Thông báo 123/TB-BTTTT

Thông báo 123/TB-BTTTT kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước quý III năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 123/TB-BTTTT năm 2013 giao ban công tác quản lý nhà nước quý III


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/TB-BTTTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG NGUYỄN BẮC SON TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC QUÝ III NĂM 2013

Ngày 14/10/2013, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông quý III/2013 qua hệ thống truyền hình trực tuyến tại 03 đầu cầu: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng. Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng (vắng Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đi công tác), lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Sau khi nghe phát biểu của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ý kiến của các Thứ trưởng, Bộ trưởng thông báo tóm tắt tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước tháng 9 và 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2013, kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và kết luận như sau:

I. Đánh giá kết quả công tác quý III/2013

Báo cáo quản lý nhà nước quý III/2013 đã phản ánh, đánh giá rõ các mặt hoạt động và kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước của Bộ. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, khó khăn như:

- Nhiều đề án trong Chương trình công tác năm 2013 xin lùi thời gian trình khiến số lượng đề án cần trình trong những tháng cuối năm nhiều.

- Tội phạm tấn công mạng dưới nhiều hình thức khác nhau; nhiều báo điện tử tại Việt Nam bị tấn công từ chối dịch vụ (DDoS).

- Tin nhắn rác gia tăng qua các dịch vụ, ứng dụng miễn phí trên Internet (dịch vụ OTT).

- Một số đơn vị truyền hình trả tiền chưa thực hiện đúng quy định về truyền dẫn, phát sóng các kênh truyền hình thiết yếu của quốc gia.

- Tình trạng in, bán sách lậu vẫn đang gây nhiều bức xúc cho xã hội.

- Việc kinh doanh trò chơi trực tuyến lậu vẫn diễn ra công khai.

II. Về kiến nghị của các đơn vị

Giao Lãnh đạo Bộ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện những nội dung sau:

1. Thứ trưởng Trần Đức Lai chỉ đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính làm việc với Viện Chiến lược TTTT, Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số về kinh phí đảm bảo cho việc di chuyển và hoạt động của các đơn vị này tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

2. Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng chỉ đạo Trung tâm Báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế và các đơn vị liên quan tổ chức tốt Triển lãm Vietnam Telecom 2013.

3. Cục Quản lý PTTH-TTĐT chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền, bảo đảm các kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền phải được biên tập, biên dịch theo đúng quy định.

4. Cục Thông tin đối ngoại tăng cường thông tin, tuyên truyền, giải đáp thắc mắc, phản bác các luận điệu sai trái/xuyên tạc của các cá nhân, tổ chức nước ngoài về một số nội dung của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

5. Cục Báo chí, Cục Quản lý PTTH-TTĐT chỉ đạo các cơ quan báo chí tổ chức xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; chỉ đạo các đài phát thanh, truyền hình đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Chương trình “Kết nối Biển Đông” nhằm quyên góp, ủng hộ đồng bào và chiến sĩ vùng biển, đảo.

Cục Viễn thông kéo dài thêm 01 tháng thời gian mở cổng thông tin điện tử 1400 phục vụ Chương trình “Kết nối Biển Đông”.

6. Cục Xuất bản khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định về quản lý hoạt động in thay thế Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm.

7. Cục Viễn thông chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông điều chỉnh giá cước thanh toán dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về và giá cước chuyển vùng quốc tế áp dụng đối với thuê bao nước ngoài đến Việt Nam sao cho không gây thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm được quyền lợi của người sử dụng và đảm bảo được tính cạnh tranh của môi trường đầu tư-kinh doanh.

8. Cục Ứng dụng CNTT đẩy nhanh tiến độ xây dựng Thông tư quy định về triển khai các hệ thống thông tin đồng bộ từ Trung ương đến địa phương.

9. VNPT, VNPost phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn để khắc phục kịp thời hậu quả, bảo đảm thông tin, liên lạc thông suốt trong việc phòng, chống thiên tai.

10. VNPT có văn bản báo cáo Bộ về việc xin triển khai dịch vụ truyền hình trả tiền trên hệ thống hạ tầng truyền dẫn hiện có. Các Cục Viễn thông, Quản lý PTTH-TTĐT sớm hoàn tất thủ tục để cấp phép cho VNPT cung cấp dịch vụ truyền hình cáp không phân biệt công nghệ truyền dẫn.

III. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2013

1. Cục Báo chí, Cục Quản lý PTTH-TTĐT, Cục Thông tin đối ngoại, Cục Xuất bản chỉ đạo và định hướng sát sao công tác thông tin tuyên truyền về tình hình chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, xã hội của đất nước; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Tập trung thông tin, tuyên truyền về việc sửa đổi Hiến pháp, Luật đất đai. Phản ánh đầy đủ về Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và các vấn đề khác được dư luận quan tâm. Tiếp tục thông tin đầy đủ về công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo và quản lý chặt chẽ các ấn phẩm xuất bản có nội dung liên quan. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cơ chế, chính sách, những mô hình, điển hình tiên tiến, những thành quả đạt được để định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, đồng thời đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Xử lý nghiêm việc lợi dụng tự do dân chủ để thông tin tuyên truyền sai sự thật, xuyên tạc tình hình đất nước.

2. Cục Thông tin đối ngoại hoàn thành xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của Chính phủ năm 2014. Phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức trưng bày, triển lãm bản đồ và tư liệu về Hoàng Sa và Trường Sa tại một số địa phương.

3. Vụ Pháp chế, Văn phòng và các đơn vị chủ trì đề án khẩn trương hoàn thiện các đề án trong Chương trình công tác năm 2013 theo đúng tiến độ; xây dựng Chương trình công tác năm 2014 gửi Chính phủ. Tập trung hoàn thiện dự thảo Luật an toàn thông tin; Nghị quyết của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện các đề án đã trình.

Tập trung hoàn thành Kế hoạch ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ năm 2013. Đẩy mạnh việc phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính để sớm ban hành Thông tư về phí và lệ phí viễn thông, Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý đặt hàng dịch vụ truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước.

4. Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, nhân sự của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ để trình Lãnh đạo Bộ ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ; xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ TTTT; Thông tư liên tịch với Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TTTT (cấp tỉnh) và Phòng Văn hóa - Thông tin (cấp huyện).

5. Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Viễn thông và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng Nghị định quy định điều lệ tổ chức và hoạt động của VNPT sau khi Đề án tái cơ cấu VNPT được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bám sát tình hình, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động của VNPT, VNPost, VTC.

6. Các đơn vị rà soát, đẩy mạnh triển khai thực hiện các chương trình, đề án đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như: Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT; Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo giai đoạn 2012-2015; Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015; Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020; Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020; Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020; Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020; Quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình Việt Nam đến năm 2020.

7. Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả các Chương trình hành động Bộ đã ban hành như: Ngành TTTT thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016; Bộ TTTT thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; Bộ TTTT thực hiện Đề án Đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa loại hình dịch vụ sự nghiệp công; Bộ TTTT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

8. Cục Viễn thông xây dựng chính sách quản lý đối với các dịch vụ liên lạc miễn phí trên mạng Internet (dịch vụ OTT) đảm bảo minh bạch, công bằng cho các doanh nghiệp.

Thanh tra Bộ phối hợp Cục Viễn thông tổng kết thanh tra diện rộng về quản lý thuê bao di động trả trước; tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử phạt các hành vi cung cấp tin nhắn rác, tin nhắn và cuộc gọi lừa đảo.

9. VNNIC, Cục Viễn thông thực hiện tốt công tác quản lý, đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống Internet và tên miền “.gov.vn”, “.vn”; đẩy mạnh triển khai IPv6.

10. VNCERT bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng; tổ chức diễn tập mạng lưới điều phối ứng cứu sự cố mạng Internet quy mô toàn quốc.

11. Cục Viễn thông, Cục Quản lý PTTH-TTĐT, Thanh tra và các đơn vị liên quan phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng: khẩn trương xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn Nghị định; tiếp tục chủ động thông tin, tuyên truyền về Nghị định; tăng cường các giải pháp quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

12. Cục Tần số vô tuyến điện tích cực triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020, tập trung vào 5 thành phố thực hiện Đề án trong giai đoạn 2012-2015, thực hiện thí điểm tại Đà Nẵng. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về Đề án theo Quyết định số 891/QĐ-BTTTT ngày 22/7/2013.

13. Cục Xuất bản triển khai Kế hoạch thi hành Luật xuất bản sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất bản phẩm, in, phát hành. Phối hợp với Thanh tra Bộ đẩy mạnh công tác phòng, chống in, phát hành xuất bản phẩm lậu.

14. Vụ Bưu chính và các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo và nâng cao khả năng sử dụng máy tính, truy nhập Internet công cộng tại các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã.

15. Cục Ứng dụng CNTT đôn đốc, đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT tại các Bộ, ngành, địa phương. Tiếp tục tăng cường triển khai việc sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012. Hoàn thành việc giải quyết các tồn tại thuộc Đề án 112 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

16. Các đơn vị tổ chức triển khai tốt các dự án, công tác thu chi trong kế hoạch ngân sách năm 2013. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ động rà soát, đôn đốc, nắm tình hình thực hiện các chương trình, dự án để sớm tham mưu cho Lãnh đạo Bộ điều chỉnh kế hoạch và dự toán đối với các chương trình, dự án chậm tiến độ, đảm bảo việc chi tiêu ngân sách nhà nước hiệu quả, tiết kiệm.

Vụ Kế hoạch - Tài chính bảo vệ thành công kế hoạch phát triển, kế hoạch đầu tư và dự toán thu, chi ngân sách năm 2014. Phối hợp Cục Viễn thông, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích hoàn thành công tác quyết toán Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010; xây dựng Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2014-2020.

17. Vụ Khoa học - Công nghệ tổ chức nghiệm thu các đề tài, nhiệm vụ khoa học theo Kế hoạch khoa học công nghệ năm 2013. Phối hợp với Văn phòng Bộ triển khai tốt kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 và tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy.

18. Vụ Hợp tác quốc tế đẩy mạnh công tác đối ngoại, tích cực chủ động hợp tác, hội nhập quốc tế. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đàm phán Hiệp định TPP. Chuẩn bị nội dung để ký kết với Lào vào cuối năm.

19. Văn phòng và đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các nội dung cho Bộ trưởng trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII.

20. Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Công đoàn và Đoàn Thanh niên xây dựng dự thảo Quy chế làm việc, văn hóa công sở của Bộ, đảm bảo hiệu quả làm việc trong giờ hành chính.

21. Văn phòng và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức tổng kết công tác năm 2013 của đơn vị trước 15/12/2013 để Bộ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 trong thời gian từ 25 - 30/12/2013.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c);
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ (để t/h);
- Lưu: VT, VP, TKTH, LQV.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Mạnh Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 123/TB-BTTTT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu123/TB-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2013
Ngày hiệu lực18/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 123/TB-BTTTT

Lược đồ Thông báo 123/TB-BTTTT năm 2013 giao ban công tác quản lý nhà nước quý III


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 123/TB-BTTTT năm 2013 giao ban công tác quản lý nhà nước quý III
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu123/TB-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýPhạm Mạnh Lâm
        Ngày ban hành18/10/2013
        Ngày hiệu lực18/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 123/TB-BTTTT năm 2013 giao ban công tác quản lý nhà nước quý III

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 123/TB-BTTTT năm 2013 giao ban công tác quản lý nhà nước quý III

           • 18/10/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/10/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực