Thông báo 125/TB-BGTVT

Thông báo số 125/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp giao ban bộ tháng 03/2008 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 125/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng họp giao ban bộ tháng 03/2008


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 125/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG HỒ NGHĨA DŨNG TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN BỘ THÁNG 03/2008

Ngày 31/03/2008, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì họp giao ban thường kỳ tháng 03/2008. Khách mời dự họp có đại diện Bộ Nội vụ. Dự họp có các Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức, Trần Doãn Thọ, Nguyễn Hồng Trường; Văn phòng Ban cán sự Đảng bộ, Đảng ủy cơ quan Bộ, Công đoàn GTVT VN, Công đoàn cơ quan Bộ, Đoàn TNCS HCM cơ quan Bộ; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các Vụ, Cục, Viện, Ban phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn Bộ, Trung tâm tin học, Văn phòng Ủy ban ATGTQG, Báo GTVT, Báo Bạn đường và Tạp chí GTVT.

Sau khi nghe Văn phòng Bộ trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 03/2008, trọng tâm công tác tháng 04/2008; ý kiến phát biểu của các Thứ trưởng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị…, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã kết luận như sau:

Bộ trưởng ghi nhận những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện công tác 3 tháng đầu năm. Tuy nhiên những khó khăn, vướng mắc liên tục phát sinh đã làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện các công việc.

Bộ trưởng phê duyệt nội dung công tác tháng 04/2008 của các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ đã được Văn phòng Bộ cập nhật trong báo cáo giao ban, ý kiến chỉ đạo của các Thứ trưởng đối với các cơ quan, đơn vị và nhấn mạnh thêm các vấn đề sau đây:

1. Công tác soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án:

- Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) đã làm việc tích cực, tương đối hiệu quả nên sau 7 lần dự thảo nội dung dự án Luật đã được thống nhất cao. Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập tiếp tục tích cực hoàn chỉnh dự thảo cuối cùng. Cục Đường bộ VN tập trung cao độ tham gia hoàn chỉnh dự thảo. Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch dự thảo các Nghị định thực hiện Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) thay thế các Nghị định cũ.

- Thanh tra Bộ chủ trì nghiên cứu đề án tổng thể về cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động của lực lượng thanh tra chuyên ngành giao thông, phối hợp với Vụ Pháp chế nghiên cứu và góp ý kiến đối với Luật Thanh tra (sửa đổi) những vấn đề liên quan đến thanh tra ngành. Xem xét việc giãn tiến độ xây dựng đề án tăng cường biên chế, trang thiết bị cho lực lượng thanh tra giao thông vận tải, báo cáo Bộ trưởng.

2. Công tác quy hoạch:

- Quy hoạch phát triển GTVT thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn sau 2020 đã được Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ trong lĩnh vực đường bộ và cảng biển, Thứ trưởng Trần Doãn Thọ xem xét chỉ đạo việc sử dụng tư vấn độc lập thẩm định lại quy hoạch đường sắt để giải trình bổ sung.

- Quy hoạch phát triển GTVT thủ đô Hà Nội đến năm 2020: tiếp tục giải trình để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, khẩn trương bổ sung thêm đường nối cầu Nhật Tân đến cảng hàng không quốc tế Nội Bài, điều chỉnh một số nội dung quy hoạch đường sắt đô thị.

- Thứ trưởng Trần Doãn Thọ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm việc với Văn phòng Chính phủ để sớm được phê duyệt các quy hoạch còn tồn đọng.

3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

- Cục Giám định chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án tiếp tục tập trung đề xuất các kiến nghị giải quyết vướng mắc về thể chế chính sách, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề liên quan.

- Vụ Kế hoạch Đầu tư và Cục Giám định chuẩn bị nội dung để tổ chức Hội nghị giao ban công tác xây dựng cơ bản quý I/2008, các Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện, các đề xuất kiến nghị.

4. Công tác vận tải, an toàn giao thông:

- Vụ Vận tải chủ trì phối hợp với Văn phòng Bộ, Văn phòng Ủy ban ATGTQG và các Vụ, Cục liên quan triển khai xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng và lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt.

- Cục Đường bộ VN chủ trì nghiên cứu đề án về phát triển vận tải công cộng.

- Vụ Vận tải theo dõi sát giá cước vận tải, phối hợp với các Cục quản lý chuyên ngành không cho phép doanh nghiệp tự ý tăng giá cước trong thời điểm hiện nay, góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát của Chính phủ.

- Vụ Vận tải phối hợp với Văn phòng Ủy ban ATGTQG chuẩn bị tổ chức Hội nghị an toàn giao thông quý I, tập trung vào chủ đề trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, gắn với quản lý vỉa hè trong đô thị, quản lý xe cơ giới 3 bánh, xe thô sơ 3, 4 bánh tự chế. Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chỉ đạo thực hiện.

5. Công tác khác:

- Vụ Tổ chức cán bộ:

+ Khẩn trương hoàn thành quy hoạch cán bộ trong tháng 4/2008;

+ Tích cực làm việc với các cơ quan của Văn phòng Chính phủ để sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định 34/2003/NĐ-CP

+ Tiến hành điều chỉnh bộ máy tổ chức, chức năng nhiệm vụ của một số cơ quan tham mưu, các Ban quản lý dự án.

+ Xây dựng kế hoạch tham gia thực hiện chương trình kiềm chế lạm phát của Chính phủ, tập trung vào: chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật công tác, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tạm dừng hoặc hủy bỏ các chuyến công tác nước ngoài chưa cấp thiết, không tổ chức các hội thảo, hội nghị không thực sự cần thiết.

+ Báo cáo tình hình thực hiện công tác cổ phần hóa doanh nghiệp; rà soát toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật quy định về trách nhiệm, mối quan hệ của Bộ với các tập đoàn, các tổng công ty 91, các doanh nghiệp cổ phần, thẩm quyền quản lý doanh nghiệp… báo cáo Bộ trưởng.

+ Thành lập đoàn kiểm tra xử lý các vướng mắc xảy ra giữa các cảng hàng không với các doanh nghiệp vận tải, dịch vụ hàng không.

- Các Vụ, Cục cần chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, thái độ làm việc của cán bộ công chức, giải quyết công việc nhanh chóng, đúng thẩm quyền không để ùn tắc, tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ xin thông báo để các đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo và các đơn vị liên quan thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các cơ quan, đơn vị dự họp;
- Các Ban QLDA thuộc Bộ;
- Công ty ĐTPT đường cao tốc VN;
- TCT Hàng không VN;
- Lưu VT, TH (6b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 125/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu125/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2008
Ngày hiệu lực03/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 125/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 125/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng họp giao ban bộ tháng 03/2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 125/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng họp giao ban bộ tháng 03/2008
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu125/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành03/04/2008
        Ngày hiệu lực03/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 125/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng họp giao ban bộ tháng 03/2008

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 125/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng họp giao ban bộ tháng 03/2008

           • 03/04/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/04/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực