Thông báo 128/TB-BGTVT

Thông báo số 128/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng thường trực Bộ Giao thông vận tải Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 128/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức họp kiểm điểm tiến độ dự án đường cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 128/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC BỘ GTVT NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC CẦU GIẼ - NINH BÌNH

Ngày 22 tháng 3 năm 2008, Thứ trưởng Thường trực Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức đã chủ trì kiểm tra tình hình thực hiện dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Cùng tham gia có Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Vụ Kế hoạch Đầu tư, Vụ Khoa học Công nghệ, Cục Giám định & QLCL CTGT; Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (Chủ đầu tư dự án); Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải; Tư vấn giám sát Q.C.I; Các nhà thầu thi công: Tổng công ty XDCTGT 1; Tổng công ty XDCTGT 5; Tổng công ty XDCTGT 6; Tổng công ty XDCTGT 8; Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn và Công ty Xây dựng 319 (Bộ Quốc phòng).

Sau khi kiểm tra hiện trường, Thứ trưởng đã chủ trì cuộc họp tại trụ sở Ban Quản lý dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Cùng tham dự có Lãnh đạo, Đại diện các cơ quan địa phương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam; Sở GTVT Nam Định và UBND các huyện có dự án đi qua.

Sau khi nghe Lãnh đạo Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, các đơn vị Tư vấn, Nhà thầu, báo cáo tình hình thực hiện dự án và ý kiến, kiến nghị của Lãnh đạo, Đại diện các địa phương, các Vụ, Cục Giám định & QLCL CTGT thuộc Bộ GTVT, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức kết luận như sau:

1. Đánh giá chung:

Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình là dự án đầu tiên xây dựng tại phía Bắc, nằm trong quy hoạch đường cao tốc Bắc - Nam, cũng là dự án đầu tiên giao cho Nhà đầu tư thực hiện theo phương thức đầu tư xây dựng - khai thác hoàn vốn, bằng nguồn vốn phát hành trái phiếu công trình và các nguồn vốn khác. Đến nay, tiến độ dự án bị chậm so với yêu cầu do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan như sau:

- Nguyên nhân khách quan:

+ Cơ chế quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Nhà nước có sự thay đổi trong quá trình thực hiện (theo các Nghị định số 16/2005/NĐ-CP Nghị định số 112/2006/NĐ-CP Nghị định số 99/2007/NĐ-CP)

+ Chính sách về giải phóng mặt bằng, giá bồi hoàn đất có nhiều thay đổi (theo các Nghị định số 197/2004/NĐ-CP Nghị định số 84/2007/NĐ-CP) gây khó khăn cho các địa phương trong việc tổ chức thực hiện công tác GPMB.

+ Giá cả thị trường trong nước và quốc tế có những biến động phức tạp, đặc biệt là giá một số vật tư, vật liệu chủ yếu tăng đột biến từ năm 2007.

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Việc lựa chọn các đơn vị thi công dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình được thực hiện theo phương thức đấu thầu rộng rãi, tuy nhiên các đơn vị thi công có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chưa thực sự chủ động trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo đúng các điều kiện của hợp đồng đã được ký kết với Chủ đầu tư.

+ Năng lực tài chính của các nhà thầu thời gian vừa qua không đáp ứng yêu cầu thi công dự án. Các nhà thầu không thực hiện nghiêm túc việc quản lý, huy động nhân sự, thiết bị máy móc thi công theo đúng các điều kiện của hợp đồng.

2. Một số giải pháp thực hiện để đẩy nhanh tiến độ

Để kịp thời giải quyết các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện ngay một số giải pháp như sau:

2.1. Về việc điều chỉnh giá:

- Rà soát lại toàn bộ khối lượng thực hiện từ khi dự án được khởi công xây dựng, phân khai khối lượng thực hiện tương ứng với hiệu lực quy định của từng Nghị định (số 16/2005/NĐ-CP 112/2006/NĐ-CP 99/2007/NĐ-CP…) và các điều kiện hợp đồng đã ký. Xác định chính xác khối lượng được điều chỉnh giá phù hợp với các quy định tại Thông tư số 05/2008/TT-BXD các quy định của Bộ GTVT và điều kiện của hợp đồng có xét đến khối lượng bị chậm do các nguyên nhân khách quan, để làm cơ sở cho việc điều chỉnh giá.

- Chủ đầu tư chỉ đạo các bộ phận liên quan xác định thời điểm thanh toán, tính trượt giá theo đúng các quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các số liệu tính toán.

- Về việc xác định giá phù hợp và chứng từ hợp lệ:

+ Thành lập Tổ công tác liên ngành với thành phần gồm: Chủ đầu tư; Tư vấn thiết kế; Sở Tài chính, Sở Xây dựng của địa phương; Vụ KHĐT, Cục Giám định & QLCL CTGT, để nghiên cứu, đề xuất xử lý các vấn đề về giá… Giao VEC soạn thảo quy chế làm việc của Tổ công tác trình Bộ ban hành. Giao Cục Giám định & QLCL CTGT soạn thảo văn bản Bộ gửi các địa phương đề nghị tạo điều kiện và phối hợp thực hiện.

+ VEC làm việc với Tổng cục Thống kê hoặc các địa phương để thống nhất các chỉ số giá riêng cho từng loại vật liệu đưa vào công thức tính trượt giá cho phù hợp.

+ Bộ GTVT tiếp tục làm việc với các Bộ, ngành về việc “Chứng từ, hóa đơn hợp lệ” để xác định rõ trách nhiệm của nơi phát hành hóa đơn, chứng từ trong quá trình thanh toán.

2.2. Về việc tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

Bộ thống nhất chủ trương cho phép Chủ đầu tư xem xét, giải quyết tạm ứng hợp đồng theo quy định hiện hành và khả năng nguồn vốn. Vận dụng tối đa mức tạm ứng vật liệu, bán thành phẩm theo quy định cho các nhà thầu để giải quyết các khó khăn về tài chính.

Các nhà thầu phải bố trí nhân sự có đủ năng lực thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán, điều chỉnh giá.

2.3. Công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường:

Yêu cầu các nhà thầu thực hiện nghiêm túc các quy định đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn giao thông trong quá trình thi công, vận chuyển vật tư, vật liệu và giữ gìn vệ sinh môi trường… Nhà thầu phải thực hiện tốt việc duy tu, sửa chữa đường công vụ để đảm bảo việc đi lại bình thường cho người dân trong khu vực. Nếu có hư hỏng đường địa phương, nhà thầu phải hoàn trả sau khi thi công xong. Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án phải bố trí cán bộ có chuyên môn phù hợp thực hiện quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động.

2.4. Công tác giải phóng mặt bằng:

Bộ thống nhất với ý kiến của Lãnh đạo các tỉnh Hà Tây, Hà Nam, Nam Định về tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án, cụ thể như sau:

- Tỉnh Hà Tây: 30/4/2008 hoàn thành toàn bộ công tác GPMB.

- Tỉnh Hà Nam: 30/9/2008 hoàn thành toàn bộ công tác GPMB.

- Tỉnh Nam Định: 31/5/2008 hoàn thành GPMB gói thầu số 7 và 31/10/2008 hoàn thành GPMB các gói thầu còn lại.

2.5. Xử lý kỹ thuật và các vấn đề khác:

Bộ thống nhất chủ trương giao Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (giai đoạn 2) trong đó có việc hoàn chỉnh phương án thiết kế nút giao Lạc Chính.

Đồng ý về nguyên tắc đề xuất của Tư vấn thiết kế và kiến nghị của địa phương về việc thay đổi thiết kế cống hộp thoát nước tại Km251+320 (cầu Tự Do) thuộc gói thầu số 6. Chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ GTVT (qua Cục Giám định & QLCL CTGT) xem xét, chấp thuận theo đúng quy định.

Chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu xử lý các vấn đề kỹ thuật đảm bảo tiến độ dự án. Trường hợp cần thiết nghiên cứu đề xuất thay đổi các giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo tiến độ chung của dự án trình Bộ GTVT xem xét quyết định.

Chủ đầu tư làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế (TEDI) hoàn chỉnh thiết kế tổng thể cho toàn dự án, đảm bảo đồng bộ trong quá trình khai thác, vận hành bao gồm tất cả các hạng mục liên quan: trạm thu phí, trạm dịch vụ, nhà điều hành, hệ thống thông tin kiểm soát giao thông…

Trên đây là kết luận của Thứ trưởng Thường trực Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ GTVT, Văn phòng Bộ thông báo các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- VEC (để th/h);
- Lưu: VT, CGĐ (3b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 128/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu128/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2008
Ngày hiệu lực03/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 128/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 128/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức họp kiểm điểm tiến độ dự án đường cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 128/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức họp kiểm điểm tiến độ dự án đường cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu128/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành03/04/2008
        Ngày hiệu lực03/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Thông báo 128/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức họp kiểm điểm tiến độ dự án đường cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình

         Lịch sử hiệu lực Thông báo 128/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức họp kiểm điểm tiến độ dự án đường cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình

         • 03/04/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 03/04/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực