Thông báo 143/TB-VPCP

Thông báo số 143/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về triển khai một số dự án BOT ngành giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 143/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng dự án BOT ngành giao thông vận tải


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 143/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG VỀ TRIỂN KHAI MỘT SỐ DỰ ÁN BOT NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

Ngày 17 tháng 7 năm 2007, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Phủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp về triển khai một số dự án BOT ngành giao thông vận tải. Cùng dự họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương; các ngân hàng: Phát triển Việt Nam, Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Cục Hàng hải Việt Nam; Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đại diện các nhà đầu tư báo cáo tình hình triển khai các dự án, đại diện các Bộ, ngành, địa phương phát biểu ý kiến, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau:

I. VỀ CÁC DỰ ÁN:

1. Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng:

Tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng kéo dài đến cảng Lạch Huyện, bao gồm 2 Dự án: Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Đình Vũ, Dự án cầu đường Đình Vũ - Lạch Huyện.

Thủ tướng Chính phủ đã giao Ngân hàng Phát triển Việt Nam chủ trì, huy động vốn đầu tư 2 dự án này. Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các nhà đầu tư sớm thành lập Doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án.

- Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Đình Vũ: Yêu cầu Ngân hàng Phát triển Việt Nam khẩn trương lập Dự án đầu tư, trình duyệt trong tháng 8 năm 2007. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm đảm bảo dự án theo đúng tiêu chuẩn đường cao tốc, đặc biệt lưu ý về các nút giao trên tuyến.

- Dự án cầu đường Đình Vũ - Lạch Huyện: Nhà đầu tư khẩn trương lập Dự án đầu tư, hoàn thành chậm nhất trong quý I năm 2008. Cho phép chỉ định thầu tư vấn khảo sát, thiết kế để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương tích cực thực hiện tiểu dự án giải phóng mặt bằng, giao đất cho chủ đầu tư theo quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ.

Bộ Giao thông vận tải và Ngân hàng Phát triển Việt Nam cần tổ chức cắm mốc giải phóng mặt bằng sớm, làm cơ sở cho các địa phương tổ chức thực hiện.

2. Dự án đầu tư Cảng Lạch Huyện:

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khẩn trương hoàn chỉnh phương án đầu tư, trình duyệt trong tháng 9 năm 2007.

3. Dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương và Trung Lương - Mỹ Thuận -Cần Thơ:

Yêu cầu Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 75/TB-VPCP ngày 17 tháng 4 năm 2007.

Tổ hợp đầu tư do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chủ trì, thành lập Doanh nghiệp dự án để mua quyền thu phí đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương và đầu tư BOT dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Nhà đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải để lập đề án mua quyền thu phí đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo hoàn thành lập Dự án đầu tư Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ. Nhà đầu tư khẩn trương lập phương án đầu tư BOT dự án này, trình duyệt trong tháng 10 năm 2007. Đồng ý chỉ định thầu tư vấn lập thiết kế kỹ thuật, giao nhà đầu tư chọn và chịu trách nhiệm việc lựa chọn tư vấn.

4. Dự án đầu tư mở rộng quốc lộ 1 đoạn Mỹ Thuận - Cần thơ:

Bộ Giao thông vận tải khẩn trương để khởi công vào tháng 11 năm 2007, hoàn thành cùng với dự án cầu Cần Thơ.

5. Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu:

Bộ Giao thông vận tải khẩn trương lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện Dự án theo đúng quy định về đầu tư theo đúng quy định về đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 8 năm 2007 để Bộ Giao thông vận tải thực hiện.

6. Dự án đầu tư mở rộng quốc lộ 51:

Ngân hàng Phát triển Việt Nam bàn giao cho Bộ Giao thông vận tải tiếp tục thực hiện bán quyền thu phí trạm số 1 quốc lộ 51, kết hợp đầu tư mở rộng, thu phí theo hình thức hợp đồng BOT. Số kinh phí từ bán quyền thu phí ưu tiên trả nợ khối lượng hoàn thành cho các nhà thầu đã thi công (quốc lộ 14, quốc lộ 51, đường Láng - Hòa Lạc) và hoàn trả số nợ cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải quyết định việc lựa chọn nhà đầu tư BOT, đảm bảo đủ năng lực theo quy định.

7. Dự án luồng cho tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu:

Giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lập phương án đầu tư BOT; báo cáo Thủ tướng Chính phủ khả năng thực hiện dự án trong tháng 9 năm 2007 để kịp xử lý nguồn vốn khác cho dự án nếu việc đầu tư BOT không khả thi.

Đồng ý thực hiện chỉ định thầu tư vấn thiết kế để thực hiện Dự án.

II. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2007 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, Hợp đồng BTO, Hợp đồng BT.

2. Bộ Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án BOT ngành giao thông vận tải, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ các dự án (kể cả các dự án khác không thuộc Thông báo này).

3. Các Nhà đầu tư các dự án nêu trên cần đề xuất cơ chế cụ thể trong phương án đầu tư, lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành và địa phương liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
- Tổng công ty ĐTPT đô thị và khu CN Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, ĐP, TH, TTBC, Website CP;
- Lưu: VT, CN (3b).31

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 143/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu143/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2007
Ngày hiệu lực26/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 143/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 143/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng dự án BOT ngành giao thông vận tải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 143/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng dự án BOT ngành giao thông vận tải
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu143/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành26/07/2007
        Ngày hiệu lực26/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 143/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng dự án BOT ngành giao thông vận tải

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 143/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng dự án BOT ngành giao thông vận tải

           • 26/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/07/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực