Thông báo 128/TB-VPCP

Thông báo 128/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại buổi làm việc với cơ quan Thường trực và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 128/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng buổi làm việc Ban Chỉ đạo 138/CP 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG HÒA BÌNH, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 138/CP TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC VÀ VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO 138/CP

Ngày 09 tháng 6 năm 2016, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP đã làm việc với cơ quan Thường trực và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP; Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP; Kiều Đình Thụ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Ban Chỉ đạo 138/CP; đại diện lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP. Sau khi nghe đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an báo cáo về tổ chức, hoạt động và những công việc trọng tâm thời gian tới của Ban Chỉ đạo 138/CP và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP kết luận như sau:

Thời gian qua, cơ quan Thường trực và Văn phòng Thường trực đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt từ đầu năm đến nay đã hoàn thành một số công tác nổi bật là: Tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chính phủ tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; tham mưu cho Chính phủ tổng kết 5 năm thực hiện các Chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người giai đoạn 2011 - 2015; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2016 - 2020.

Phòng, chống tội phạm là một công tác quan trọng, thường xuyên, liên tục và lâu dài đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng Công an nhân dân làm nòng cốt. Thời gian tới, cơ quan Thường trực và bộ phận Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo phải chủ động hơn nữa trong việc nắm tình hình, tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chng tội phạm. Trước mắt, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo, đồng thời sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, trong đó cần quy định rõ ràng, cụ thể hơn cơ chế phối hợp, chế độ thông tin, báo cáo và trách nhiệm của từng Thành viên Ban Chỉ đạo.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030; đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc xây dựng các đề án thành phần của Chiến lược trong năm 2016.

- Rà soát các nhiệm vụ công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo để chủ động tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội, chiến lược, chương trình của Chính phủ và các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Cơ quan Thường trực xây dựng Kế hoạch thành lập các Đoàn công tác do các Ủy viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra tại một số địa phương trọng điểm.

- Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực các cơ quan và cán bộ làm công tác phòng, chống tội phạm về khả năng phát hiện, dự báo chính xác, kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm phi truyền thống; ưu tiên cho công tác giám định đáp ứng yêu cu điều tra, truy tố, xét xử; có cơ chế phù hợp huy động các nguồn kinh phí hợp pháp cho công tác phòng, chống tội phạm.

- Nghiên cứu, đề xuất phương án kiện toàn, sáp nhập các tổ chức phối hợp liên ngành do lãnh đạo Chính phủ đứng đầu cùng có chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm theo hướng bảo đảm tính thống nhất, không trùng dẫm trong công tác chỉ đạo.

- Bộ Công an chuẩn bị kỹ nội dung và các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc lồng ghép nội dung sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016 của Ban Chỉ đạo với tổ chức quán triệt, triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030 và quán triệt, triển khai Chương trình hành động phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020, sau khi Ban Bí thư ban hành Kết luận chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg, PTTg Trương Hòa Bình (để báo cáo);
- Thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP;
- C42 (Bộ Công an);
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.I, PL, KGVX;
-Lưu: VT, NC (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 128/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu128/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2016
Ngày hiệu lực14/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 128/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 128/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng buổi làm việc Ban Chỉ đạo 138/CP 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 128/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng buổi làm việc Ban Chỉ đạo 138/CP 2016
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu128/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýKiều Đình Thụ
        Ngày ban hành14/06/2016
        Ngày hiệu lực14/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 128/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng buổi làm việc Ban Chỉ đạo 138/CP 2016

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 128/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng buổi làm việc Ban Chỉ đạo 138/CP 2016

             • 14/06/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/06/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực