Thông báo 127/TB-UBND

Thông báo số 127/TB-UBND về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp Ban chỉ đạo CNTT Tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 127/TB-UBND kết luận đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Trường cuộc họp Ban chỉ đạo CNTT Tỉnh Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 127/TB-UBND

Vinh, ngày 17 tháng 04 năm 2006 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO CNTT TỈNH NGHỆ AN

Ngày 12 tháng 04 năm 2006, tại văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Hồng Trường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo CNTT tỉnh đã chủ trì buổi làm việc của Ban chỉ đạo CNTT để đánh giá hoạt động của Ban chỉ đạo năm 2005, nhiệm vụ trọng tâm năm 2006; đánh giá tình hình thực hiện Đề án 17 về phát triển nguồn nhân lực CNTT trong trường phổ thông (theo Quyết định số 1259/QĐ-UB); các vấn đề liên quan đến Đề án “Nâng cấp trang thông tin điện tử Nghệ An” và Đề án “Thành lập Hội tin học Nghệ An”. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các sở: Giáo dục - Đào tạo, Tài chính, Khoa học và công nghệ, Văn hoá -Thông tin.

Sau khi nghe đồng chí Phó ban Ban chỉ đạo báo cáo hoạt động của Ban chỉ đạo năm 2005, nhiệm vụ trọng tâm năm 2006; đồng chí Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Báo cáo tình hình thực hiện Dự án Phát triển nguồn nhân lực CNTT trong trường phổ thông của Sở Giáo dục – Đào tạo; Báo cáo Đề án “Nâng cấp trang thông tin điện tử Nghệ An” của Trung tâm CNTT Nghệ An và Đề án “Thành lập Hội tin học Nghệ An” của Sở Bưu chính, Viễn thông; Các ý kiến phát biểu của các thành viên Ban chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo CNTT của tỉnh kết luận như sau:

1. Đánh giá các hoạt động năm 2005.

a. Kết quả đạt được.

Sau khi kiện toàn hoạt động của Ban chỉ đạo CNTT có nhiều chuyển biến tích cực đối với việc ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh; việc ứng dụng CNTT ở các cấp, các ngành được quan tâm hơn; Công tác triển khai Đề án Tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước (Đề án 112), Đề án Tin học hoá hoạt động của các cơ quan Đảng (Đề án 47) bước đầu thu được kết quả khá, hạ tầng CNTT được trang bị khá đồng bộ; Tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 58/CT-TW của bộ Chính trị được Ban chỉ đạo Quốc gia về CNTT đánh giá cao; Đã đề ra được Chương trình hành động của Ban, chủ động rà soát các đề án về CNTT của UBND tỉnh giao, để đôn đốc triển khai thực hiện.

b. Tồn tại:

Việc xây dựng chiến lược phát triển của ngành; xây dựng trụ sở làm việc của Sở BCVT và Trung tâm CNTT còn chậm; Kết quả thu được từ việc triển khai Đề án 112, Đề án 47 chỉ ở mức khiêm tốn, chưa trang bị đồng bộ hệ thống mạng cục bộ (LAN) cho các sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị. Các phần mềm dùng chung triển khai chưa hiệu quả; Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của Lãnh đạo các cấp, các ngành về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá còn hạn chế, chưa thống nhất; các cơ sở đào tạo chưa hiệu quả, chưa có sự quản lý chặt chẽ; Mặt khác, nguồn kinh phí đầu tư cho CNTT còn thấp so với nhu cầu; Chưa có cơ chế, chính sách phù hợp khuyến khích ứng dụng và phát triển CNTT cũng như chính sách thu hút nhân lực có trình độ chuyên môn cao.

2. Định hướng hoạt động thời gian tới.

Ngoài các nội dung được Thường trực Ban chỉ đạo CNTT thông qua trong cuộc họp ngày 16 tháng 01 năm 2006 tại Thông báo Số 20 /TB-UBND.TrT, Hội nghị định hướng thêm một số nội dung sau:

Tiếp tục quán triệt Chỉ thị 58/CT.TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH”, tăng cường chỉ đạo quản lý Nhà nước theo Chỉ thị số 14/CT.UBND của UBND tỉnh Nghệ An nhằm không ngừng nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp và toàn dân về vai trò, vị trí của CNTT-TT.

Chỉ đạo triển khai Đề án 112 (Giai đoạn 2), tích cực tổ chức khai thác, sử dụng các phần mềm của đề án vào các hoạt động nghiệp vụ, quản lý và điều hành sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước; Phối hợp với các ban, ngành liên quan tiến hành kiểm tra các hoạt động liên quan đến việc triển khai các Đề án 112, Đề án 47 (tập trung vào các sở, ban, ngành cấp tỉnh).

Nhanh chóng triển khai công tác đào tạo CNTT trong trường phổ thông, nâng cao chất lượng đào tạo tin học trong khối cán bộ công chức, viên chức.

Đẩy mạnh xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT-TT để sớm thực hiện Đề án “Đưa Internet về nông thôn”.

Tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển thị trường CNTT ở địa phương.

Giao cho Sở Bưu chính, Viễn thông:

1. Nhanh chóng trình UBND tỉnh phê duyệt các đề án: “Xây dựng Vinh thành trung tâm CNTT-TT của vùng Bắc Trung Bộ”, “Nâng cấp, phát triển Website Nghệ An” (thuộc giai đoạn 1 của Đề án Xây dựng Cổng thông tin điện tử Nghệ An).

2. Hướng dẫn các ngành, các huyện lập kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển CNTT phù hợp và khả thi.

3. Tham mưu cho UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XVI ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh Nghệ An.

4. Tham mưu cho UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh uỷ khoá XVI xin chủ trương nâng cấp trang Web Nghệ An và hoàn thành để đưa vào sử dụng có hiệu quả trước ngày 30/6/2006; Phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện đề án Thành lập Hội tin học Nghệ An để xin ý kiến Thường trực Tỉnh uỷ.

5. Phối hợp với các ban, ngành xây dựng kế hoạch và tổ chức các cuộc thi “Tin học trong khối cán bộ công chức” dự kiến vào Quý 4 và tiếp tục duy trì cuộc thi “Tin học trẻ không chuyên tỉnh Nghê An lần thứ XII” vào tháng 7 hàng năm.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng Trường – Phó chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo CNTT của tỉnh tại Hội nghị Ban chỉ đạo CNTT của tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các ngành, các cấp, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

TL.CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG 
Nguyễn Quang Trạch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 127/TB-UBND

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu127/TB-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/2006
Ngày hiệu lực17/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 127/TB-UBND

Lược đồ Thông báo 127/TB-UBND kết luận đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Trường cuộc họp Ban chỉ đạo CNTT Tỉnh Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 127/TB-UBND kết luận đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Trường cuộc họp Ban chỉ đạo CNTT Tỉnh Nghệ An
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu127/TB-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Quang Trạch
        Ngày ban hành17/04/2006
        Ngày hiệu lực17/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 127/TB-UBND kết luận đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Trường cuộc họp Ban chỉ đạo CNTT Tỉnh Nghệ An

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 127/TB-UBND kết luận đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Trường cuộc họp Ban chỉ đạo CNTT Tỉnh Nghệ An

              • 17/04/2006

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/04/2006

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực