Thông báo 1289/TB-BNN-VP

Thông báo 1289/TB-BNN-VP kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp Ban điều hành Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp, thủy sản tổng kết năm 2012, kế hoạch năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 1289/TB-BNN-VP kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp Ban


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1289/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP BAN ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP, THỦY SẢN TỔNG KẾT NĂM 2012, KẾ HOẠCH NĂM 2013

Ngày 26 tháng 2 năm 2013, Bộ trưởng Cao Đức Phát - Trưởng Ban điều hành “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020” và “Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản đến năm 2020” (gọi chung là Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp, thủy sản) đã chủ trì cuộc họp Ban điều hành đánh giá hoạt động năm 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013 của Chương trình. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban điều hành Chương trình Công nghệ sinh học nông nghiệp, thủy sản và đại diện các Vụ có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sau khi nghe Chánh Văn phòng thường trực Ban điều hành Chương trình báo cáo kết quả hoạt động năm 2012, đề xuất kế hoạch năm 2013 của Chương trình và ý kiến thảo luận của các đại biểu, Bộ trưởng Cao Đức Phát kết luận:

1. Trong năm 2012, Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp, thủy sản đã triển khai các nội dung của Chương trình và đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên một số nội dung còn chưa đáp ứng mục tiêu và chưa đảm bảo tiến độ thực hiện của Chương trình.

2. Trong năm 2013, để Chương trình triển khai đảm bảo tiến độ và hiệu quả, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

2.1. Nghiên cứu và phát triển công nghệ

- Tiến hành rà soát các nhiệm vụ bắt đầu thực hiện năm 2013 để triển khai các nhiệm vụ ưu tiên, có triển vọng tạo ra sản phẩm là các giống cây trồng, vật nuôi mới, các quy trình công nghệ để ứng dụng ngay trong thực tiễn sản xuất, ứng dụng công nghệ gen.

- Đổi mới phương thức triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ, tăng cường các nhiệm vụ đặt hàng, các nhiệm vụ khoa học công nghệ phục vụ mục tiêu của Chương trình, không nghiên cứu dàn trải, ưu tiên thực hiện nhiệm vụ trên các đối tượng chủ lực của ngành, có sản phẩm cuối cùng.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả triển khai làm căn cứ trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh nội dung Chương trình Công nghệ sinh học nông nghiệp, thủy sản cho phù hợp với hiện trạng tiềm lực nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học của nước ta.

2.2. Hình thành công nghiệp công nghệ sinh học

- Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng cơ chế chính sách tạo lập thị trường, tạo động lực phát triển ngành công nghiệp sinh học nông nghiệp phục vụ tốt nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các văn bản pháp lý thuộc thẩm quyền của Bộ để áp dụng thành tựu khoa học công nghệ sinh học tiên tiến trên thế giới vào Việt Nam một cách an toàn và có hiệu quả.

2.3. Đào tạo nguồn nhân lực

- Tận dụng mọi nguồn lực trong và ngoài chương trình để tiếp tục đào tạo trong khi chờ phương án điều chỉnh nội dung Chương trình.

- Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất chính sách hợp lý sử dụng nguồn nhân lực đã đào tạo từ nguồn kinh phí của Chương trình.

2.4. Đầu tư trang thiết bị

- Tiếp tục đầu tư tập trung cho các cơ sở nghiên cứu, đào tạo để nâng cao năng lực nghiên cứu, đào tạo, tránh đầu tư dàn trải.

- Chuẩn bị thủ tục để triển khai nội dung xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ gen ở phía Nam sau khi Thủ tướng Chính phủ thông qua chủ trương.

2.5. Thông tin tuyên truyền

- Đẩy mạnh công tác truyền thông (phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, hội thảo, tọa đàm…) về công nghệ sinh học nói chung và cây trồng biến đổi gen nói riêng nhằm nâng cao hiểu biết và nhận thức trong xã hội.

- Triển khai công tác tuyên truyền phổ biến và giới thiệu các sản phẩm của Chương trình để nông dân có thể tiếp cận được với sản phẩm và công nghệ mới./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Thị Xuân Thu (để b/c);
- Các thành viên BĐH;
- Các Vụ: KHCNMT, KH, TCCB, TC, HTQT;
- VP Chương trình CNSH, VP Bộ;

- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1289/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu1289/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2013
Ngày hiệu lực08/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1289/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 1289/TB-BNN-VP kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp Ban


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 1289/TB-BNN-VP kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp Ban
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu1289/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Việt
        Ngày ban hành08/03/2013
        Ngày hiệu lực08/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 1289/TB-BNN-VP kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp Ban

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 1289/TB-BNN-VP kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp Ban

              • 08/03/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/03/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực