Thông báo 144/TB-VPCP

Thông báo 144/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của đơn vị e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 144/TB-VPCP 2020 kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 144/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG VỀ VIỆC THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ DỰ ÁN SÂN BAY PHỤC VỤ HUẤN LUYỆN CỦA E.KQ 920 TẠI BÌNH THUẬN VÀ HẠ TẦNG, DOANH TRẠI TẠM THỜI CỦA E.KQ 920 TẠI SÂN BAY CAM RANH, KHÁNH HÒA VÀ DỰ ÁN CẢNG HÀNG KHÔNG PHAN THIẾT

Ngày 27 tháng 02 năm 2020, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của đơn vị e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của đơn vị e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết đạt cấp 4E; tham dự có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Thuận và Khánh Hòa.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Thuận, Khánh Hòa báo cáo và ý kiến các đại biểu dự họp; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kết luận chỉ đạo như sau:

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng hàng không, sân bay toàn quốc đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050; Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Phan Thiết giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 với quy mô đạt cp 4E (là sân bay dùng chung dân dụng và quân sự). Nhằm đáp ứng yêu cầu Quốc phòng - An ninh và phát triển Kinh tế - Xã hội, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc đầu tư, xây dựng Dự án e.920 và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết, bảo đảm chặt chẽ và theo đúng quy định pháp luật; yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương liên quan, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Về Dự án e.920.

+ Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành và cơ quan liên quan thành lập Tổ công tác do lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm Ttrưởng để thực hiện việc đấu giá đất, theo đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 226/TB-VPCP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ.

+ Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh Khánh Hòa và Bình Thuận, các Bộ, ngành và cơ quan liên quan tổ chức thực hiện việc đầu tư và xây dựng sân bay phục vụ huấn luyện của đơn vị e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của đơn vị e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1204/VPCP-CN ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ triển khai Dự án.

- Về Dự án Cảng hàng không Phan Thiết đạt cấp 4E.

+ Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và các cơ quan, đơn vị liên quan, rà soát lại Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Phan Thiết giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (phải dự trữ quỹ đất để có thể xây dựng đường đường cất, hạ cánh thứ 2 khi cần thiết); cập nhật và bổ sung vào quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng hàng không, sân bay toàn quốc đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh theo đúng quy định pháp luật.

+ Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án Cảng hàng không Phan Thiết đạt 4E và Dự án e.920 tại Bình Thuận, theo đúng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện các Dự án nêu trên theo đúng quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1204/VPCP-CN ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ, bảo đảm tiến độ triển khai Dự án.

Để hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng đối với hai Dự án nêu trên, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan tách bạch và phân định nguồn vốn, đề xuất hình thức đầu tư và xây dựng cho các danh mục công trình cụ thể của từng Dự án; chủ trì thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án e.920 và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết đạt cấp 4E theo đúng quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 226/TB-VPCP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh Khánh Hòa, và Bình Thuận, các Bộ, ngành và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: QP, GTVT, KH&ĐT, TC, XD, CA, TN&MT, KH&CN, TP;
- UBND các tỉnh: Bình Thuận, Khánh Hòa;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NC, NN, QHĐP, KTTH, PL, QHQT, TH, V.1;
- Lưu: VT, CN(2)LM.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 144/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu144/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/04/2020
Ngày hiệu lực06/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(11/04/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 144/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 144/TB-VPCP 2020 kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 144/TB-VPCP 2020 kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu144/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành06/04/2020
        Ngày hiệu lực06/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (11/04/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 144/TB-VPCP 2020 kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 144/TB-VPCP 2020 kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện

              • 06/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực