Thông báo 125/TB-BYT

Thông báo 125/TB-BYT ý kiến kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến tại Hội nghị Tổng kết công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016

Nội dung toàn văn Thông báo 125/TB-BYT tổng kết công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản 2015 2016


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/TB-BYT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ NGUYỄN VIẾT TIẾN TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2016

Ngày 16/12/2015 tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị Tng kết công tác chăm sóc sức khe sinh sản (CSSKSS) năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016 do Gs.Ts Nguyễn Viết Tiến - Th trưng Bộ Y tế chủ trì. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em (SKBMTE), đại diện các đơn vị của Bộ Y tế có PGs.Ts. Nguyn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bs. Lê Ngọc Chính, Phó Bí thư Thường trực Đảng y Bộ Y tế, đại diện Văn phòng Bộ Y tế và Vụ Kế hoạch Tài chính; đại diện Lãnh đạo và cán bộ Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Viện Dinh dưng, Bệnh viện Từ Dũ Tp. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi đồng 1 Tp. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi đồng 2 Tp. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Bình Dân Tp. Hồ Chí Minh; các tỉnh, thành phố: Lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Bệnh viện đa khoa tỉnh (Khoa Sản); Bệnh viện Phụ Sản; Bệnh viện Sản Nhi của 63 tỉnh, thành phố. Các tổ chức quốc tế: UNICEF, SC.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết hoạt động CSSKSS năm 2015 và phương hướng năm 2016 của Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em, báo cáo công tác chỉ đạo tuyến năm 2015 của các bệnh viện Phụ Sản, bệnh viện Nhi và ý kiến phát biểu, thảo luận của các đơn vị, tỉnh, thành phố, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến đã kết luận chỉ đạogiao nhiệm vụ cho các đơn vị như sau:

1. Lãnh đạo Bộ ghi nhận và đánh giá cao những nlực của toàn thể các cán bộ công chức trong hệ thống CSSKSS, nhất là trong bối cảnh kinh phí đầu tư còn hạn hẹp, đời sng của cán bộ y tế còn nhiều khó khăn vất vả, đặc biệt là ở tuyến quận/huyện. Với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự nlực phấn đấu của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành, hy vọng công tác chăm sóc SKSS trong năm 2016 sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích đáng phấn khởi hơn nữa, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác của toàn ngành Y tế.

2. Lãnh đạo Bộ Y tế luôn xác định chăm sóc sức khe sinh sản, sức khỏe bà mẹ trẻ em là nội dung công tác ưu tiên của ngành. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt năm 2015, năm bản lề thực hiện giai đoạn 1 Chiến lược Quốc gia về Dân s SKSS, công tác CSSKSS cũng còn nhiều bất cập và bộc lộ một shạn chế cần sớm được khắc phục. Đó là:

- Tử vong mẹ, tử vong trẻ em, suy dinh dưỡng trẻ em tuy đã giảm nhưng còn có sự khác biệt rt lớn giữa các vùng, min, gia thành thị và nông thôn, gia đng bng và min núi.

- Hệ thống cung cấp các dịch vụ CSSKSS còn nhiều hạn chế bất cập. Cơ sở vật chất và trang thiết bị còn nhiu khó khăn, chưa đáp ứng nhiệm vụ được giao cũng như nhu cầu CSSKSS của nhân dân; Đội ngũ cán bộ sản nhi còn thiếu về số lượng, trình độ chuyên môn còn hạn chế nhất là ở tuyến huyện và xã.

- Đầu tư ngân sách còn hạn hẹp, chưa tương xng với nhiệm vụ và nhu cầu CSSKSS của người dân. Nhng thực tế trên đang đặt ra cho công tác CSSKSS trong nhng năm tiếp theo nhiều thách thức cần phải giải quyết với sự tham gia vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị.

3. Về định hướng năm 2016, Lãnh đạo Bộ Y tế nhất trí với đề xuất của Vụ SKBMTE như trong báo cáo đã đề cập. Tuy nhiên, Bộ Y tế cũng yêu cầu Vụ SKBMTE tiếp tục tham mưu cho Lãnh đạo Bộ chỉ đạo hệ sức khỏe sinh sản tập trung thực hiện tốt một số nội dung chính sau:

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thành các đề án, dự án theo chương trình đã được phê duyệt; rà soát, bổ sung cập nhật các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, các quy trình, hướng dẫn chuyên môn để làm cơ sở cho địa phương triển khai các can thiệp về SKSS.

- Hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp để duy trì những kết quả Mục tiêu thiên niên kỷ về giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh đã đạt được trong những năm qua, tiến tới các Mục tiêu phát triển bền vững.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống CSSKSS từ trung ương đến cơ sở, từng bước phát triển về số lượng, nâng cao về chất lượng CSSKSS, đặc biệt chú trọng đến những vùng khó khăn

- Rà soát, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng phần mềm cơ s dliệu quản lý việc cho/nhận tinh trùng, trứng của các cơ sở được thực hiện kthuật thụ tinh trong ống nghiệm.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế trong việc thực hiện các quy định, quy trình, hướng dẫn chuyên môn kthuật như: Hướng dẫn quốc gia về CSSKSS, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế về giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh; Quyết định số 5231/QĐ-BYT ngày 28/12/2010 Hướng dẫn chẩn đoán, xử trí cấp cứu tai biến sản khoa; Quyết định số 1142/QĐ-BYT ngày 18/04/2011 Hướng dẫn tổ chức thực hiện đơn nguyên sơ sinh và góc sơ sinh tại các tuyến y tế. Đặc biệt đối với cơ sở y tế tư nhân cần lưu ý nội dung và phạm vi hành nghề, cán bộ cung cấp dịch vụ phải được đào tạo.

- Trong triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh, việc thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh (CDC) cần lộ trình đến năm 2020. Hiện tại, Bộ Y tế chưa có chủ trương sáp nhập các Trung tâm CSSKSS tuyến tỉnh. Tuy nhiên, theo quy định của Thông tư 51, các tỉnh cũng không được thành lập các Trung tâm chuyên khoa mới.

Đnghị Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em phối hợp chặt chẽ cùng Vụ Tổ chức cán bộ nắm bắt tình hình thực hiện ở địa phương để kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong việc duy trì sự ổn định và phát triển mạng lưới chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước cũng như Lãnh đạo Bộ Y tế đã giao cho hệ sức khỏe sinh sản, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu CSSKBMTE/CSSKSS của người dân.

Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Y tế, Văn phòng Bộ xin thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyn Viết Tiến để các đơn vị, các tnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Các Đồng chí Thứ trưởng (để b/c);
- Sở Y tế 63 t
nh, thành phố (để thực hiện);
- Trung
m CSSKSS 64 tỉnh, tp (để t.hiện);
- Vụ Tổ chức cán bộ (để thực hiện);
- Các đơn vị dự hội nghị TK (đ
t.hiện);
- Lưu: VT, VPB1.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Nguyễn Xuân Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 125/TB-BYT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu125/TB-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2016
Ngày hiệu lực25/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 125/TB-BYT

Lược đồ Thông báo 125/TB-BYT tổng kết công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản 2015 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 125/TB-BYT tổng kết công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản 2015 2016
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu125/TB-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Xuân Trường
        Ngày ban hành25/02/2016
        Ngày hiệu lực25/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 125/TB-BYT tổng kết công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản 2015 2016

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 125/TB-BYT tổng kết công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản 2015 2016

           • 25/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực