Thông báo 124/TB-BGTVT

Thông báo số 124/TB-BGTVT về việc nội dung kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc đầu tư một số công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 124/TB-BGTVT nội dung kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức buổi làm việc UBND tỉnh Tiền Giang đầu tư công trình


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 124/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2008

 

THÔNG BÁO

NỘI DUNG KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG VỀ VIỆC ĐẦU TƯ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Ngày 28/03/2008, tại Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giao thông vận tải Ngô Thịnh Đức đã làm việc với Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang về việc giải quyết một số kiến nghị của Tỉnh liên quan đến việc đầu tư các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị của Bộ GTVT: Văn phòng 2 - Bộ GTVT, Vụ KHĐT, Vụ KHCN, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Giám định và QLCL CTGT, Ban QLCDAGT 9 (PMU 9), Tổng công ty Tư vấn TK GTVT (TEDI).

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Giao thông vận tải báo cáo và ý kiến đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc giải quyết một số vấn đề liên quan đến việc đầu tư các công trình giao thông trên địa bàn Tiền Giang, các đại biểu tham gia ý kiến, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức và Lãnh đạo UBND Tỉnh đã thống nhất kết luận như sau:

1. Quốc lộ 50:

- Các dự án cải tạo QL 50 đang được triển khai trên cả địa bàn TP.HCM và Tiền Giang; Tuy nhiên, do tính theo giá đất năm 2008 và biến động tăng do bổ sung thêm một số chính sách trong bồi thường giải tỏa tổng giá trị của tiểu dự án giải phóng mặt bằng lên khoảng 530 tỷ đồng (dự án duyệt 153 tỷ đồng), đây là việc phát sinh khách quan. Ngoài ra, cũng do biến động giá vật tư làm tăng giá trị dự toán phần xây lắp của công trình, Bộ GTVT thống nhất điều chỉnh TMĐT dự án. Giao Vụ KHĐT tham mưu văn bản gửi Chủ đầu tư chủ trương điều chỉnh. Giao PMU 9 phối hợp với Tỉnh tiến hành thực hiện giám sát đầu tư hoàn tất thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư chậm nhất tháng 5/2008, lập hồ sơ xin bổ sung vốn để thực hiện hoàn thành tiểu dự án giải phóng mặt bằng trong năm 2008; Giao Vụ KHĐT tổng hợp tham mưu bổ sung vốn. PMU 9 phối hợp địa phương xác định đoạn ưu tiên giải phóng mặt bằng xong cho khởi công ngay, phấn đấu để khởi công 2 gói thầu vào giữa năm 2008.

- Hệ thống chuyển tải nước sạch về Gò Công của Công ty Cổ phần BOO nước Đồng Tâm, do đây là công trình quan trọng của tỉnh Tiền Giang, có ý nghĩa quan trọng nhằm cải thiện đời sống phát triển kinh tế - xã hội toàn khu vực Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Bộ GTVT thống nhất về nguyên tắc cho phép đặt tuyến ống trong phạm vi đã giải phóng mặt bằng để triển khai thi công dự án Quốc lộ 50. Tuy nhiên, Chủ đầu tư (Công ty Cổ phần BOO nước Đồng Tâm) phải lập hồ sơ cụ thể về quy hoạch, vị trí, kế hoạch, tiêu chuẩn, giải pháp kỹ thuật không ảnh hưởng tới chất lượng đường để trình Cục Đường bộ Việt Nam xem xét, xử lý trình Bộ quyết định.

- Cầu Mỹ Lợi, Bộ GTVT thống nhất quy mô cầu 04 làn xe hoàn chỉnh. Giao Cục Đường bộ Việt Nam trong tháng 4 năm 2008 thông qua dự án đầu kỳ (mời UBND tỉnh Tiền Giang dự họp). Trong dự án lập các phương án huy động vốn để chọn lựa (vốn BOT toàn bộ; vốn BOT có phần vốn của nhà nước tham gia và phương án vốn ngân sách đầu tư toàn bộ).

2. Quốc lộ 1A:

Đề xuất đầu tư Dự án đường Cao tốc Trung Lương đi Cần Thơ đã được Bộ GTVT duyệt tại quyết định số 343/QĐ-BGTVT ngày 04/02/2008, tuyến cao tốc này chỉ các Quốc lộ 1A khoảng 2,5Km. Do vậy Bộ GTVT không thống nhất xây dựng tuyến tránh, chỉ nên xây dựng cầu vượt cho người đi bộ. Việc gây ùn tắc tại khu vực Cai Lậy nguyên nhân chính là do các phương tiện cơ giới tại điểm giao Quốc lộ 1A với đường tỉnh 868, trường hợp việc triển khai đường cao tốc chưa kịp thời, cho phép nghiên cứu lập dự án đầu tư tuyến tránh nhưng phải có phương án so sánh với cầu vượt xe cơ giới; Giao Vụ KHĐT tham mưu cho phép chuẩn bị đầu tư.

Đồng ý lắp đặt hệ thống chiếu sáng hai bên Quốc lộ 1A đoạn từ Bệnh viện Cai Lậy đến giáp ranh xã Thanh Hòa dài khoảng 2,2km từ nguồn vốn dư của dự án nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn Trung Lương - Cần Thơ theo đề nghị của Tỉnh.

Đồng ý tại khu vực An Hữu sử dụng từ nguồn vốn dư của dự án nâng cấp Quốc lộ 1A thực hiện xây dựng cầu vượt cho người đi bộ.

3. Kênh Chợ Gạo:

Đồng ý lập dự án kè bờ toàn tuyến. Giao Cục Đường sông Việt Nam lập đề xuất dự án, làm việc với nhà đầu tư theo phương thức BOT hoặc đề xuất sử dụng vốn NSNN.

4. Khu neo đậu chuyển tải Soài Rạp:

Giao Cục Hàng hải Việt Nam nghiên cứu theo hướng bến cứng thay cho bến neo đậu, trả lời đề nghị của tỉnh. Bộ GTVT ủng hộ việc khuyến khích nhà đầu tư thực hiện đầu tư hạng mục này.

5. Nút giao Thân Cửu Nghĩa:

Do các khu công nghiệp của Tỉnh hình thành sau khi dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh đi Cần Thơ đã duyệt, để hỗ trợ địa phương trong kêu gọi đầu tư phát triển các khu công nghiệp trong vùng, thống nhất cho phép kết nối vào nút giao Thân Cửu Nghĩa. Giao BQLDA Mỹ Thuận cùng cơ quan tư vấn nghiên cứu đề xuất cụ thể điều chỉnh nút giao giai đoạn 1 và đề xuất bố trí nút giao giai đoạn hoàn chỉnh.

6. Về tăng cường các bến phà ngang sông, kiên cố các tuyến đường sông của Tỉnh, đề nghị Tỉnh cho tiến hành chuẩn bị đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ vốn; Bộ GTVT ủng hộ chủ trương đầu tư.

7. Đề nghị UBND Tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh quy hoạch đấu nối đường ngang và đường gom thỏa thuận với Bộ GTVT làm cơ sở triển khai nhằm nâng cao ATGT các tuyến đường.

Thừa lệnh Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (b/c);
- TTr. Ngô Thịnh Đức (b/c);
- Các Cục: Đường bộ VN, Đường sông VN, Hàng hải VN;
- Các đơn vị dự họp;
- Ban QLDA Mỹ Thuận;
- Lưu VT, KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 124/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu124/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2008
Ngày hiệu lực03/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 124/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 124/TB-BGTVT nội dung kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức buổi làm việc UBND tỉnh Tiền Giang đầu tư công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 124/TB-BGTVT nội dung kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức buổi làm việc UBND tỉnh Tiền Giang đầu tư công trình
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu124/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành03/04/2008
        Ngày hiệu lực03/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 124/TB-BGTVT nội dung kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức buổi làm việc UBND tỉnh Tiền Giang đầu tư công trình

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 124/TB-BGTVT nội dung kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức buổi làm việc UBND tỉnh Tiền Giang đầu tư công trình

            • 03/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực