Thông báo 13/TB-BTTTT

Thông báo 13/TB-BTTTT tạm dừng tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 13/TB-BTTTTcung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 13/TB-BTTTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2012

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TẠM DỪNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ XIN CẤP PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG

Thực hiện Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/20011 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP và các văn bản liên quan, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận hồ sơ và thực hiện các thủ tục thẩm tra, cấp phép và cấp chứng thư số cho các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.

Căn cứ quá trình triển khai ứng dụng chữ ký số và mức độ phát triển của thị trường dịch vụ chứng thực chữ ký số trong thời gian vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với các cơ quan hữu quan xem xét, nghiên cứu để có các biện pháp quản lý phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội, chất lượng dịch vụ và sự phát triển bền vững của thị trường dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Trong thời gian nghiên cứu, xác định biện pháp quản lý phù hợp, Bộ Thông tin và Truyền thông tạm dừng tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng từ ngày 16/02/2012 cho đến khi có thông báo khác.

Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo để các tổ chức, cá nhân quan tâm được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Ban Cơ yếu Chính phủ (Bộ Quốc phòng);
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c);
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- Bộ TT&TT: các Cục ƯDCNTT, VT, các Vụ PC, CNTT, KHCN, TTTT, Trang TTĐT của Bộ;
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Hoàng Minh Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/TB-BTTTT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu13/TB-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/02/2012
Ngày hiệu lực16/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/TB-BTTTT

Lược đồ Thông báo 13/TB-BTTTTcung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 13/TB-BTTTTcung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu13/TB-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýHoàng Minh Phương
        Ngày ban hành16/02/2012
        Ngày hiệu lực16/02/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 13/TB-BTTTTcung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 13/TB-BTTTTcung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

           • 16/02/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/02/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực