Thông báo 130/TB-VPCP

Thông báo 130/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về nhập khẩu trở lại nội tạng trắng đông lạnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 130/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC NHẬP KHẨU TRỞ LẠI NỘI TẠNG TRẮNG ĐÔNG LẠNH

Ngày 20 tháng 3 năm 2013, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về việc nhập khẩu trở lại nội tạng trắng đông lạnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính, Ngoại giao, Y tế, Công an, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, khẩn trương soạn thảo các văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể về biện pháp quản lý nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh, bảo đảm quản lý chặt chẽ vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, chất lượng; cần lưu ý công tác thông tin, tuyên truyền thuyết phục về chủ trương này (nhất là nói rõ lợi ích của việc này); báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 4 năm 2013 để có căn cứ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính, Ngoại giao, Y tế, Công an, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, QHQT, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 130/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu130/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2013
Ngày hiệu lực27/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 130/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 130/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 130/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu130/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành27/03/2013
        Ngày hiệu lực27/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 130/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 130/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải

              • 27/03/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/03/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực