Thông báo 127/TB-VPCP

Thông báo 127/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi họp về xử lý vướng mắc đối với Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 127/TB-VPCP 2020 kết luận Phó Thủ tướng xử lý vướng mắc đối với Dự án đường cao tốc


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI BUỔI HỌP VỀ XỬ LÝ VƯỚNG MẮC ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC BẾN LỨC - LONG THÀNH

Ngày 19 tháng 3 năm 2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì buổi họp về xử lý khó khăn, vướng mắc đối với Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành. Tham dự buổi họp có Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể; lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ và đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao. Sau khi nghe Bộ Giao thông vận tải báo cáo về tình hình triển khai Dự án, Phó Thtướng Trịnh Đình Dũng đã kết luận như sau:

Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành (Dự án); Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cùng với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao và các cơ quan có liên quan đã tích cực nghiên cứu các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho Dự án. Tuy nhiên, do có nhiều vướng mắc trong cơ chế, chính sách áp dụng pháp luật có liên quan nên Dự án, ảnh hưởng đến Hiệp định vay vốn với các nhà tài trợ nước ngoài và đang bị chậm tiến độ. Để sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với Dự án, yêu cầu các Bộ, cơ quan có liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thành thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để trước mắt tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động đầu tư của doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trong đó xác định rõ cơ quan chủ quản và cấp quyết định đầu tư Dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan có liên quan khn trương nghiên cứu, báo cáo Chính phủ về sử dụng ngân sách nhà nước bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA do VEC làm chủ đầu tư.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 696/VPCP-KTTH ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về xử lý vướng mắc liên quan đến bố trí vốn nước ngoài đối với các dự án do VEC làm chủ đầu tư.

4. Sau khi Nghị quyết của Chính phủ được ban hành, Bộ Tài chính có văn bản thông báo cho Ngân hàng Phát triển châu Á biết phía Việt Nam đang tiến hành thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư và gia hạn Hiệp định vay đối với Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đến ngày 01 tháng 6 năm 2021.

5. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai khẩn trương giải quyết các tồn tại, vướng mắc, hoàn thành giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công theo đúng yêu cầu về tiến độ Dự án.

6. Giao Bộ Giao thông vận tải rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc đối với Dự án nêu trên; đề xuất giải pháp khả thi, chặt chẽ, đúng pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 3 năm 2020.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: GTVT, TP, KHĐT, TC, NG;
-
UBND TP. H Chí Minh;
- UBND các tỉnh: Đồng Nai, Long An;
- UB Quản lý vốn NN tại DN;
- TCT ĐTPT Đường cao tốc VN;
- VPCP: BTCN
, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KTTH, QHQT;
- Lưu VT, CN (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 127/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu127/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2020
Ngày hiệu lực26/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(28/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 127/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 127/TB-VPCP 2020 kết luận Phó Thủ tướng xử lý vướng mắc đối với Dự án đường cao tốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 127/TB-VPCP 2020 kết luận Phó Thủ tướng xử lý vướng mắc đối với Dự án đường cao tốc
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu127/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành26/03/2020
        Ngày hiệu lực26/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (28/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 127/TB-VPCP 2020 kết luận Phó Thủ tướng xử lý vướng mắc đối với Dự án đường cao tốc

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 127/TB-VPCP 2020 kết luận Phó Thủ tướng xử lý vướng mắc đối với Dự án đường cao tốc

              • 26/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực