Thông báo 14/TB-BCĐ

Thông báo 14/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 95)

Nội dung toàn văn Thông báo 14/TB-BCĐ 2021 kết luận của Phó Chủ tịch về phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/TB-BCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2021

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ CHỬ XUÂN DŨNG, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(tại phiên họp s 95)

15h30 ngày 01/3/2021, tại trụ sở UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo Thành phố) đã tchức họp Phiên thứ 95 nghe các đơn vị báo cáo v tình hình trin khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành ph. Dự họp tại đim cu Thành ph có đng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo, các đồng chí Phó Trưởng Ban và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Thành phố. Tại điểm cầu địa phương có các đồng chí lãnh đạo, thành viên Ban Chỉ đạo quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trn; giám đc các bệnh viện của Thành ph.

Sau khi nghe Sở Y tế báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận chỉ đạo như sau:

I. Nhận định tình hình dịch bệnh và dự báo trong thời gian tới

1. Trên Thế giới

- Tình hình dịch bệnh tại nhiều nước trên Thế giới đang có dấu hiệu tích cực, có hơn 100 quốc gia báo cáo có số ca mắc mi giảm. Tuy nhiên vẫn ghi nhận thêm các ca mắc mới và tử vong. Cộng dồn đến nay, Thế giới ghi nhận tổng số 113.502.094 ca mắc, 2.517.553 ca tử vong.

2. Tại Việt Nam

- Từ ngày 26/02 - 01/3, Việt Nam ghi nhận thêm 27 ca mắc trong đó có 22 ca mắc ngoài cộng đồng tại tỉnh Hải Dương.

- Cộng dồn đến nay nước ta ghi nhận 2.448 ca mắc, 35 ca tử vong.

3. Tại Hà Nội

- Từ 16/02/2021 - nay (14 ngày), Hà Nội không ghi nhận ca mắc mới.

- Cộng dồn giai đoạn 4 (từ ngày 27/01/2021 đến nay), ghi nhận 35 ca mắc ngoài cộng đồng, trong đó: 01 mắc liên quan đến dịch tại Quảng Ninh (F1 của BN 1562); 31 ca mắc liên quan đến ổ dịch tại Hải Dương, trong đó: 05 ca mắc là người đi về từ Hải Dương (BN 1654, BN 1694, BN 1814, BN 1815, BN 1819), 26 trường hợp lây truyn thứ phát tại Hà Nội từ 05 ca mc trên; Chùm 03 ca bệnh liên quan đến BN 2229, quốc tịch Nhật Bản (BN2229, BN2234, BN2240).

- Các đơn vị của ngành Y tế Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra, thần tốc truy vết, khoanh vùng xử lý dịch, liên quan tới các ca mắc tại Hà Nội. Hiện nay tất cả 18/18 địa điểm đã kết thúc phong tỏa.

4. Dự báo trong thời gian tới

- Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam cũng như trên Thế giới đang có dấu hiệu giảm. Trong những ngày qua chỉ ghi nhận thêm ca mắc mới tại Hải Dương và hầu hết đây là các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung ít có nguy cơ lây truyền.

- Tại Hà Nội: tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, đã 14 ngày Thành phố không ghi nhận ca mắc mới ngoài cộng đồng. Tuy nhiên hiện nay các chuyên gia, người lao động kỹ thuật tiếp tục được nhập cảnh và trong thời gian tới khi nới lỏng các biện pháp so với giai đoạn trước, đặc biệt trong thời gian tới, số lượng học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở đào tạo nghề, các trường cao đẳng, đại học từ các tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ trở lại Thành phố học tập, trong đó khả năng liên quan đến các địa điểm đã ghi nhận có dịch. Vì vậy trong thời gian tới Hà Nội vẫn có thể ghi nhận thêm các ca mắc mới.

II. Nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới

Hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, Thành phố xác định nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ các nguồn tại các dịch ngoài Thành phố, các trường hợp nhập cảnh vẫn còn cao, khả năng có thể xuất hiện ca bệnh mới. Thành phố tiếp tục duy trì trạng thái phòng chống dịch ở mức độ cao, kiên quyết kiểm soát tình hình dịch bệnh. Trong thời gian tới, UBND Thành phố chỉ đạo một số nội dung cụ thể như sau:

1. Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, xã phường, thị trấn tiếp tục rà soát, thông báo các trường hp về từ tỉnh Hải Dương từ 0h00 ngày 03/3/2021: Chủ động khai báo y tế với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương; bắt buộc cài đặt ứng dụng Bluezone, Ncovi; nếu phát hiện các triệu chứng của Covid-19, thông tin kịp thời cho các cơ sở y tế.

Riêng đối với những người về từ 4 địa phương ở Hải Dương gồm: thành phố Hải Dương, thị xã Kim Môn, huyện Kim Thành và Cẩm Giàng: ngoài các biện pháp nêu trên, thực hiện việc tự cách ly y tế tại nhà, thời gian tính từ khi rời Hải Dương đến khi đủ 14 ngày, nếu đã có kết quả xét nghiệm RT PCR với vi rút SARS-Cov2 âm tính trong thời gian 3 ngày trước khi rời Hải Dương thì có thể trở lại làm việc, học tập.

Đnghị chính quyền địa phương cập nhật thường xuyên công tác nhân khẩu trên địa bàn, quản lý việc di chuyển các trường hợp từ các địa phương khác trở về, giám sát chặt chẽ việc cách ly y tế tại nhà đảm bảo đúng quy định.

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các quận, huyện, thị xã chđạo các cơ sở giáo dục (theo lĩnh vực và phân cấp quản lý) trên toàn bộ địa bàn Thành phố chủ động xây dựng kịch bản chi tiết tại nhà trường khi học sinh, học viên, sinh viên quay trở lại nhà trường, đảm bảo công tác phòng chống dịch tại nhà trường theo hướng dẫn của ngành Y tế, đặc biệt lưu ý triển khai quyết liệt việc khai báo y tế, nắm chắc số lượng học sinh, sinh viên quay trở lại từ các vùng dịch để phục vụ giám sát dịch tễ tại cộng đồng.

Đề nghị Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng Thành phố định hướng các trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai việc dạy, học trực tuyến; định hướng các trường cho phép sinh viên quay trở lại trong thời gian phù hợp, cân nhắc từ ngày 15/3/2021 để kiểm soát tốt lưu lượng sinh viên trở lại Thành phố. Giao Sở Y tế dự thảo văn bản của UBND Thành phố đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo quán triệt đến các trường đại học, cao đẳng thực hiện nghiêm các biện pháp, triển khai thực hiện khai báo y tế ứng dụng CNTT, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh tại nhà trường.

Ban Chỉ đạo Thành phố yêu cầu người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm toàn diện trong việc thực hiện công tác phòng chống dịch tại đơn vị mình.

3. Kể từ 0h00 ngày 02/3/2021, cho phép các nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn, uống trong nhà được phép hoạt động trở lại, nếu đảm bảo các điều kiện bắt buộc: ngồi giãn cách giữa người với người tối thiểu 1m hoặc có tấm chắn giữa các vị trí ngồi, khuyến khích bán hàng mang về. Bắt buộc các nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn, ung trong nhà triển khai việc khai báo y tế bằng QR CODE theo hướng dẫn của ngành y tế và tiếp tục thực hiện các biện pháp khác về phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 03/02/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố và các chỉ đạo khác của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Thành phố.

Tiếp tục tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ: karaoke, quán bar, vũ trường, game, internet; các quán ăn, uống vỉa hè đến khi có chỉ đạo cho phép tiếp tục hoạt động của Thành phố.

4. Giao Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo Thành phố) UBND các quận huyện thị xã rà soát, kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, các di tích trên địa bàn Thành phố, các điều kiện để sẵn sàng mở cửa trở lại khi Thành phố có thông báo chính thức vviệc này.

Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp Sở Y tế hướng dẫn cụ thể công tác phòng chống dịch ti khu di tích chùa Hương, huyện Mỹ Đức.

5. Để triển khai nới lỏng các hoạt động, Thành phố tiếp tục đề nghị toàn thể hệ thống chính trị các cấp tiếp tục vào cuộc, tuyên truyền, nâng cao ý thức của Nhân dân, siết chặt các biện pháp phòng chống dịch tại địa phương: Vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại các cơ quan, công sở, nhà máy, công trường,...; thực hiện thông điệp 5K. Triển khai việc thực hiện khai báo y tế bắt buộc bằng QRCode trên địa bàn toàn Thành phố, hoàn thành chậm nhất vào ngày 05/3/2021.

Thực hiện tốt việc kiểm soát công tác cách ly tập trung, không để lây chéo trong khu cách ly, lây nhiễm ra ngoài cộng đồng; tránh tâm lý chủ quan, lơ là; phát huy vai trò các TCovid cộng đng; chủ động kim soát nguy cơ lây nhim, phơi nhiễm tại các các cơ sở khám chữa bệnh, triển khai lấy mẫu ngẫu nhiên tại các khu vực có nguy cơ cao để chủ động giám sát tình hình dịch bệnh tại cộng đồng.

Duy trì công tác giao ban, hoạt động của Ban Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các quận, huyện, thị xã định kỳ; thường xuyên tchức các đoàn kiểm tra, phát hiện và xử phạt những cơ sở, cá nhân vi phạm quy định.

6. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các sở ban ngành căn cứ chỉ đạo của Thành phố liên quan nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch: Tiếp tục tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phục hồi sản xuất, kinh doanh, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép theo chỉ đạo của và Chính phủ và Thành phố.

7. Ban chỉ đạo Thành phố cảm ơn Ban Chỉ đạo Quốc gia, các cơ quan, đơn vị trực thuộc các ban, bộ, ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố và Nhân dân Thủ đô trong suốt thời gian qua đã luôn đồng hành, ủng hộ Thành phố trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thành phố xác định công tác phòng, chống dịch là chặng đường dài, đòi hỏi tinh thần luôn sẵn sàng trước mọi tình huống, tiếp tục duy trì các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Trong thời gian tới, Thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của Ban chỉ đạo Quốc gia, các ban, bộ, ngành và các cơ quan liên quan, sự đồng hành của các đơn vị của Thành phố, đặc biệt là sự chia sẻ và ủng hộ của Nhân dân thông qua việc chấp hành các chỉ đạo của Trung ương và Thành ph; ủng hộ, quyên góp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch của Thành phố nói riêng và của cả nước nói chung.

Giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố theo dõi, đôn đốc, báo cáo Ban Chỉ đạo Thành ph kết quả thực hiện các nội dung kết luận nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- BCĐ Quốc gia phòng chống dịch; (để báo cáo)
- Đồng chí Bí thư Thành ủy; (để báo cáo)
- Các đồng chí Thường trực Thành ủy;
(để báo cáo)
- Ban Thường vụ Thành ủy;
(để báo cáo)
- Chủ tịch UBND Thành ph
; (để báo cáo)
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- BCĐ phòng, chố
ng dịch Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng HĐND Thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐB
QH Thành phố;
- Cục Quản lý Thị trường Thành phố;
- Các Sở, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Đài PTTH Hà Nội; Báo: Hànộimới, Kinh tế&Đô thị;
- VPUB: CVP; PCVP L.T.Lực
, Đ.Q.Hùng; Phòng: KGVX, KT, TKBT;
- Lưu: VT, KGVXHLVA
.

TL. TRƯỞNG BAN
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Anh Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/TB-BCĐ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu14/TB-BCĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2021
Ngày hiệu lực01/03/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/TB-BCĐ

Lược đồ Thông báo 14/TB-BCĐ 2021 kết luận của Phó Chủ tịch về phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 14/TB-BCĐ 2021 kết luận của Phó Chủ tịch về phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu14/TB-BCĐ
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội, chống dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo công tác phòng
        Người ký***, Nguyễn Anh Dũng
        Ngày ban hành01/03/2021
        Ngày hiệu lực01/03/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 14/TB-BCĐ 2021 kết luận của Phó Chủ tịch về phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 14/TB-BCĐ 2021 kết luận của Phó Chủ tịch về phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội

              • 01/03/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/03/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực