Thông báo 1366/TB-QLCL-VP

Thông báo 1366/TB-QLCL-VP năm 2014 ý kiến kết luận của Cục trưởng tại cuộc họp nội bộ thống nhất phương án phát triển dịch vụ chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và góp ý dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng nguồn thu sự nghiệp do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 1366/TB-QLCL-VP 2014 phát triển dịch vụ chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1366/TB-QLCL-VP

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA CỤC TRƯỞNG TẠI CUỘC HỌP NỘI BỘ THỐNG NHẤT PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN VÀ GÓP Ý DỰ THẢO QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN THU SỰ NGHIỆP

Ngày 18/7/2014, Cục trưởng Nguyễn Như Tiệp chủ trì cuộc họp thống nhất về phương án phát triển dịch vụ chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và góp ý dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng nguồn thu sự nghiệp. Tham dự cuộc họp có Phó Cục trưởng Trần Bích Nga; Lãnh đạo các Phòng Chất lượng 1, Chất lượng 2, Quản lý Kiểm nghiệm và Kế toán trưởng của Cơ quan Cục; Thủ trưởng và Trưởng phòng Chất lượng thủy sản, Kiểm nghiệm, Kế toán trưởng các Trung tâm vùng; Thủ trưởng và Trưởng phòng QLCL và Kiểm nghiệm, Kế toán trưởng Cơ quan Nam bộ, Trung bộ.

Sau khi nghe các Phòng Chất lượng 1, 2 và Quản lý kiểm nghiệm báo cáo thẩm định đề xuất của các Trung tâm vùng về phương án phát triển cung ứng dịch vụ; Phòng Tài chính trình bày dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng nguồn thu sự nghiệp và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Cục trưởng Nguyễn Như Tiệp đã kết luận như sau:

1. Đối với phương án phát triển dịch vụ:

Từng đơn vị đã đề xuất được một số hoạt động dịch vụ, đề xuất phương án và lộ trình triển khai. Tuy nhiên, bố cục, cách trình bày phương án không thống nhất; đánh giá nhu cầu thực tế, tính khả thi, tính hiệu quả của từng loại dịch vụ tại địa bàn còn quá sơ sài nên chưa xác định được chính xác trọng tâm, ưu tiên của từng đơn vị, do vậy các đơn vị cần hoàn thiện lại phương án, sắp xếp thứ tự ưu tiên các hoạt động dịch vụ thực sự khả thi, hiệu quả theo bố cục, cách trình bày phương án thống nhất như sau:

- Phần 1: Đánh giá tổng quan nhu cầu thực tế, tính khả thi, tính hiệu quả để xếp thứ tự ưu tiên của từng loại dịch vụ hoặc nhóm dịch vụ tại địa bàn dựa trên phân tích các thông tin đầy đủ về cơ chế, chính sách liên quan của các Bộ/Ngành Trung ương và địa phương; các thông tin cụ thể về hiện trạng sản xuất kinh doanh, tiềm năng, lợi thế tại địa bàn; mức độ đáp ứng của các đơn vị cung ứng dịch vụ (trên địa bàn và ngoài địa bàn); nêu rõ mục tiêu (ngắn/dài hạn), các chỉ số cần đạt, ước đầu tư (thời gian, nguồn lực, chi phí cần thiết) và hiệu quả mang lại.

- Phần 2: Kế hoạch triển khai phương án (theo bảng dưới đây), trong đó nêu rõ sản phẩm đầu ra, đơn vị/bộ phận chủ trì và thời gian thực hiện:


TT

Dịch vụ theo thứ tự ưu tiên đã được xác định tại Mục 1

Chỉ số cần đạt (dài hạn, ngắn hạn)

Đơn vị chủ trì/phối hợp

Ước thời gian chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và pháp lý (được chỉ định, ủy quyền…)

Điều kiện, nguồn lực cần thiết

Ước thu trong năm (triệu đồng)/thời gian hoàn chi phí đầu tư ban đầu

1

...

 

 

 

 

 

2

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

- Phần 3: Đề xuất giải pháp (về cơ chế chính sách; về đầu tư; cơ chế tài tài chính, đào tạo, hợp tác/hỗ trợ…) đảm bảo tính khả thi của phương án đề xuất.

Phương án của các đơn vị gửi về Cục trước ngày 30/8/2014.

2. Đối với Quy chế quản lý, sử dụng nguồn thu sự nghiệp:

Dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng nguồn thu sự nghiệp theo hướng trao quyền tự chủ để từng đơn vị tự chịu trách nhiệm về tài chính (khoán) là đúng hướng và phù hợp với xu thế mới. Phòng Tài chính tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung sau:

- Tiêu chí đánh giá đối với Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản: thực hiện như các đơn vị sự nghiệp khác.

- Đề xuất điều chỉnh tiêu chí đánh giá đối với Cơ quan Cục, Cơ quan Trung bộ, Nam bộ và tỷ lệ trích chung áp dụng cho các đơn vị dùng để phân phối, điều hòa chung trong toàn hệ thống.

- Đánh giá mức độ cần thiết của các hệ số k, lựa chọn hệ số k thích hợp đưa vào quy chế làm tiêu chí đánh giá.

Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Các Lãnh đạo Cục (để b/c);
- Các Phòng thuộc Cục (để t/h);
- Cơ quan TB, NB (để t/h);
- Các TTV vùng (để t/h);
- T.tâm KNKC
& TV CLNLTS (để t/h);
- Lưu: VT, KN, VP.

TL.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PHỤ TRÁCH
Nguyễn Doãn Tú

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1366/TB-QLCL-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu1366/TB-QLCL-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2014
Ngày hiệu lực25/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1366/TB-QLCL-VP

Lược đồ Thông báo 1366/TB-QLCL-VP 2014 phát triển dịch vụ chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 1366/TB-QLCL-VP 2014 phát triển dịch vụ chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu1366/TB-QLCL-VP
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýNguyễn Doãn Tú
        Ngày ban hành25/07/2014
        Ngày hiệu lực25/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 1366/TB-QLCL-VP 2014 phát triển dịch vụ chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 1366/TB-QLCL-VP 2014 phát triển dịch vụ chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

              • 25/07/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/07/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực