Thông báo 232/TB-VPCP

Thông báo 14/2013/TT-BGTVT năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về giải phóng mặt bằng và bàn giao đất xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 14/2013/TT-BGTVT giải phóng mặt bằng và bàn giao đất xây dựng trường


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 232/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ BÀN GIAO ĐẤT XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI TẠI KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

Ngày 26 tháng 6 năm 2013, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp về việc giải phóng mặt bằng và bàn giao đất xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Quốc phòng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Ban quản lý Dự án Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc báo cáo; ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng đã kết luận như sau:

1. Dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc là dự án quan trọng. Thời gian qua, các Bộ, ngành liên quan đã triển khai được một số công việc cần thiết, song tiến độ chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Thời gian tới, cần tập trung cao độ, triển khai thực hiện quyết liệt để hoàn thành dứt điểm các công việc được giao theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại công văn số 4422/VPCP-KGVX ngày 31 tháng 5 năm 2013, kiên quyết không để xảy ra sự cố chưa có tiền tệ là Ngân hàng Phát triển Châu Á hủy dự án vay 200 triệu USD để xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (đã được cảnh báo trước).

2. Một số công việc cần phải được tập trung xử lý và giải quyết đối với dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội và dự án trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc:

a) Bộ Quốc phòng chỉ đạo khẩn trương bàn giao khu đất trống 38,2ha, không có công trình, hiện tại do các đơn vị quân đội quản lý cho Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc để triển khai dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 15 tháng 7 năm 2013.

b) Việc bố trí vốn (khoảng 242 tỷ đồng) để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng khu đất 28,5 ha do địa phương đang quản lý, thuộc quy hoạch xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội và khu đất tái định cư doanh trại của các đơn vị quân đội tại xã Bình Yên là rất cần thiết, cần được giải quyết xong trước ngày 15 tháng 8 năm 2013 để không làm ảnh hưởng đến việc triển khai dự án xây dựng trường đại học này. Vì vậy, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối, xác định cụ thể nguồn kinh phí để thực hiện việc này, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 8 năm 2013. Trước mắt, giao Bộ Tài chính xem xét để có đề xuất phương án tạm ứng trước kế hoạch vốn năm 2014 để thực hiện việc này, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 7 năm 2013.

c) Về kinh phí xây dựng khu tái định cư của các đơn vị quân đội: Bộ Quốc phòng sớm phê duyệt dự án xây dựng khu tái định cư của các đơn vị quân đội gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính cho ý kiến về phương án giải quyết kinh phí đầu tư cho dự án. Trường hợp cần thiết thì trước ngày 30 tháng 8 năm 2013 báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

d) Về vốn thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án phát triển cơ sở hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư (khoảng 2.300 tỷ đồng): Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan cân đối, xác định nguồn vốn (có thể sử dụng kinh phí từ nguồn dự phòng), trình Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý trước ngày 30 tháng 8 năm 2013.

3. Đồng ý về nguyên tắc áp dụng chỉ định thầu các gói thầu Dự án tái định cư Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân dụng Bắc Phú Cát và dự án tái định cư Nam đường tỉnh lộ 420 giai đoạn I (36 ha) và giai đoạn II (24 ha)). Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc chỉ định thầu theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ trưởng CP;
- Các Bộ: GD&ĐT, TC, KH&ĐT, QP, KH&CN;
- UBND thành phố Hà Nội;
- UBND huyện Thạch Thất, HN;
- BQL XD ĐHKH&CNHN (thuộc Bộ GD&ĐT);
- Trường Đại học KH&CN Hà Nội;
- BQL Khu Công nghệ cao Hòa Lạc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTN, KTTH, TH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 232/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu232/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2013
Ngày hiệu lực08/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giáo dục, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 232/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 14/2013/TT-BGTVT giải phóng mặt bằng và bàn giao đất xây dựng trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 14/2013/TT-BGTVT giải phóng mặt bằng và bàn giao đất xây dựng trường
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu232/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành08/07/2013
        Ngày hiệu lực08/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giáo dục, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 14/2013/TT-BGTVT giải phóng mặt bằng và bàn giao đất xây dựng trường

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 14/2013/TT-BGTVT giải phóng mặt bằng và bàn giao đất xây dựng trường

              • 08/07/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/07/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực