Thông báo 142/TB-BGTVT

Thông báo số 142/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng QL32 đoạn Nam Thăng Long – cầu Diễn, cầu Diễn – Nhổn và tình hình thực hiện dự án QL4a, địa phận tỉnh Cao Bằng do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 142/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường họp kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng QL32 Nam Thăng Long – cầu Diễn - Nhổn QL4A


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 142/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TIẾN ĐỘ GPMB QL32 ĐOẠN NAM THĂNG LONG – CẦU DIỄN, CẦU DIỄN – NHỔN VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN QL4A, ĐỊA PHẬN TỈNH CAO BẰNG

Ngày 27/3/2008 tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án cải tạo, nâng cấp QL32, đoạn Nam Thăng Long – Cầu Diễn, Cầu Diễn – Nhổn và tình hình thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp QL4A, thuộc địa phận tỉnh Cao Bằng. Tham dự cuộc họp gồm có Lãnh đạo Cục Giám định & QLCL CTGT, Ban QLDA5 cùng các cán bộ, chuyên viên của các cơ quan liên quan, các Nhà thầu thi công QL4A cùng tham dự.

Sau khi nghe Lãnh đạo Ban QLDA5 báo cáo tình hình thực hiện, các khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB QL32 đoạn Nam Thăng Long – Cầu Diễn, Cầu Diễn – Nhổn và Dự án cải tạo, nâng cấp QL4A, thuộc địa phận tỉnh Cao Bằng, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường kết luận như sau:

1. Dự án cải tạo, nâng cấp QL32:

1.1. Đoạn Nam Thăng Long – Cầu Diễn:

- Gói thầu số 1 (Km 8 + 500 – Km 9 + 350):

+ Việc thi công kéo dài đã quá lâu, yêu cầu Ban QLDA5 phối hợp chặt chẽ với địa phương cam kết cụ thể thời gian bố trí tái định cư cho 150 hộ và thời gian bàn giao mặt bằng cho dự án để hoàn thành khối lượng còn lại dải phía Bắc và hoàn thiện toàn bộ Gói thầu trong năm 2008.

+ Ban QLDA5 chỉ đạo Tư vấn, Nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thành thảm bê tông nhựa phần mặt đường còn lại và làm công tác hoàn thiện để bàn giao đưa vào sử dụng;

- Gói thầu số 2 (Km 9+350- Km 10+420):

+ Ban QLDA5 chỉ đạo Tư vấn, tính toán cụ thể khối lượng còn lại của Gói thầu theo đơn giá và các quy định hiện hành để làm căn cứ tổ chức đấu thầu lại.

+ Đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo HĐ GPMB, các cơ quan ngành của địa phương, khẩn trương giải quyết dứt điểm những vị trí còn vướng mắc, tồn tại về GPMB và di chuyển những cột điện đang nằm giữa đường, tránh các tai nạn xảy ra gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, hoàn thành trước ngày 30/6/2008. Đối với những vị trí không giải phóng được mặt bằng, cho phép khoanh lại, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đưa ra khỏi dự án và giao lại cho UBND thành phố Hà Nội giải quyết sau.

Đây là dự án trọng điểm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, phải hoàn thành trước tháng 10/2010 (Thông báo số 58/TB-VPCP ngày 7/3/2008 của Văn phòng Chính phủ) vì vậy Bộ GTVT yêu cầu:

- Khẩn trương thực hiện công tác GPMB để khởi công Dự án vào tháng 6/2008; Tiến độ thi công của Dự án là 18 tháng, yêu cầu các Nhà thầu trước khi tham gia đấu thầu phải có cam kết hoàn thành đúng tiến độ của Dự án.

- Ban QLDA5 phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp, các cơ quan ban ngành của thành phố Hà Nội, sớm có Quyết định phê duyệt chỉ giới đường đỏ đoạn còn lại (từ Ngã tư Nhổn đến hết địa phận thành phố Hà Nội) và Quyết định thu hồi đất của Dự án, chậm nhất vào ngày 15/4/2008. Đồng thời có Văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo UBND huyện Từ Liêm khẩn trương thực hiện công tác GPMB; Bố trí địa điểm tái định cư cho 459 hộ phải di dời, hoàn thành các thủ tục và thi công ngay khu tái định cư khi có địa điểm.

- Tổ chức cuộc họp với UBND huyện Từ Liêm đôn đốc tiến độ GPMB của Dự án, có cam kết cụ thể về tiến độ, trách nhiệm của các bên liên quan. Báo cáo về Bộ (qua Cục Giám định & QLCL CTGT trước ngày 15/4/2008) để tổng hợp theo dõi và chỉ đạo khi cần thiết.

- Cục Giám định & QLCL CTGT: Ưu điểm thẩm định trình Bộ duyệt trước TKKT – Dự toán, đấu thầu (hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu) của Dự án để kịp khởi công vào tháng 6/2008.

1.3. Cơ chế phối hợp: Ban QLDA5 có trách nhiệm chủ trì họp giao ban với UBND huyện Từ Liêm, các cơ quan, ban ngành của thành phố Hà Nội mỗi tháng/1 lần để giải quyết kịp thời các vướng mắc trong công tác GPMB của Dự án; Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo về Bộ GTVT và UBND thành phố Hà Nội để xin ý kiến chỉ đạo. Nếu cần thiết đề nghị UBND thành phố Hà Nội xin cơ chế chỉ định thầu cho công tác GPMB phục vụ cho đoạn tuyến này.

2. Dự án cải tạo, nâng cấp QL4A , tỉnh Cao Bằng:

Hiện nay tiến độ thi công dự án rất chậm, Bộ GTVT phê bình Ban QLDA5 về việc không kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các Nhà thầu thi công và chậm báo cáo Bộ các vướng mắc trong quá trình thi công Dự án QL4A nêu trên. Để đẩy nhanh tiến độ thi công của Dự án, Bộ GTVT yêu cầu:

2.1. Đối với gói thầu số 1 (Km66-Km80):

- Ban QLDA5 và Nhà thầu đứng đầu Liên danh Công ty CP XDCTGT 228 và Công ty Liên hợp Xây dựng Vạn Cường(Công ty Vạn Cường) có trách nhiệm làm các thủ tục ủy quyền thanh toán trực tiếp đối với các khối lượng do Công ty Vạn Cường thực hiện.

- Đối với các hạng mục khối lượng thanh toán do Công ty Vạn Cường thực hiện: Không trừ tạm ứng 20% trong các kỳ thanh toán. Riêng về khoản công nợ tạm ứng giữa Công ty CP XDCTGT 228 và Công ty Vạn Cường (khoảng 900 triệu) sẽ khấu trừ dần vào phần giá trị thanh toán các kỳ tiếp theo và trong giá trị trượt giá của Công ty XDCTGT 228. Ban QLDA5 có trách nhiệm thu hồi tạm ứng của gói thầu trước phiếu thanh toán cuối cùng của nhà thầu.

- Về tiến độ gói thầu:

+ Đối với phạm vi công việc do Công ty Vạn Cường đảm nhận: Yêu cầu hoàn thành trước ngày 31/8/2008. Công ty Vạn Cường có trách nhiệm huy động thiết bị, nhân lực để tập trung thi công hoàn thành gói thầu đáp ứng tiến độ nêu trên.

+ Khối lượng thi công do Công ty CP XDCTGT 228 thực hiện (2,1km từ Km77+900 – Km80): Hoàn thành toàn bộ trước ngày 30/5/2008.

+ Đối với phạm vi công việc do Công ty CP Cơ giới Xây dựng (Công ty Cơ giới) đảm nhận (1,6km từ Km60 – Km67+ 600): Do năng lực của Công ty Cơ giới quá yếu không thể đáp ứng được yêu cầu tiến độ, Bộ GTVT thống nhất theo đề nghị của Ban QLDA5, thay thế nhà thầu và điều chuyển phần khối lượng trên cho nhà thầu phụ khác thi công.

2.2. Đối với gói thầu số 5: Tổ chức hoàn thành toàn bộ khối lượng trước ngày 31/6/2008.

2.3. Đối với gói thầu số 6 (Km112 – Km116 + 149,68):

- Các vị trí còn vướng mắc mặt bằng, Ban QLDA5 có trách nhiệm đôn đốc, phối hợp với địa phương giải quyết dứt điểm để bàn giao đủ mặt bằng cho nhà thầu thi công.

- Tiến độ gói thầu: Yêu cầu hoàn thành trước ngày 31/10/2008. Nhà thầu lập lại tiến độ thi công chi tiết  thông qua Ban QLDA5 xem xét, chỉ đạo.

2.4. Điều chỉnh giá: Bộ GTVT đồng ý áp dụng Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Ban QLDA5 có trách nhiệm hướng dẫn các Nhà thầu lập hồ sơ điều chỉnh giá theo quy định.

3. Cơ chế phối, kết hợp: Ban QLDA5 phối hợp chặt chẽ hơn nữa với UBND tỉnh Cao Bằng trong GPMB của Dự án; Hàng tháng có báo cáo Giám sát thi công gửi về Bộ (qua Cục Giám định & QLCl CTGT) trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp theo dõi và có chỉ đạo kịp thời khi cần thiết.

Yêu cầu Ban QLDA5 chỉ đạo quyết liệt các Nhà thầu thực hiện đảm bảo tiến độ nêu trên. Đối với các gói thầu đã hoàn thành thi công thảm BTN, yêu cầu các Nhà thầu thi công hệ thống ATGT ngay cho gói thầu để đảm bảo đồng bộ, an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết , triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- Các đơn vị tham dự họp (Ban 5 gửi Nhà thầu);
- Lưu: VT, CGĐ (3)

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 142/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu142/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2008
Ngày hiệu lực14/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 142/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 142/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường họp kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng QL32 Nam Thăng Long – cầu Diễn - Nhổn QL4A


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 142/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường họp kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng QL32 Nam Thăng Long – cầu Diễn - Nhổn QL4A
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu142/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành14/04/2008
        Ngày hiệu lực14/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 142/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường họp kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng QL32 Nam Thăng Long – cầu Diễn - Nhổn QL4A

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 142/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường họp kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng QL32 Nam Thăng Long – cầu Diễn - Nhổn QL4A

           • 14/04/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/04/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực