Thông báo 138/TB-VPCP

Thông Báo số 138/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải – Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại cuộc họp của Ban chỉ đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông Báo 138/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương chính sách nhà ở thị trường bất động sản


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 138/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI – TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CHÍNH SÁCH NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CUỘC HỌP CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Ngày 21 tháng 4 năm 2009, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có các Thành viên Ban Chỉ đạo. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Xây dựng và ý kiến các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Thời gian qua, Bộ Xây dựng và các Thành viên Ban Chỉ đạo đã có nhiều nỗ lực, cố gắng thực hiện các nhiệm vụ đã đặt ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất. Tuy nhiên, một số công việc thực hiện còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

2. Về một số nhiệm vụ cụ thể trong năm 2009, yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện như sau:

a) Khẩn trương hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, trình Trưởng ban ký ban hành trong tháng 4 năm 2009;

Trên cơ sở văn bản cử cán bộ tham gia của các Bộ, ngành, địa phương, báo cáo Trưởng Ban về danh sách các Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên gia liên ngành giúp việc Ban Chỉ đạo.

b) Báo cáo Ban Chỉ đạo các nội dung sau:

- Trong tháng 5 năm 2009, báo cáo Đề án Phát triển nhà ở công vụ;

- Trong tháng 7 năm 2009, báo cáo đánh giá kết quả triển khai Chương trình cải tạo nhà chung cư cũ theo Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2007 của chính phủ và đề xuất biện pháp đẩy mạnh công tác cải tạo nhà chung cư cũ;

- Trong tháng 9 năm 2009, báo cáo kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị;

- Trong tháng 12 năm 2009, báo cáo kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện Chương trình Xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn II theo Quyết định số 1151/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ;

c) Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Trung ương Đảng nghiên cứu kết hợp nội dung của Đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu và thông tin cho thị trường bất động sản vào nội dung Đề án phát triển thị trường bất động sản để hoàn thiện báo cáo Ban Chỉ đạo trước khi trình Bộ Chính trị.

d) Tổ chức đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản đi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình hỗ trợ hộ nghèo cải thiện nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình cải tạo nhà chung cư cũ theo Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ, Chương trình Xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn II theo Quyết định số 1151/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

đ) Hướng dẫn các địa phương rà soát quy hoạch, báo cáo số liệu cung, cầu về nhà ở; tổng hợp, đánh giá tổng thể về thực trạng nhà ở; rà soát, nghiên cứu đề xuất chính sách phát triển nhà ở cho các đối tượng có nhu cầu về nhà ở, bao gồm cả đối tượng có thu nhập trung bình trong xã hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP, các PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Xây dựng;
- Thành viên BCĐ TW về CS nhà ở và TT BĐS;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 138/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu138/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2009
Ngày hiệu lực27/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 138/TB-VPCP

Lược đồ Thông Báo 138/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương chính sách nhà ở thị trường bất động sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông Báo 138/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương chính sách nhà ở thị trường bất động sản
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu138/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành27/04/2009
        Ngày hiệu lực27/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông Báo 138/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương chính sách nhà ở thị trường bất động sản

           Lịch sử hiệu lực Thông Báo 138/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương chính sách nhà ở thị trường bất động sản

           • 27/04/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/04/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực