Thông báo 14/TB-VPCP

Nội dung toàn văn Thông báo 14/TB-VPCP 2022 kết luận phương án cơ cấu lại đơn vị thuộc công ty Đường sắt Việt Nam


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2022

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ MINH KHÁI TẠI CUỘC HỌP VỀ PHƯƠNG ÁN CƠ CẤU LẠI DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Ngày 06 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp về phương án cơ cấu lại doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo, đại diện các Bộ, cơ quan: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ý kiến làm rõ của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và ý kiến thống nhất của tất cả các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái kết luận như sau:

1. Đồng ý về sự cần thiết, cấp bách và hiệu quả của việc phải sắp xếp ngay các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam như ý kiến các Bộ, ngành tại cuộc họp.

2. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp hoàn thiện lại phương án cơ cấu lại doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, lấy ý kiến các cơ quan liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 01 năm 2022.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTg, PTTg Lê Minh Khái;
- Các Bộ; KH & ĐT, GTVT, Tài chính, Tư pháp,
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;
- Ban CĐĐM & PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân; các Vụ: CN, TH;
- Lưu: VT
, ĐMDN (2)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu14/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2022
Ngày hiệu lực12/01/2022
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(13/01/2022)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 14/TB-VPCP 2022 kết luận phương án cơ cấu lại đơn vị thuộc công ty Đường sắt Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 14/TB-VPCP 2022 kết luận phương án cơ cấu lại đơn vị thuộc công ty Đường sắt Việt Nam
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu14/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Thị Thu Vân
        Ngày ban hành12/01/2022
        Ngày hiệu lực12/01/2022
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (13/01/2022)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 14/TB-VPCP 2022 kết luận phương án cơ cấu lại đơn vị thuộc công ty Đường sắt Việt Nam

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 14/TB-VPCP 2022 kết luận phương án cơ cấu lại đơn vị thuộc công ty Đường sắt Việt Nam

              • 12/01/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/01/2022

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực