Thông báo 1278/TB-BHXH

Thông báo 1278/TB-BHXH năm 2016 kết luận của lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Hội nghị về khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân

Nội dung toàn văn Thông báo 1278/TB-BHXH kết luận khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cơ sở khám chữa bệnh tư nhân 2016


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1278/TB-BHXH

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA LÃNH ĐẠO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM TẠI HỘI NGHỊ VỀ KHÁM, CHỮA BỆNH BHYT VỚI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TƯ NHÂN

Ngày 11/3/2016 tại Hà Nội và ngày 14/3/2016 tại Thành phố HChí Minh, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã phối hợp với Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam (Hiệp hội BVTNVN) tổ chức Hội nghị về khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT). Tham dự Hội nghị, về phía BHXH Việt Nam có đi din Lãnh đạo Ngành, một số Ban, Vụ, đại diện BHXH một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; về phía Hiệp hội BVTNVN có Lãnh đạo Hiệp hội và đại diện các cơ sở KCB tư nhân trên toàn quc.

Tại Hội ngh, Ban Thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam) đã trình bày báo cáo về chính sách BHYT ở Việt Nam và đánh giá tình hình thực hiện tại các cơ s y tế tư nhân. Theo đó, hiện tại trên cả nước có 364 cơ sở tư nhân có hợp đồng KCB BHYT với cơ quan BHXH, trong đó 159 bệnh viện (chủ yếu là bệnh viện đa khoa), chiếm 17% tổng số cơ sở KCB BHYT. Với 2.864.000 th BHYT đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB tư nhân trong năm 2015 và hơn 5 triệu lượt KCB BHYT, các cơ sở y tế này đã góp một phần quan trọng trong việc đảm bảo quyền lợi cho người có th BHYT. Bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế trong thực hiện công tác KCB BHYT tại các cơ sở y tế nhân như: chưa thu hút được nhiều bệnh nhân BHYT, công suất sử dụng giưng bnh còn thp so với quy mô đầu tư do các quy định về chuyn tuyến, vn còn tình trng lm dụng trong chđịnh dịch vụ y tế tại một số cơ sở KCBnhân,...

Sau khi nghe phát biểu của các đơn vị, phản ánh của Hiệp hội BVTNVN về các khó khăn, vưng mc trong thực hiện công tác KCB BHYT, Lãnh đạo BHXH Việt Nam kết luận như sau:

Thời gian qua, các cơ sở y tế tư nhân đã có nhiều cố gắng trong việc KCB cho ngưi có thẻ BHYT góp phần tích cực vào thực hiện chính sách BHYT và giảm quá tải cho tuyến trên. Các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và t chc thực hiện KCB BHYT đã và đang được tháo gỡ, tạo thuận lợi cho các cơ s y tế tư nhân và người bệnh BHYT như: mức giá dịch vụ có kết cấu cả phụ cấp đặc thù, tiền lương được áp dụng ngay từ 01/03/2016; quy định về đăng ký KCB ban đu; KCB thông tuyến huyện được áp dụng bình đẳng như đối với bệnh viện công lập; vướng mắc về mua sắm, sử dụng thuốc đã cơ bản được giải quyết, tạo thuận lợi cho các cơ sở y tế tư nhân; … Tuy nhiên, vẫn còn một số bất cập trong việc thực hiện KCB BHYT tại các cơ sở y tế tư nhân như chưa thu hút được nhiều bệnh nhân, công suất sử dụng giường bệnh còn thấp so với quy mô đầu tư do các quy định về chuyển tuyến, về mức giá dịch vụ và danh mục thuốc BHYT,...

* Để giải quyết các kiến nghị của Hiệp hội BVTNVN và các cơ sở y tế tư nhân, Lãnh đạo BHXH Việt Nam chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Yêu cu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện việc xác đnh, phân bổ đăng ký KCB BHYT ban đầu theo đúng quy định tại Thông tư s 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế và Công văn hướng dẫn số 4239/BHXH-CSYT ngày 02/11/2015 của BHXH Việt Nam, đảm bảo quyền lợi của người có thBHYT và sự công bằng giữa các cơ sở KCB công lập và ngoài công lập.

2. Giao Ban Thực hiện chính sách BHYT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng văn bản hướng dẫn việc thanh toán chi phí KCB do bác sĩ, chuyên gia đang công tác tại các bệnh viện công lập ký hợp đồng làm việc với các cơ sở KCB tư nhân.

3. Về việc tạm thi xác định hạng, tuyến KCB và thanh toán chi phí KCB không đúng tuyến tại các cơ sở y tế tư nhân

- Yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với các sở y tế tư nhân thng nht áp mức giá dịch vụ y tế tương đương hạng của bệnh viện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của liên Bộ Y tế - Tài chính về thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Giao Ban Thực hiện chính sách BHYT tham mưu hướng dẫn việc bệnh viện áp dụng giá tương đương bệnh viện hạng III thì được tạm thời xếp tuyến huyện, bệnh viện hạng II xếp tuyến tỉnh và bệnh viện hạng I xếp tuyến Trung ương.

- Đối với các bệnh viện tư nhân điều chnh từ tương đương bệnh viện hạng II (năm 2015) xuống tương đương bệnh viện hạng III (năm 2016), yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện theo khoản 3, Công văn số 943/BHXH-CSYT ngày 21/3/2016 của BHXH Việt Nam.

- Yêu cầu BHXH tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Sở Y tế để xác định tuyến KCB BHYT và hướng dẫn việc chuyển tuyến KCB BHYT theo quy định của Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 và Công văn s978/BYT-BH ngày 25/02/2016 của Bộ Y tế, không phân biệt cơ sở KCB công lập hay ngoài công lập.

4. Giao Ban Thực hiện chính sách BHYT phối hợp với Ban Dược và vật tư y tế và các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất việc sử dụng thuốc của hạng bệnh viện cao hơn (đặc biệt là các thuốc kháng sinh, thuốc chống nấm) nhm tạo thuận lợi cho các cơ sở tuyến KCB hạng III, hạng IV có đủ điều kiện về chuyên môn để chẩn đoán, điều trị một số bệnh lý tương đi phức tạp.

5. Bo hiểm xã hội các tnh, thành phố phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở KCB bổ sung vào danh mục thuốc đấu thầu các loại chai dịch có dung tích phù hợp với nhu cầu điều trị của cơ sở KCB (ví dụ chai dịch có dung tích 100 ml, 200ml... sử dụng để pha thuốc tiêm, truyền), tránh tình trạng lãng phí trong sử dụng khi trong danh mục thuốc trúng thầu chỉ có loại chai 500ml. Giao Ban Thực hiện chính sách BHYT phối hp với các đơn vị liên quan hướng dẫn việc thanh toán đối với trường hợp cơ sở KCB đã sử dụng cho người bệnh BHYT chai dịch có dung tích nhỏ hơn loại đã trúng thầu.

6. Giao Ban Thực hiện chính sách BHYT tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan của Bộ Y tế, Bộ Tài chính để xây dựng và ban hành hướng dẫn về thực hiện và thanh toán chi phí KCB BHYT tại các Phòng khám bác sỹ gia đình.

* Một số đề nghị đối với Hiệp hội BVTNVN và các cơ sở y tế tư nhân

- Đ nghHiệp hội BVTNVN tiếp tục làm tốt vai trò là người đại diện cho các cơ sở y tế tư nhân; thường xuyên cập nhật, phổ biến đến các thành viên của Hiệp hội BVTNVN các văn bản chính sách, pháp luật liên quan đến BHYT, đặc biệt là công tác KCB BHYT.

- Đnghị các cơ sở y tế tư nhân:

+ Nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật về KCB và chế độ, chính sách BHYT;

+ Phát huy và sử dụng hiệu quả tiềm năng về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực để tham gia có hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân;

+ Chỉ định thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật phù hợp với tình trạng bệnh lý của người bệnh, đảm bảo tiết kiệm, an toàn và hiệu quả;

+ Kịp thi phản ánh các khó khăn, vướng mắc liên quan đến KCB BHYT đến cơ quan BHXH.

Trên đây là ý kiến kết luận của Lãnh đạo BHXH Việt Nam tại Hội nghị với Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, BHXH Việt Nam thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng Giám đc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc (để b/c);
- BHXH các tỉnh, th
ành phố;
- BHXH BQP, CAND;
- Các đ/v: CSYT, GĐB, GĐN, DVT, ST, BT, PC;
- Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam;
- Lưu: VT, VP (TH).

TL. TNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Xuân Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1278/TB-BHXH

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu1278/TB-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/04/2016
Ngày hiệu lực06/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1278/TB-BHXH

Lược đồ Thông báo 1278/TB-BHXH kết luận khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cơ sở khám chữa bệnh tư nhân 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 1278/TB-BHXH kết luận khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cơ sở khám chữa bệnh tư nhân 2016
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu1278/TB-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýVũ Xuân Hiển
        Ngày ban hành06/04/2016
        Ngày hiệu lực06/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 1278/TB-BHXH kết luận khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cơ sở khám chữa bệnh tư nhân 2016

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 1278/TB-BHXH kết luận khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cơ sở khám chữa bệnh tư nhân 2016

           • 06/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực