Thông báo 133/TB-UB

Thông báo số 133/TB-UB về việc nhận và giải quyết đơn xin phân phối, điều chỉnh nhà ở do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thông báo 133/TB-UB nhận giải quyết đơn xin phân phối điều chỉnh nhà ở đã được thay thế bởi Quyết định 5985/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực quản lý đô thị do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 11/11/1998.

Nội dung toàn văn Thông báo 133/TB-UB nhận giải quyết đơn xin phân phối điều chỉnh nhà ở


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 133/TB-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 1981

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN XIN PHÂN PHỐI, ĐIỀU CHỈNH NHÀ Ở

Gần đây, cán bộ, công nhân viên trực tiếp đến liên hệ hoặc gởi đơn đến Sở Quản lý nhà đất và công trình công cộng yêu cầu giải quyết nhà ở cho cá nhân quá nhiều. Sở Quản lý nhà đất và công trình công cộng không đủ điều kiện có sẵn nhà để giải quyết kịp thời các yêu cầu cá nhân xin nhà. Mặt khác, nếu Sở giải quyết theo yêu cầu cá nhân thì khó tránh khỏi những trường hợp giải quyết không đúng đối tượng, không đúng tiêu chuẩn diện tích và khó ngăn ngừa những trường hợp lợi dụng, trục lợi.

Để thực hiện nghiêm túc Nghị định 02/CP ngày 0 4 /01/1979 của Hội đồng Chính phủ và quyết định số 1520/QĐ-UB ngày 11/7/1978 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định phân phối nhà ở theo cơ quan, xí nghiệp, Ủy ban nhân dân thành phố quy định việc nhận và giải quyết đơn xin phân phối, điều chỉnh nhà ở như sau :

1/ Cơ quan, xí nghiệp chủ quản có trách nhiệm nhận đơn của cán bộ, công nhân viên xin phân phối hoặc điều chỉnh nhà ở.

2/ Hội đồng phân phối nhà hoặc Ban Đời sống cơ quan, xí nghiệp tổ chức hội nghị do thủ trưởng đơn vị chủ trì xét duyệt những trường hợp cần giải quyết ưu tiên, sau đó lập đề nghị gởi đến Sở Quản lý nhà đất và công trình công cộng để Sở lập phương án phân phối điều chỉnh trình Hội đồng phân phối nhà cửa thành phố quyết định.

- Đối với các cơ quan ban ngành, đoàn thể, xí nghiệp cấp thành phố và Trung ương, đơn vị xét duyệt đơn và lập đề nghị là :

* Các cơ quan ban, ngành, đoàn thể thành phố, các công ty, xí nghiệp liên hợp trực thuộc Sở và các Liên hiệp xí nghiệp thuộc thành phố ;

* Các đoàn thể Trung ương, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Tổng cục, cơ quan ngang Bộ có quyết định của Chính phủ cho phép đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Đối với các cơ quan, xí nghiệp cấp phường, xã, quận, huyện và cán bộ hưu, mất sức, thương binh về địa phương, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình lao động nghèo, đơn vị xét duyệt đơn và lập đề nghị là Ủy ban nhân dân quận, huyện.

- Đối với cán bộ cao cấp về hưu và cán bộ lão thành trước năm 1945 do Ban Tổ chức Thành ủy giới thiệu.

3/ Mỗi cơ quan, xí nghiệp cử 1 người đại diện để giao dịch và phối hợp với Sở Quản lý nhà đất và công trình công cộng giải quyết dần đề nghị của đơn vị mình. Người đại diện phải là thành viên của Hội đồng phân phối nhà hoặc Ban Đời sống của cơ quan, xí nghiệp.

Từ nay, Sở Quản lý nhà đất và công trình công cộng chỉ tiếp xúc và làm việc với người đại diện cơ quan, xí nghiệp theo danh sách đã báo trước và đ ược cơ quan, xí nghiệp ủy nhiệm bằng giấy giới thiệu, không tiếp và giải quyết lẻ tẻ theo yêu cầu cá nhân.

Nhận được thông báo này, yêu cầu các cơ quan, xí nghiệp phổ biến cho toàn thể cán bộ, công nhân viên được biết và tổ chức ngay việc nhận, xét duyệt đơn, lập đề nghị tại đơn vị mình, đồng thời giới thiệu họ tên, địa chỉ giao dịch, số điện thoại của người đưọc ủy nhiệm bằng công văn gởi đến Sở Quản lý nhà đất và công trình công cộng.

 

 

Nơi nhận:
-Các Ban, Ngành, Sở, quận, huyện
-Các cơ quan, đơn vị TW đóng ở thành phố
-TT/TU, A. Sáu Dân, A. Năm Xuân
-Các thành viên UBND. TP
-Chánh, Phó VP. UBND thành phố
-Các khối TH Văn phòng
-Lưu
K. 250b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 133/TB-UB

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu133/TB-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/1981
Ngày hiệu lực08/07/1981
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 133/TB-UB

Lược đồ Thông báo 133/TB-UB nhận giải quyết đơn xin phân phối điều chỉnh nhà ở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 133/TB-UB nhận giải quyết đơn xin phân phối điều chỉnh nhà ở
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu133/TB-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Đình Nhơn
        Ngày ban hành08/07/1981
        Ngày hiệu lực08/07/1981
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Thông báo 133/TB-UB nhận giải quyết đơn xin phân phối điều chỉnh nhà ở

          Lịch sử hiệu lực Thông báo 133/TB-UB nhận giải quyết đơn xin phân phối điều chỉnh nhà ở