Thông báo 129/TB-BGTVT

Thông báo số 129/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 129/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường họp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 129/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

Ngày 01/4/2008, tại cơ quan Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đường Hồ Chí Minh. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và chuyên viên Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục Giám định và QLCL CTGT và Ban QLDA đường Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe Ban QLDA đường Hồ Chí Minh báo cáo tình hình thực hiện dự án và các tồn tại, vướng mắc, ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận như sau:

1. Về công tác GPMB:

- Để đẩy nhanh tiến độ GPMB, yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh hàng tháng tổ chức họp với Hội đồng đền bù GPMB của địa phương để kịp thời giải quyết các tồn tại, vướng mắc. Đồng thời có báo cáo gửi đồng chí Bí thư tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh để biết và phối hợp chỉ đạo.

- Giao cho Cục Giám định và QLCL CTGT đăng ký lịch làm việc của lãnh đạo Bộ với lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tây về việc giải quyết các vướng mắc về mặt bằng của các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

- Đối với các dự án thành phần chuẩn bị triển khai xây dựng, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tiếp tục làm việc với UBND các tỉnh liên quan để đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB và thực hiện nguyên tắc chỉ khởi công đồng loạt xây dựng khi có ít nhất 70% mặt bằng được địa phương bàn giao (Trừ những gói thầu đặc biệt).

- Về công tác cắm cọc và GPMB theo mặt cắt ngang quy hoạch: Bộ sẽ tổ chức họp với các Bộ, ngành liên quan để thống nhất phương án thực hiện trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Giao cho Vụ KHĐT chuẩn bị nội dung và thời gian tổ chức họp trong tháng 4 năm 2008.

2. Về công tác triển khai thực hiện dự án:

2.1. Đối với các dự án thuộc giai đoạn 1: Yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh:

- Đoạn Hòa Lạc - Thạch Quảng: Tăng cường công tác chỉ đạo để tháng 5/2008 bàn giao lâm quản và thông xe. Chậm nhất đến tháng 9/2008 hoàn thành công tác nghiệm thu bàn giao. Cụ thể:

+ Thảm BTN xong và hoàn thiện toàn bộ hệ thống ATGT trong tháng 4/2008.

+ Đoạn qua nút Xuân Mai và Trường sỹ quan Đặc công vẫn chưa được bàn giao mặt bằng, giao cho Ban QLDA đường Hồ Chí Minh có phương án thiết kế kỹ thuật nâng cấp đường cũ hoàn thành trong tháng 4/2008 để thông xe.

+ Đối với 80m ở Phố Sấu - xã Lạc Thịnh huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình giao Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh tiếp tục làm việc với tỉnh Hòa Bình để sớm thi công được. Trước mắt cho tu sửa đường cũ để thông xe.

- Đoạn Nghi Sơn - Bãi Trành:

Hiện tại không giải phóng được mặt bằng những đoạn còn lại. Ban QLDA đường Hồ Chí Minh chỉ đạo nhà thầu thi công thảm mặt đường hiện hữu để thông xe. Tiến độ cụ thể: 30/6/2008 bàn giao lâm quản, thông xe kỹ thuật toàn bộ cả đường và cầu, 31/12/2008 hoàn thành công tác nghiệm thu bàn giao.

- Đoạn Thanh Hóa - Nghệ An: Giao cho Ban QLDA đường Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Giám định và QLCL CTGT thảo văn bản trình lãnh đạo Bộ ký gửi Thủ tướng Chính phủ đối với các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình xử lý kết luận của Thanh tra Chính phủ.

- Bền vững hóa công trình: Chủ động đề xuất các cơ chế đặc biệt để việc triển khai thực hiện được nhanh gọn, dứt điểm và trình Bộ xem xét quyết định.

- Ban QLDA đường Hồ Chí Minh sớm tập hợp, trình Bộ GTVT Tổng dự toán thành phần giai đoạn 1 cũng như hoàn thiện công tác quyết toán trong năm 2008.

- Giao Cục Đường Bộ Việt Nam phối hợp với Ban QLDA đường Hồ Chí Minh khẩn trương lập phương án phân luồng giao thông giữa QL1A và đường Hồ Chí Minh theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại Thông báo số 119/TB-BGTVT ngày 26/3/2008.

2.2. Đối với các dự án thành phần thuộc giai đoạn 2:

2.2.1. Đối với các dự án thành phần đang triển khai xây dựng, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh hàng tháng tổ chức họp giao ban tại hiện trường với các đơn vị liên quan để kịp thời giải quyết các tồn tại vướng mắc. Cụ thể:

+ Đồng ý cho gia hạn tiến độ thi công đoạn qua TP Plêi Ku (gói thầu Đ3) đến 31/12/2008 đối với những đoạn chưa bàn giao được mặt bằng. Đối với những đoạn đã có mặt bằng, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh chỉ đạo nhà thầu đẩy mạnh thi công để hoàn thành đúng tiến độ đã được gia hạn (đến 30/6/2008 hoàn thành).

+ Giao cho Ban QLDA đường Hồ Chí Minh xử lý mạnh đối với các nhà thầu không đủ năng lực, thi công làm chậm tiến độ, chủ động đề xuất điều chuyển cho đơn vị khác có đủ năng lực tiếp tục thực hiện và có báo cáo Bộ để giải quyết đảm bảo thủ tục theo quy định tại văn bản số 179/BGTVT-CGĐ ngày 09/01/2008 của Bộ GTVT.

2.2.2. Yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ công tác lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và đấu thầu để từ nay đến cuối năm 2008 cơ bản triển khai xây dựng toàn bộ các dự án thành phần (trừ một số dự án thành phần mới có quyết định lập dự án đầu tư sẽ triển khai trong năm 2009). Cụ thể:

+ Đoạn qua thị xã Kon Tum: Phấn đấu khởi công trong tháng 5/2008. Riêng đối với cầu Tân Phú, giao cho Ban QLDA đường Hồ Chí Minh chỉ đạo tư vấn TKKT thiết kế điều chỉnh theo hướng không tận dụng cống cũ để đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và trình Bộ xem xét, điều chỉnh theo quy định.

+ Đoạn Pác Bó - Cao Bằng và cầu Ngọc Tháp: Phấn đấu khởi công trong tháng 8/2008.

+ Đoạn qua TP Buôn Mê Thuột (phía Bắc), đoạn qua thị trấn Kiến Đức, đoạn Chơn Thành - Đức Hòa, đoạn Mỹ An - Cao Lãnh, cầu Đầm Cùng, đoạn Năm Căn - Đất Mũi; Phấn đấu khởi công cuối quý III, đầu quý IV năm 2008.

+ Đoạn qua thị trấn Đăk Mil: Ban QLDA đường Hồ Chí Minh chỉ đạo tư vấn nghiên cứu phương án mở rộng theo đề nghị của địa phương và có báo cáo cụ thể để Bộ trưởng xem xét, quyết định.

+ Đoạn Tân Cảnh - Kon Tum, đoạn Kon Tum - Ban Mê Thuột và 2 đường nhánh thuộc tỉnh Bắc Kạn (QL3B nối từ Na Rì đến cửa khẩu Pò Mã và đường tỉnh lộ từ Ba Bể - Định Hóa): Trên cơ sở tờ trình của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, giao Vụ Kế hoạch đầu tư soạn công văn trình lãnh đạo Bộ ký gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xin chủ trương đầu tư.

- Đối với các dự án thành phần khác, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Bộ tại các Thông báo trước.

3. Về công tác giải ngân:

Trong kế hoạch giải ngân của Bộ GTVT năm 2008, giá trị giải ngân của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh chiếm một tỷ trọng lớn. Phát huy các truyền thống những năm qua của Ban: Triển khai công việc tốt, chất lượng công trình đảm bảo, không có thất thoát, lãng phí… trong khi Dự án luôn là điểm nóng. Bộ đề nghị tập thể Lãnh đạo, cán bộ viên chức Ban QLDA đường Hồ Chí Minh quyết tâm hoàn thành kế hoạch giải ngân đã đăng ký trong năm 2008 (1600 - 2000 tỷ đồng). Lưu ý, việc tạm ứng cho các đơn vị là do Ban QLDA đường Hồ Chí Minh quyết định tuy nhiên cần có giải pháp để quản lý theo đúng quy định.

4. Các vấn đề khác:

- Để đẩy nhanh tiến độ công tác đấu thầu, giao cho Cục Giám định và QLCL CTGT nghiên cứu, đề xuất và báo cáo Bộ trưởng về việc tổ chức Tổ tư vấn giúp Bộ trưởng trong công tác xét thầu đối với các gói thầu có quy mô vừa và nhỏ theo phương thức Cục Giám định và QLCL CTGT trực tiếp xem xét, thẩm định, trình Bộ GTVT.

- Giao Vụ Tổ chức cán bộ soạn văn bản trình Bộ ký gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc kéo dài thời gian áp dụng Thông tư số 22/2000/TT-BLĐTBXH đến hết ngày 31/12/2008.

- Về chi phí sử dụng xe ôtô của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, Bộ sẽ tổ chức cuộc họp riêng với Vụ Tài chính trong khoảng thời gian từ ngày 07-12/4/2008.

- Vụ KHĐT, Cục Giám định và QLCL CTGT khẩn trương xử lý các tờ trình, hồ sơ của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh còn tồn đọng.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (b/c);
- TT Nguyễn Hồng Trường (b/c);
- Vụ TCCB, Vụ TC;
- Các cơ quan dự họp;
- Cục Đường bộ VN;
- Lưu VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 129/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu129/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2008
Ngày hiệu lực04/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 129/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 129/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường họp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 129/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường họp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu129/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành04/04/2008
        Ngày hiệu lực04/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 129/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường họp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 129/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường họp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh

            • 04/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực