: Văn phòng.

c) Tham gia Ban Chỉ đạo thực hiện Đán tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (Ban Chỉ đạo 896).

d) Là chủ tài khoản số 2 của Bộ.

3. Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phụ trách thêm:

a) Các lĩnh vực: Giáo dục đại học; giáo dục quốc phòng và an ninh; công tác Đảng và Đoàn thanh niên; công tác công đoàn cơ quan Bộ; dân quân tự vệ của cơ quan Bộ.

b) Đơn vị: Vụ Giáo dục Đại học; Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Văn phòng Đảng - Đoàn th; Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực; Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Các địa bàn: Các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

d) Các Đề án, Dự án, Chương trình: Dự án Đào tạo kỹ sư cht lưng cao; Dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại hc; Dự án Nâng cp Trường đại học Cần Thơ,

đ) Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng quốc gia, Hiệp hội: Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ; Trưởng Ban Chđạo chng khng bố ca Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hip hội Cao đng Cộng đồng Việt Nam; Hiệp hội các trường Cao đẳng, Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật; Hiệp hội các trường đại học cao đng Việt Nam; Ban Chỉ đạo cải cách hành chính; Ban chđạo quốc gia về ODA và vn vay ưu đãi; Ban Chđạo điều hành giá; Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thc đối tác công - tư (PPP).

c) Là ch huy trưng Ban Ch huy qn sự Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo đ các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chủ động liên hệ công tác ./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí Thư Trung ương (để b/c);
- Thủ tướng Ch
ính ph, các PTTg CP (để b/c);
- B
an Tổ chức Trung ương (đ b/c);
- V
ăn phòng Tổng Bí thư;
- VPTW Đảng, VPQH, VPCTN;
- VPCP; Website chính ph;
- Hội đồng Dân tộc các Ủy ban ca Quốc hội;
-
Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- Mặ
t trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể TƯ;
- UBND c
ác tnh, thành ph trực thuộc TƯ;
-
HĐ QGGD và PTNL, HĐGSNN;
- Btrưởng;
- C
ác Thứ trưởng;
-
ng đoàn Giáo dục Việt Nam;
- Các đ
ơn vị thuộc cơ quan Bộ GDĐT;
- C
ác đơn v trực thuộc BGDĐT;
- Các S
Giáo dục và Đào tạo;
-
Hội CGCVN; Hội khuyến học VN; Hội CCBCQ Bộ; Hội Thể thao ĐHCNVN; Hội Thể thao HSVN; Hiệp hội Thiết bị GDVN; Hiệp hội các trường ĐH, CĐVN; Hiệp hội các trường CĐCĐVN; Hiệp hội các trường CĐ, TC KT-KT;
- Website của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Phùng Xuân Nhạ

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1148/TB-BGDĐT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu1148/TB-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2019
Ngày hiệu lực28/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(09/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1148/TB-BGDĐT

Lược đồ Thông báo 1148/TB-BGDĐT 2019 điều chỉnh phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ Giáo dục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 1148/TB-BGDĐT 2019 điều chỉnh phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ Giáo dục
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu1148/TB-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýPhùng Xuân Nhạ
        Ngày ban hành28/10/2019
        Ngày hiệu lực28/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (09/11/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 1148/TB-BGDĐT 2019 điều chỉnh phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ Giáo dục

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 1148/TB-BGDĐT 2019 điều chỉnh phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ Giáo dục

            • 28/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực