Thông báo 13/TB-VPCP

Thông báo 13/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về công tác chỉ đạo, triển khai năm 2017, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 13/TB-VPCP 2018 kết luận Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam Trưởng Ban Chỉ đạo về Du lịch


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO VỀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NĂM 2017, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018

Ngày 26 tháng 12 năm 2017, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch, Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Văn phòng Chính phủ, đại diện các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo. Sau khi nghe Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của ngành du lịch thời gian qua; ý kiến đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

1. Năm 2017, với sự quan tâm ca cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, du lịch Việt Nam đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Không chỉ phát huy được đà tăng trưởng của năm 2016 mà ngành du lịch còn hoàn thành nhiều chỉ tiêu chủ yếu được giao, tiếp tục thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư của xã hội; đẩy mạnh đổi mới hoạt động xúc tiến quảng bá; tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động lữ hành, kinh doanh lưu trú; đóng góp tích cực vào tăng trưởng dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, xây dựng đời sống văn hóa, hình thành nếp sống văn minh, chấp hành pháp luật, hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, Du lịch Việt Nam vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, như: còn thiếu sản phẩm du lịch đặc thù; nhân lực du lịch còn thiếu và yếu; chất lượng dịch vụ tại một số khu, điểm du lịch còn chưa bảo đảm, đặc biệt là thời kỳ cao điểm; năng lực cạnh tranh còn thấp, chưa có nhiều thương hiệu du lịch mạnh; công tác bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường nhiều nơi còn chưa tốt... Đây là những vấn đề cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

2. Trong năm 2018, giao các Bộ, ngành, địa phương tập trung, khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Khẩn trương hoàn thiện Đề án Tái cơ cấu ngành du lịch, trình duyệt trong Quý I năm 2018.

- Tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh hoặc đề xuất xây dựng mới Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam, bảo đảm phù hợp với điều kiện, tình hình mới và quy định của Luật du lịch năm 2017; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

- Giao Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo ngành du lịch lựa chọn một số nhiệm vụ cụ thể, thiết thực như; phát động phong trào, hỗ trợ sinh viên làm hướng dẫn viên du lịch tình nguyện tại các điểm du lịch; xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn tại các khu, điểm du lịch; cải thiện chất lượng các công trình vệ sinh tại các cây xăng, điểm dừng chân trên các tuyến giao thông huyết mạch bảo đảm yêu cầu phục vụ khách du lịch... để tổ chức triển khai thực hiện nhằm cải thiện môi trường, nâng cao hình ảnh du lịch Việt Nam, điểm đến an toàn, thân thiện.

- Đề xuất kiện toàn Ban chỉ đạo Nhà nước về Du lịch theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

b) Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước:

Phối hợp chặt chẽ, tích cực với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Thông báo số 263/TB-VPCP ngày 30 tháng 8 năm 2016 và số 11/TB-VPCP ngày 10 tháng 01 năm 2017; tập trung xử lý dứt điểm các hạn chế, yếu kém mà du lịch Việt Nam đang đối mặt góp phần đẩy mạnh việc xây dựng môi trường phát triển du lịch.

c) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Chủ động ban hành Kế hoạch hành động của địa phương thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII; chỉ đạo các lực lượng chức năng địa phương kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm môi trường kinh doanh du lịch; tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn, bảo vệ, phát huy giá trị tài nguyên, phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ; VHTTDL, KHĐT, TC, QP, CA, GDĐT, GTVT, TNMT, YT, CT, NG, NNPTNT, TTTT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các thành viên BCĐNN về Du lịch;
- Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KT
TH, CN, QHĐP;
- Lưu: VT, KGVX(3),đdt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu13/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2018
Ngày hiệu lực09/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 13/TB-VPCP 2018 kết luận Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam Trưởng Ban Chỉ đạo về Du lịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 13/TB-VPCP 2018 kết luận Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam Trưởng Ban Chỉ đạo về Du lịch
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu13/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành09/01/2018
        Ngày hiệu lực09/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 13/TB-VPCP 2018 kết luận Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam Trưởng Ban Chỉ đạo về Du lịch

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 13/TB-VPCP 2018 kết luận Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam Trưởng Ban Chỉ đạo về Du lịch

           • 09/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực