Thông báo 12/TB-VPCP

Thông báo 12/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm ngày 02 tháng 01 năm 2014 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 12/TB-VPCP năm 2014 kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải sản phẩm cơ khí trọng điểm


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH SẢN PHẨM CƠ KHÍ TRỌNG ĐIỂM NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2014

Ngày 02 tháng 01 năm 2014 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình cơ khí trọng điểm đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo để kiểm điểm tình hình triển khai các Dự án thuộc Chương trình cơ khí trọng điểm. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban chỉ đạo và đại diện lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Hiệp hội các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam, Tổng Hội cơ khí Việt Nam.

Sau khi nghe Bộ Công Thương báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo đã có nhiều cố gắng trong việc rà soát, thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận 11 trong số 24 dự án đề xuất được hưởng cơ chế hỗ trợ theo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm. Tuy nhiên đến nay mới có 03 dự án hoàn thành thủ tục ký hợp đồng vay vốn tín dụng là chưa đáp ứng được yêu cầu và mục tiêu của Chương trình. Một số loại sản phẩm cơ khí chưa được chú trọng, như các sản phẩm cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp, chế biến thủy, hải sản... Một số dự án thuộc Chương trình nhưng không thu hút được các nhà đầu tư.

Để nâng cao hiệu quả Chương trình, các Bộ, ngành liên quan cần tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số công việc như sau:

1. Bộ Công Thương:

- Rà soát lại Danh mục các dự án đã được chấp thuận mà không triển khai được hoặc triển khai không có hiệu quả, thống nhất với Chủ đầu tư, đề xuất Ban chỉ đạo Chương trình cơ khí trọng điểm báo cáo Thủ tướng Chính phủ đưa ra khỏi Danh mục dự án được hưởng cơ chế theo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng cập nhật, xác định lại các sản phẩm, nhóm sản phẩm trọng điểm cụ thể cần thúc đẩy, hỗ trợ phát triển; định hướng vào các sản phẩm đang có nhu cầu lớn hoặc dễ tìm thị trường tiêu thụ, hết sức hạn chế các đối tượng hỗ trợ là các dự án, nhà máy.

- Trong trường hợp sản phẩm, nhóm sản phẩm cụ thể cần có hỗ trợ cao hơn, Bộ tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị tổng kết trong năm 2014. Lưu ý cập nhật báo cáo và đánh giá việc triển khai, thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến cơ khí: Quyết định số 186/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020; Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2012 về cơ chế thực hiện thí điểm thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị các nhà máy nhiệt điện trong giai đoạn 2012-2025.

- Đối với chế tạo thiết bị cho các nhà máy nhiệt điện: Bộ Công Thương xem xét việc bổ sung thêm các doanh nghiệp quốc phòng đủ năng lực tham gia, góp phần thúc đẩy việc triển khai các dự án điện theo Tổng sơ đồ phát triển ngành điện được duyệt.

- Đối với việc xây dựng cơ sở dữ liệu ngành cơ khí Việt Nam: Bộ Công Thương thu xếp từ nguồn vốn khoa học của Bộ để chỉ đạo thực hiện, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

- Thống nhất với các Bộ về việc bổ sung danh sách thành viên để kiện toàn Ban Chỉ đạo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan đẩy mạnh việc đầu tư cho công tác nghiên cứu và phát triển (R&D) của ngành cơ khí; ưu tiên nguồn vốn khoa học công nghệ cho việc mua sắm các Hợp đồng chuyển giao công nghệ phục vụ cho các dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg CP, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các thành viên BCĐ;
- Các Bộ: CT, KHĐT, TC, GTVT, KHCN, XD, NNPTNT, QP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu12/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2014
Ngày hiệu lực10/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 12/TB-VPCP năm 2014 kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải sản phẩm cơ khí trọng điểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 12/TB-VPCP năm 2014 kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải sản phẩm cơ khí trọng điểm
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu12/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành10/01/2014
        Ngày hiệu lực10/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 12/TB-VPCP năm 2014 kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải sản phẩm cơ khí trọng điểm

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 12/TB-VPCP năm 2014 kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải sản phẩm cơ khí trọng điểm

           • 10/01/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/01/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực