Thông báo 142/TB-VPCP

Thông báo 142/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cho công nhân, người lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 142/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng xây dựng thiết chế văn hóa công nhân người lao động 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 142/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC XÂY DỰNG THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO CHO CÔNG NHÂN, NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT

Ngày 15 tháng 6 năm 2016, Tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì họp bàn về việc xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tham dự họp có đồng chí Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ, ý kiến phát biểu của các Bộ, cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận như sau:

1. Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09 tháng 01 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án Thí điểm xây dựng thiết chế văn hóa thể thao cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở 15 địa phương trọng điểm; trong đó làm rõ cơ cấu nguồn kinh phí đầu tư xây dựng (giữa trung ương, địa phương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), đầu tư trang thiết bị, nội dung hoạt động, cơ chế quản lý, vận hành các thiết chế này sau khi hoàn thành...; trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2016.

- Chủ trì, phối hp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở một số địa phương trọng điểm.

2. Để chuẩn bị nội dung Hội nghị toàn quốc bàn về cơ chế, chính sách đu tư xây dựng các công trình phúc lợi, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, giao các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo các vấn đề sau đây:

- Bộ Xây dựng hoàn thiện báo cáo triển khai đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xut (Công văn số 7583/VPCP-KTN ngày 23 tháng 9 năm 2015).

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị báo cáo về các nội dung liên quan đến chính sách phát triển cơ sở giáo dục mầm non dành cho con em công nhân, người lao động.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị báo cáo về chế độ tiền lương và bảo hiểm xã hội.

- Bộ Y tế chuẩn bị báo cáo về cơ chế, chính sách tư vấn và khám sức khỏe ban đầu cho công nhân và con em công nhân, người lao động.

- Bộ Công Thương chuẩn bị nội dung báo cáo về chính sách phát triển chợ, siêu thị tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung về cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị báo cáo tổng hợp tình hình chung về các khu công nghiệp, khu chế xuất trên toàn quốc.

Các báo cáo của các Bộ gửi về Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 6 năm 2016; Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 05 tháng 7 năm 2016.

3. Văn phòng Chính phủ phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung, chương trình Hội nghị toàn quốc bàn về cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo đcác Bộ, ngành, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ; các Phó Thủ tướng;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Bộ: K
ế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội;
-
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ
lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KGVX(3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 142/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu142/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2016
Ngày hiệu lực20/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 142/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 142/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng xây dựng thiết chế văn hóa công nhân người lao động 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 142/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng xây dựng thiết chế văn hóa công nhân người lao động 2016
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu142/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýKiều Đình Thụ
        Ngày ban hành20/06/2016
        Ngày hiệu lực20/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 142/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng xây dựng thiết chế văn hóa công nhân người lao động 2016

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 142/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng xây dựng thiết chế văn hóa công nhân người lao động 2016

             • 20/06/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/06/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực