Thông báo 146/TB-BGTVT

Thông báo số 146/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với Thường trực Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 146/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng làm việc Thường trực Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 146/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI HỒ NGHĨA DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC HỘI KHKT CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Ngày 21 tháng 3 năm 2008, tại trụ sở Bộ Giao thông vận tải – 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã làm việc với Thường trực Hội KHKT Cầu đường Việt Nam.

Về phía Bộ GTVT còn có Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Công, Vụ trưởng Vụ KHCN Nguyễn Văn Nhân, Vụ trưởng Vụ Tài chính Đỗ Văn Quốc, Phó Vụ trưởng Vụ KHĐT Hà Khắc Hảo.

Về phía Hội KHKT Cầu đường Việt Nam có Phó Chủ tịch Lê Ngọc Hoàn, Phó Chủ tịch Đào Xuân Lâm, Phó Tổng Thư ký Thường trực Ngô Đức Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Vũ Minh Tâm, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Bích Hợp.

Sau khi nghe Phó Chủ tịch Hội Lê Ngọc Hoàn trình bày báo cáo khái quát kết quả hoạt động năm 2007, nhiệm vụ trọng tâm năm 2008 và một số kiến nghị của Hội KHKT Cầu đường Việt Nam với Bộ trưởng, nghe ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã kết luận như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải đánh giá cao cố gắng và kết quả hoạt động năm 2007 của Hội KHKT Cầu đường Việt Nam

Hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, phối hợp và tham gia với Bộ thực hiện nhiệm vụ tư vấn phản biện một số công trình, tham gia thực hiện dự án xây dựng tiêu chuẩn đường bộ giai đoạn 2. Hội đã chủ động tìm hiểu tình hình, cử thành viên tham gia Ủy ban Quốc gia điều tra sự cố và đã có ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền về nguyên nhân sự cố tại dự án xây dựng cầu Cần Thơ.

Hội đã chủ trì tổ chức Hội thảo quốc tế về phát triển và quản lý đường ô tô cao tốc tại Việt Nam và sau Hội thảo đã có văn bản khuyến nghị lên Nhà nước và Bộ.

Năm 2007, Hội đã có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, có ấn phẩm kỷ niệm, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì…

Bộ GTVT trân trọng về tình cảm chân thành và những đóng góp thiết thực của Hội đối với ngành trong năm qua.

2. Năm 2008, Bộ GTVT mong Hội tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ như chương trình đã đề ra, bám sát và đóng góp tích cực vào nhiệm vụ của ngành.

Nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2008 là tiếp tục xây dựng  thể chế, sửa đổi bổ sung Luật Giao thông đường bộ (cả những vấn đề về kết cấu hạ tầng giao thông, về quản lý hoạt động vận tải, về bảo đảm an toàn giao thông) và tuyên truyền, giáo dục về Luật này. Cập nhật, bổ sung hoàn chỉnh các quy hoạch, kế hoạch phát triển GTVT. Triển khai và khởi công nhiều dự án lớn về kết cấu hạ tầng giao thông với tổng mức đầu tư lớn (đường ô tô cao tốc, cầu lớn, đường sắt trên cao…). Tiếp tục xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật, trước mắt là quy chế quản lý khai thác đường ô tô cao tốc. Tổ chức thực hiện Đề án ATGT đến năm 2010 đã được Chính phủ phê duyệt…

3. Về những kiến nghị của Hội

a. Về phát triển và quản lý đường ô tô cao tốc

Bộ hoan nghênh và tiếp thu các khuyến nghị của Hội đã gửi lên Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT sau Hội thảo quốc tế “phát triển và quản lý đường ô tô cao tốc tại Việt Nam” (văn bản số 06/HCĐ-VP ngày 18 tháng 1 năm 2008); và Bộ đang thúc đẩy các Bộ hữu quan giải quyết những vấn đề liên quan.

Trước mắt, Hội cần tham gia tích cực việc hoàn thành xây dựng Tiêu chuẩn thiết kế và Tiêu chuẩn quản lý khai thác đường ô tô cao tốc, kịp thời đáp ứng cho yêu cầu của ngành.

b. Đối với nhiệm vụ tư vấn và phản biện xã hội

Các cơ quan chức năng của Bộ tiếp tục giao Hội (hoặc qua các tổ chức thành viên của Hội) nhiệm vụ tư vấn phản biện, thẩm tra các dự án, đề tài, quy hoạch cầu đường phù hợp khả năng và điều kiện của Hội. Chủ trương chung của Bộ là đối với các dự án, công trình lớn, đều phải có ý kiến phản biện.

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Hội KHKT Cầu đường, các Sở GTVT (GTCC) cần giao cho Hội làm nhiệm vụ tư vấn và phản biện xã hội các dự án cầu đường quan trọng do địa phương đảm nhiệm trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c. Về tổng kết kỹ thuật công trình và hội thảo KH-CN

Để có sự chuẩn bị chu đáo và bảo đảm hiệu quả thiết thực trong việc tổ chức tổng kết kỹ thuật công trình và hội thảo khoa học – công nghệ lĩnh vực cầu đường năm 2008 và 2009, Bộ giao Vụ KHCN phối hợp với Hội KHKT Cầu đường Việt Nam thống nhất lựa chọn các chủ đề, chuẩn bị kế hoạch và báo cáo để Bộ trưởng quyết định và giao nhiệm vụ.

d. Tạo điều kiện để Hội tham gia công tác đào tạo

Để góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác đào tạo trong ngành, Bộ hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho Hội, trực tiếp là Trung tâm Đào tạo nâng cao cầu đường trực thuộc Trung ương Hội tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn về tư vấn giám sát công trình, về hướng dẫn thực hiện các quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật mới, về nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng… đáp ứng nhu cầu của đơn vị và địa phương trong cả nước.

e. Về việc xây dựng và ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp

Bộ Nội vụ đã có công văn số 3613/BNV-TCPCP ngày 14 tháng 12 năm 2007 gửi các Bộ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn các tổ chức xã hội – nghề nghiệp ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

Để việc làm nói trên đạt kết quả thiết thực, có ý nghĩa và tác dụng trong thực tế, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của ngành, Bộ trưởng giao Vụ Tổ chức cán bộ tạo điều kiện, giúp các hội hoạt động trong các lĩnh vực do Bộ GTVT quản lý nhà nước về việc xây dựng và ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp theo văn bản nói trên của Bộ Nội vụ.

g. Về trụ sở làm việc của Hội

Bộ trưởng đồng ý Hội KHKT Cầu đường Việt Nam tiếp tục làm việc tại trụ sở hiện nay (phòng 704 và 705, tầng 7, nhà số 308, phố Minh Khai, Hà Nội) cho đến khi Bộ GTVT có điều kiện giúp bố trí cho Hội trụ sở nơi khác thuận lợi hơn.

h. Điều chuyển cho Hội một chiếc xe con đã qua sử dụng

Bộ giao Vụ Tài chính phối hợp với Văn phòng Bộ làm thủ tục giải quyết để thống nhất với Bộ Tài chính điều chuyển cho Hội một chiếc xe ô tô con thu hồi từ các dự án do Bộ GTVT làm chủ đầu tư đã hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội hoạt động.

Bộ trưởng ghi nhận tiếp tục duy trì mối quan hệ chặt chẽ và làm việc hàng năm với lãnh đạo Hội để nghe báo cáo và giải quyết các kiến nghị, tạo điều kiện thuận lợi để Hội đóng góp ngày càng hiệu quả hơn vào việc thực hiện nhiệm vụ chung của ngành.

Trên đây là kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc giữa Bộ GTVT với Thường trực Hội KHKT Cầu đường Việt Nam. Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan quán triệt và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Liên hiệp các Hội KH và KT VN;
- Bộ trưởng (thay b/c);
- Các Thứ trưởng (thay b/c);
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Các Sở GTVT, GTCC (để vận dụng thực hiện);
- Hội KHKT Cầu đường Việt Nam;
- Lưu: VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 146/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu146/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/2008
Ngày hiệu lực17/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 146/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 146/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng làm việc Thường trực Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 146/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng làm việc Thường trực Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu146/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành17/04/2008
        Ngày hiệu lực17/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 146/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng làm việc Thường trực Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 146/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng làm việc Thường trực Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam

           • 17/04/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/04/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực